јЅ≤Ќ≈“ ћ≤Ќ≤—“–≤¬ ” –јѓЌ»

ѕќ—“јЌќ¬ј

в≥д 26 липн¤ 1999 р. N 1357

 ињв

ѕро затвердженн¤ ѕравил користуванн¤ електричною енерг≥Їю дл¤ населенн¤

≤з зм≥нами ≥ доповненн¤ми, внесеними
 постановами  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
 в≥д 26 жовтн¤ 2000 року N 1607,
 в≥д 26 вересн¤ 2001 року N 1275,
 в≥д 11 с≥чн¤ 2006 року N 4

Ќа виконанн¤ статт≥ 26 «акону ”крањни "ѕро електроенергетику"  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни ѕќ—“јЌќ¬Ћя™:

1. «атвердити ѕравила користуванн¤ електричною енерг≥Їю дл¤ населенн¤ (додаютьс¤).

2. Ќац≥ональн≥й ком≥с≥њ регулюванн¤ електроенергетики разом з ћ≥н≥стерством енергетики у двом≥с¤чний терм≥н розробити та затвердити методику обчисленн¤ розм≥ру в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, запод≥¤них електропостачальнику внасл≥док користуванн¤ електричною енерг≥Їю.

3. Ќац≥ональн≥й ком≥с≥њ регулюванн¤ електроенергетики давати роз'¤сненн¤ щодо виконанн¤ ѕравил користуванн¤ електричною енерг≥Їю дл¤ населенн¤.

 

ѕрем'Їр-м≥н≥стр ”крањни 

¬. ѕ”—“ќ¬ќ…“≈Ќ ќ 


≤нд. 37

 

«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
в≥д 26 липн¤ 1999 р. N 1357 


ѕравила користуванн¤ електричною енерг≥Їю дл¤ населенн¤

(” текст≥ ѕравил слово "електропостачальник" в ус≥х в≥дм≥нках ≥ формах числа зам≥нено словом "енергопостачальник" у в≥дпов≥дному в≥дм≥нку ≥ числ≥ зг≥дно з постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26 жовтн¤ 2000 року N 1607)


«агальн≥ положенн¤

1. ÷≥ ѕравила регулюють в≥дносини м≥ж громад¤нами (дал≥ - споживач≥ електричноњ енерг≥њ) та енергопостачальниками.

ѕравила обов'¤зков≥ дл¤ виконанн¤ вс≥ма споживачами ≥ енергопостачальниками незалежно в≥д форм власност≥.

2. ” ѕравилах наведен≥ нижче терм≥ни вживаютьс¤ у такому значенн≥:

електромережа - п≥дстанц≥њ, розпод≥льн≥ установки та електричн≥ л≥н≥њ, призначен≥ дл¤ передач≥ та розпод≥лу енерг≥њ, до ¤ких безпосередньо приЇднана електроустановка або електропроводка споживача;

електропроводка - сукупн≥сть провод≥в ≥ кабел≥в з кр≥пленн¤ми, монт≥вними та захисними детал¤ми, ¤к≥ прокладено на поверхн≥ чи всередин≥ конструктивних елемент≥в споруд;

електроустановка - комплекс взаЇмопов'¤заних устаткуванн¤ ≥ споруд, призначених дл¤ виробництва або перетворенн¤, передач≥, розпод≥лу та споживанн¤ електричноњ енерг≥њ;

енергопостачальник - учасник оптового ринку електричноњ енерг≥њ ”крањни, що купуЇ електричну енерг≥ю на цьому ринку з метою продажу њњ споживачам;

(абзац п'¤тий пункту 2 в редакц≥њ постанови
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.10.2000 р. N 1607)

межа розпод≥лу - точка електромереж≥, стосовно ¤коњ розпод≥л¤Їтьс¤ електромережа м≥ж споживачем та енергопостачальником;

об'Їкт споживача - житловий будинок, гараж, майстерн¤ або ≥нша електриф≥кована споруда, що належить споживачу на правах власност≥ або користуванн¤;

п≥дключенн¤ до електромереж≥ - виконанн¤ операц≥њ з комутац≥њ дл¤ забезпеченн¤ постачанн¤ електричноњ енерг≥њ споживачу;

самов≥льне п≥дключенн¤ - споживанн¤ електричноњ енерг≥њ без укладенн¤ з енергопостачальником договору про користуванн¤ електричною енерг≥Їю або п≥дключенн¤ з порушенн¤м цих ѕравил;

техн≥чн≥ умови - документ, що видаЇтьс¤ споживачу енергопостачальником ≥ м≥стить перел≥к техн≥чних вимог, ¤к≥ необх≥дно виконати дл¤ приЇднанн¤ електроустановок нового споживача до електромереж≥, реконструкц≥њ д≥ючих електроустановок споживача або зм≥ни категор≥њ над≥йност≥ електропостачанн¤ споживача.

3. —поживанн¤ електричноњ енерг≥њ зд≥йснюЇтьс¤ на п≥дстав≥ договору про користуванн¤ електричною енерг≥Їю м≥ж споживачем ≥ енергопостачальником, що розробл¤Їтьс¤ енергопостачальником зг≥дно з “иповим договором про користуванн¤ електричною енерг≥Їю (додаток 1) ≥ укладаЇтьс¤ на три роки.

ƒогов≥р про користуванн¤ електричною енерг≥Їю (дал≥ - догов≥р) вважаЇтьс¤ продовженим на р≥к, ¤кщо за м≥с¤ць до зак≥нченн¤ зазначеного терм≥ну жодна ≥з стор≥н не за¤вила про роз≥рванн¤ договору або про внесенн¤ до нього зм≥н.

≈нергопостачальники, що зд≥йснюють постачанн¤ електричноњ енерг≥њ на закр≥плен≥й територ≥њ, не мають права в≥дмовити споживачу, об'Їкти ¤кого розташован≥ на ц≥й територ≥њ, в укладенн≥ договору про користуванн¤ електричною енерг≥Їю.

(пункт 3 доповнено абзацом трет≥м зг≥дно з постановою
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.10.2000 р. N 1607,
абзац трет≥й пункту 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
 постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11.01.2006 р. N 4)

4. ” договор≥ обов'¤зково зазначаЇтьс¤ величина потужност≥, ¤ка визначаЇтьс¤ виход¤чи з потужност≥ на¤вних у споживача струмоприймач≥в. ѕри цьому загальна потужн≥сть не може бути вищою за потужн≥сть, передбачену техн≥чними умовами чи техн≥чними характеристиками електромереж≥ споживача.

—поживач може внести пропозиц≥њ щодо зм≥ни зазначеноњ у договор≥ величини електричноњ потужност≥. ” раз≥ в≥дмови енергопостачальник надаЇ споживачев≥ обгрунтовану письмову в≥дпов≥дь.

5. ” раз≥ розташуванн¤ об'Їкт≥в споживача за р≥зними адресами споживач повинен укласти окремий догов≥р щодо кожного об'Їкта.

” багатоквартирному будинку енергопостачальник укладаЇ договори з кожним наймачем (власником) квартири.

6. ” раз≥ остаточного припиненн¤ користуванн¤ електричною енерг≥Їю споживач не п≥зн≥ше н≥ж за 7 дн≥в повинен пов≥домити про це енергопостачальника та розрахуватис¤ за спожиту електричну енерг≥ю, подати енергопостачальнику за¤ву про роз≥рванн¤ договору.

≈нергопостачальник припин¤Ї подачу електричноњ енерг≥њ на об'Їкт споживача та вживаЇ заход≥в дл¤ запоб≥ганн¤ розкраданню чи пошкодженню прилад≥в обл≥ку, використанню електричноњ енерг≥њ без обл≥ку.

7. ƒл¤ споживанн¤ електроенерг≥њ новий наймач (власник) квартири або ≥ншого об'Їкта повинен звернутис¤ до енергопостачальника дл¤ укладенн¤ договору про користуванн¤ електричною енерг≥Їю. ѕ≥сл¤ чого енергопостачальник прот¤гом 3 дн≥в у м≥стах та 7 дн≥в у с≥льськ≥й м≥сцевост≥ п≥дключаЇ квартиру або об'Їкт споживача до електропостачанн¤.

”становленн¤ та експлуатац≥¤ прилад≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ

8. ѕрилади обл≥ку електричноњ енерг≥њ (дал≥ - прилади обл≥ку) мають бути придбан≥, встановлен≥, п≥дключен≥ енергопостачальником, а њх варт≥сть та варт≥сть послуг з встановленн¤ оплачена:

а) дл¤ новозбудованих будинк≥в - забудовниками;

б) у раз≥ розд≥лу обл≥ку електричноњ енерг≥њ - орган≥зац≥¤ми, ¤к≥ зд≥йснюють розд≥л обл≥ку.

9. ” квартирах або на ≥нших об'Їктах споживача, розташованих за одн≥Їю адресою, встановлюЇтьс¤ один прилад обл≥ку незалежно в≥д к≥лькост≥ господарських буд≥вель.

«а на¤вност≥ дек≥лькох наймач≥в (власник≥в) квартири прилад обл≥ку встановлюЇтьс¤ дл¤ кожного з них.

10. ѕрилади обл≥ку встановлюютьс¤ в≥дпов≥дно до вимог правил улаштуванн¤ електроустановок.

ѕрилад обл≥ку повинен мати пломбу з в≥дбитком пов≥рочного клейма територ≥ального органу ƒержспоживстандарту та пломбу з в≥дбитком клейма або логотипу енергопостачальника.

(пункт 10 доповнено абзацом другим зг≥дно з постановою
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11.01.2006 р. N 4) 

” раз≥ встановленн¤ приладу обл≥ку в квартир≥ (будинку) або ≥ншому об'Їкт≥ споживача енергопостачальник складаЇ акт про збереженн¤ пломб у двох прим≥рниках, один з ¤ких залишаЇтьс¤ у споживача.

(пункт 10 доповнено абзацом трет≥м зг≥дно з постановою
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11.01.2006 р. N 4) 

11. ¬≥дпов≥дальн≥сть за збереженн¤ прилад≥в обл≥ку, встановлених у квартир≥, на ≥нших об'Їктах споживача, та пломб на них несе споживач.

¬≥дпов≥дальн≥сть за збереженн¤ поквартирних прилад≥в обл≥ку, встановлених на сходових кл≥тках, та пломб на них несе власник будинку або орган≥зац≥¤, у в≥данн≥ ¤коњ перебуваЇ будинок.

ѕеренесенн¤ прилад≥в обл≥ку за бажанн¤м споживача, ¤кщо це не суперечить вимогам правил улаштуванн¤ електроустановок, виконуЇтьс¤ енергопостачальником за рахунок споживача.

12. —поживанн¤ електричноњ енерг≥њ за р≥зними видами тариф≥в маЇ забезпечуватис¤ окремим обл≥ком.

” раз≥ вибору споживачем ≥ншого або к≥лькох вид≥в тарифу на електричну енерг≥ю енергопостачальник видаЇ споживачев≥ техн≥чн≥ умови на встановленн¤ в≥дпов≥дних прилад≥в обл≥ку. ѕри цьому споживач сплачуЇ варт≥сть нового приладу обл≥ку з урахуванн¤м балансовоњ вартост≥ та амортизац≥йного зносу приладу обл≥ку, ¤кий встановлюЇтьс¤.

(пункт 12 в редакц≥њ постанови
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11.01.2006 р. N 4)

13. ” раз≥ встановленн¤ за межами квартири або ≥ншого об'Їкта споживача багатофункц≥онального приладу обл≥ку, приладу обл≥ку з передоплатою або ≥ншого, що вимагаЇ щоденного нагл¤ду за його показанн¤ми, у квартир≥ або на ≥ншому об'Їкт≥ споживача встановлюЇтьс¤ виносне табло дл¤ спостереженн¤ за станом обл≥ку, к≥льк≥стю попередньо оплаченоњ електричноњ енерг≥њ.

14. ” раз≥ ви¤вленн¤ зовн≥шнього пошкодженн¤ приладу обл≥ку, зриву пломби або його несправност≥ в робот≥ споживач зобов'¤заний негайно письмово пов≥домити про це енергопостачальника.

(пункт 14 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з постановою
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11.01.2006 р. N 4)

15. ѕошкоджен≥ прилади обл≥ку, а також прилади обл≥ку ≥з з≥рваними або пошкодженими пломбами п≥дл¤гають експертиз≥, що проводитьс¤ ком≥с≥Їю у склад≥ представник≥в енергопостачальника та територ≥альних орган≥в ƒерженергонагл¤ду ≥ ƒержспоживстандарту.

(абзац перший пункту 15 в редакц≥њ постанов
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.10.2000 р. N 1607,
 в≥д 11.01.2006 р. N 4)

≈кспертиза приладу обл≥ку, ¤кий належить споживачу або за збереженн¤ ¤кого в≥н в≥дпов≥даЇ, зд≥йснюЇтьс¤ у присутност≥ споживача.

«а результатами експертизи складаЇтьс¤ акт.

16. ” раз≥ сумн≥ву споживача у правильн≥й робот≥ приладу обл≥ку в≥н може звернутис¤ до енергопостачальника дл¤ проведенн¤ експертизи. ѕ≥сл¤ оплати споживачем вартост≥ роб≥т енергопостачальник прот¤гом 20 дн≥в проводить експертизу.

” раз≥ п≥дтвердженн¤ експертизою неправильноњ роботи приладу обл≥ку енергопостачальник в≥дшкодовуЇ споживачу вс≥ витрати, пов'¤зан≥ з проведенн¤м експертизи.

17. ” раз≥ пошкодженн¤, втрати або неправильноњ роботи приладу обл≥ку з вини споживача в≥н в≥дшкодовуЇ варт≥сть перев≥рки, ремонту або встановленн¤ нового приладу обл≥ку.

¬ ≥нших випадках перев≥рка, ремонт або зам≥на пошкодженого чи втраченого приладу обл≥ку зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок енергопостачальника або орган≥зац≥њ, ¤ка в≥дпов≥даЇ за збереженн¤ приладу обл≥ку.

≈нергопостачальник повинен в≥дновити обл≥к електричноњ енерг≥њ прот¤гом 3 м≥с¤ц≥в. ѕостачанн¤ електричноњ енерг≥њ без обл≥ку понад 3 м≥с¤ц≥ заборон¤Їтьс¤.

18. якщо виникаЇ необх≥дн≥сть тимчасового використанн¤ електричноњ енерг≥њ дл¤ виконанн¤ споживачем роб≥т прот¤гом дек≥лькох годин або д≥б ≥ встановленн¤ приладу обл≥ку недоц≥льно або неможливо, споживач повинен звернутис¤ за в≥дпов≥дним дозволом на тимчасове безобл≥кове використанн¤ електричноњ енерг≥њ до енергопостачальника та укласти з ним в≥дпов≥дний догов≥р.

” договор≥ зазначаютьс¤ величина п≥дключеноњ потужност≥ (за паспортними даними струмоприймач≥в), к≥льк≥сть дн≥в безобл≥кового користуванн¤ на м≥с¤ць та годин на добу. ƒогов≥р п≥дписуЇтьс¤ енергопостачальником та споживачем.

–озрахунки за спожиту електричну енерг≥ю

19. –озрахунки населенн¤ за спожиту електричну енерг≥ю зд≥йснюютьс¤ за д≥ючими тарифами (ц≥нами) дл¤ населенн¤ на п≥дстав≥ фактичних показань прилад≥в обл≥ку.

якщо у власност≥ споживача перебувають електричн≥ мереж≥ напругою понад 0,4 к¬, а прилад обл≥ку встановлений не на меж≥ розпод≥лу електромереж, втрати електричноњ енерг≥њ на д≥л¤нц≥ електромереж≥ в≥д меж≥ розпод≥лу до м≥сц¤ встановленн¤ приладу обл≥ку в≥днос¤тьс¤ на рахунок власника зазначеноњ д≥л¤нки електромереж≥.

√ромад¤ни - суб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ оплачують електричну енерг≥ю, спожиту на потреби п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, за в≥дпов≥дним тарифом (ц≥ною).

” раз≥ отриманн¤ житловоњ субсид≥њ на оплату електричноњ енерг≥њ розм≥р плати споживача за використану електричну енерг≥ю визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до пор¤дку призначенн¤ та наданн¤ населенню субсид≥й дл¤ в≥дшкодуванн¤ витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбанн¤ скрапленого газу, твердого та р≥дкого п≥чного побутового палива.

(пункт 19 доповнено абзацом четвертим зг≥дно з постановою
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.09.2001 р. N 1275)

20. –озрахунковим пер≥одом дл¤ встановленн¤ розм≥ру оплати спожитоњ електричноњ енерг≥њ Ї календарний м≥с¤ць. ѕлата за спожиту прот¤гом розрахункового пер≥оду електричну енерг≥ю вноситьс¤ не п≥зн≥ше 10 числа наступного м≥с¤ц¤, ¤кщо договором не встановлено ≥ншого терм≥ну.

21. «н≥манн¤ показань прилад≥в обл≥ку провадитьс¤ споживачем щом≥с¤ц¤. ≈нергопостачальник маЇ право контролювати правильн≥сть зн≥манн¤ показань прилад≥в обл≥ку та оформленн¤ плат≥жних документ≥в споживачем.

«а власним р≥шенн¤м енергопостачальник маЇ право самост≥йно зн≥мати показанн¤ прилад≥в обл≥ку у споживача.

22. ќплата спожитоњ електричноњ енерг≥њ може зд≥йснюватис¤:

за розрахунковими книжками;

за плат≥жними документами, ¤к≥ виписуютьс¤ енергопостачальником;

за карткою попередньоњ оплати.

ѕор¤док та форма оплати спожитоњ електричноњ енерг≥њ визначаютьс¤ у договор≥.

(пункт 22 доповнено абзацом зг≥дно з постановою
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.10.2000 р. N 1607)

23. ќплата спожитоњ електричноњ енерг≥њ, в тому числ≥ на п≥дстав≥ визнаноњ претенз≥њ, зд≥йснюЇтьс¤ споживачем шл¤хом зарахуванн¤ кошт≥в виключно на поточний рахунок ≥з спец≥альним режимом використанн¤ енергопостачальника в уповноваженому банку.  ошти в≥д застосуванн¤ штрафних санкц≥й до споживача, в тому числ≥ пен¤ за несвоЇчасну оплату спожитоњ електричноњ енерг≥њ, а також плата за наданн¤ споживачу додаткових послуг зараховуютьс¤ на поточний рахунок енергопостачальника.

(пункт 23 в редакц≥њ постанови  аб≥нету
 ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.10.2000 р. N 1607,
 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з постановою
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11.01.2006 р. N 4)

24. ” раз≥ застосуванн¤ безгот≥вковоњ форми оплати та планових платеж≥в енергопостачальник пер≥одично (зг≥дно з умовами договору) проводить перерахунок за фактично спожиту електричну енерг≥ю та надаЇ споживачу рахунок.

«а в≥дхиленн¤ нарахованих сум за фактично спожиту електричну енерг≥ю в≥д сум зарахованих платеж≥в пен¤ не ст¤гуЇтьс¤.

25. «а несвоЇчасну оплату електричноњ енерг≥њ понад терм≥н, обумовлений договором, споживач сплачуЇ неустойку (пеню) зг≥дно з законодавством та договором.

26. ” раз≥ зм≥ни тариф≥в (ц≥н) на електричну енерг≥ю оплата заборгованост≥ провадитьс¤ за тарифами (ц≥нами), що д≥¤ли у пер≥од, за ¤кий сплачуЇтьс¤ борг.

27. ” раз≥ несплати за спожиту електричну енерг≥ю прот¤гом 10 дн≥в п≥сл¤ терм≥ну, зазначеного у договор≥ чи плат≥жному документ≥, та неотриманн¤ енергопостачальником пов≥домленн¤ про оплату на 20 день споживачу надсилаЇтьс¤ попередженн¤ про в≥дключенн¤ електричноњ енерг≥њ.

” раз≥ несплати за спожиту електричну енерг≥ю на 30 день п≥сл¤ отриманн¤ споживачем попередженн¤ енергопостачальник маЇ право в≥дключити споживача в≥д електричноњ мереж≥.

«аборон¤Їтьс¤ в≥дключенн¤ споживач≥в перед вих≥дними та св¤тковими дн¤ми.

28. ” раз≥ в≥дсутност≥ у споживача кошт≥в на оплату заборгованост≥ в≥н повинен звернутис¤ до енергопостачальника ≥з за¤вою про складанн¤ граф≥ка погашенн¤ заборгованост≥ або в≥дстроченн¤ терм≥ну оплати та надати дов≥дки, що п≥дтверджують його неплатоспроможн≥сть.

29. ” раз≥ ви¤вленн¤ в плат≥жному документ≥ помилкових показань приладу обл≥ку споживач зобов'¤заний пов≥домити про це енергопостачальника.

ѕредставник енергопостачальника повинен прот¤гом 5 дн≥в в≥д дн¤ поданн¤ за¤ви перев≥рити рахунок, а в раз≥ потреби прот¤гом 20 дн≥в перев≥рити прилад обл≥ку та пов≥домити споживача про результати перев≥рки.

30. якщо доступ до приладу обл≥ку неможливий, представник енергопостачальника виписуЇ плат≥жний документ на п≥дстав≥ даних про фактичне споживанн¤ електричноњ енерг≥њ за попередн≥й пер≥од, про що робитьс¤ в≥дпов≥дна позначка в особовому рахунку споживача.

якщо прот¤гом двох розрахункових пер≥од≥в представник енергопостачальника не мав доступу до приладу обл≥ку, в≥н залишаЇ споживачу в поштов≥й скриньц≥ пов≥домленн¤ про дату наступного в≥дв≥данн¤ чи проханн¤ передати показанн¤ приладу обл≥ку енергопостачальнику. якщо п≥сл¤ цього споживач не передав в≥домостей про к≥льк≥сть спожитоњ електричноњ енерг≥њ, енергопостачальник маЇ право через 30 дн≥в п≥сл¤ дати в≥дправленн¤ письмового попередженн¤ припинити постачанн¤ електричноњ енерг≥њ споживачу.

31. —поживач, ¤кий маЇ право на встановлен≥ законодавством п≥льги з оплати спожитоњ електричноњ енерг≥њ, пов≥домл¤Ї у письмов≥й за¤в≥ енергопостачальника про своЇ право на п≥льгу з посиланн¤м на в≥дпов≥дний законодавчий акт. ѕ≥льгова оплата електричноњ енерг≥њ зд≥йснюЇтьс¤ з дн¤ поданн¤ споживачем за¤ви.

” раз≥ коли дек≥лька член≥в одн≥Їњ с≥м'њ, ¤к≥ проживають разом, мають право на п≥льги з оплати спожитоњ електричноњ енерг≥њ, п≥льга надаЇтьс¤ т≥льки одному з член≥в с≥м'њ.

—поживач, ¤кий маЇ дек≥лька п≥льг, може обрати одну, б≥льшу за розм≥ром п≥льгу.

ѕ≥льги з оплати спожитоњ електричноњ енерг≥њ надаютьс¤ т≥льки за м≥сцем пост≥йного проживанн¤.

311. ” раз≥ отриманн¤ житловоњ субсид≥њ на оплату електричноњ енерг≥њ споживач пов≥домл¤Ї енергопостачальника про своЇ право на зменшенн¤ розм≥ру плати за спожиту електричну енерг≥ю в≥дпов≥дно до пор¤дку призначенн¤ та наданн¤ населенню субсид≥й дл¤ в≥дшкодуванн¤ витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбанн¤ скрапленого газу, твердого та р≥дкого п≥чного побутового палива.

(ѕравила доповнено пунктом 311 зг≥дно з постановою
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.09.2001 р. N 1275)

32. ” раз≥ необх≥дност≥ використанн¤ електричноњ енерг≥њ без встановленн¤ приладу обл≥ку (дл¤ виконанн¤ тимчасових роб≥т) споживач оплачуЇ спожиту електричну енерг≥ю на п≥дстав≥ договору про тимчасове безобл≥кове користуванн¤ електричною енерг≥Їю, ¤кий оформл¤Їтьс¤ п≥д час отриманн¤ споживачем в≥дпов≥дного дозволу енергопостачальника.

33. ” раз≥ користуванн¤ електричною енерг≥Їю без приладу обл≥ку з дозволу енергопостачальника розрахунки ≥з споживачем зд≥йснюютьс¤ в≥дпов≥дно до середньом≥с¤чного споживанн¤. ¬еличина середньом≥с¤чного споживанн¤ електроенерг≥њ визначаЇтьс¤ за попередн≥ 12 м≥с¤ц≥в, або за фактичний пер≥од споживанн¤, ¤кщо в≥н менший 12 м≥с¤ц≥в.

ѕрипиненн¤ користуванн¤ електричною енерг≥Їю

34.  ористуванн¤ електричною енерг≥Їю може бути тимчасово припинено у раз≥:

проведенн¤ планових ремонт≥в електроустановок ≥ електричних мереж;

виникненн¤ режим≥в, безпосередньо не пов'¤заних з авар≥Їю, за ¤ких провадитьс¤ обмеженн¤ в≥дпуску електричноњ енерг≥њ та потужност≥.

ѕро тимчасове припиненн¤ постачанн¤ електричноњ енерг≥њ енергопостачальник пов≥домл¤Ї через засоби масовоњ ≥нформац≥њ не п≥зн≥ше н≥ж за 10 дн≥в.

ѕ≥д час виникненн¤ авар≥йних режим≥в енергопостачальник прот¤гом 5 дн≥в п≥сл¤ виникненн¤ авар≥њ повинен пов≥домити споживач≥в про причини тимчасового припиненн¤ постачанн¤ електричноњ енерг≥њ.

35. ≈нергопостачальник маЇ право в≥дключити споживача у раз≥:

самов≥льного п≥дключенн¤ до електричноњ мереж≥;

розкраданн¤ електричноњ енерг≥њ, навмисного пошкодженн¤ приладу обл≥ку та зриву пломби;

порушенн¤ терм≥н≥в сплати за спожиту електричну енерг≥ю у пор¤дку, визначеному пунктом 27 цих ѕравил або порушенн¤ умов договору про реструктуризац≥ю заборгованост≥;

(абзац четвертий пункту 35 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
 постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11.01.2006 р. N 4)

неоплати за встановленн¤ нового приладу обл≥ку в≥дпов≥дно до пункту 17 або ≥нших платеж≥в зг≥дно з цими ѕравилами;

невиконанн¤ припису ƒержавноњ ≥нспекц≥њ з енергетичного нагл¤ду за режимами споживанн¤ електричноњ енерг≥њ;

зниженн¤ показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ з вини споживача.

36. ¬≥дновленн¤ електропостачанн¤ споживача зд≥йснюЇтьс¤ прот¤гом 3 дн≥в у м≥стах та 7 дн≥в у с≥льськ≥й м≥сцевост≥ п≥сл¤ усуненн¤ порушень ≥ оплати споживачем заборгованост≥, витрат на повторне п≥дключенн¤ та збитк≥в, завданих енергопостачальнику.

” раз≥ розгл¤ду сп≥рних питань у судовому пор¤дку терм≥н в≥дключенн¤ не повинен перевищувати 1 м≥с¤ц¤ за умови в≥дсутност≥ у споживача заборгованост≥ за спожиту електричну енерг≥ю.

ѕрава та обов'¤зки енергопостачальника

37. ≈нергопостачальник маЇ право:

пропонувати споживачам додатков≥ послуги, пов'¤зан≥ з постачанн¤м електричноњ енерг≥њ;

перев≥р¤ти справн≥сть прилад≥в обл≥ку, зн≥мати показанн¤ в≥дпов≥дно до умов договору та проводити обстеженн¤ електроустановок споживач≥в щодо ви¤вленн¤ споживанн¤ електричноњ енерг≥њ поза приладами обл≥ку;

встановлювати техн≥чн≥ засоби, ¤к≥ обмежують постачанн¤ електричноњ енерг≥њ споживачу у межах, передбачених договором;

вимагати в≥д споживача в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, завданих порушенн¤ми, допущеними споживачем п≥д час користуванн¤ електричною енерг≥Їю;

тимчасово припин¤ти постачанн¤ електричноњ енерг≥њ або в≥дключати споживача в≥д мереж≥ без його згоди у випадках, передбачених пунктами 34 ≥ 35 цих ѕравил.

38. ≈нергопостачальник зобов'¤зуЇтьс¤:

забезпечувати над≥йне постачанн¤ електричноњ енерг≥њ зг≥дно з умовами л≥ценз≥й та договором;

надавати ≥нформац≥ю про послуги, пов'¤зан≥ з електропостачанн¤м, та про терм≥ни обмежень ≥ в≥дключень;

гарантувати безпечне користуванн¤ послугами, пов'¤заними з електропостачанн¤м, за умови дотриманн¤ споживачами вимог правил безпечноњ експлуатац≥њ внутр≥шньоњ електромереж≥, електроустановок та побутових електроприлад≥в;

в≥дкрити поточний рахунок ≥з спец≥альним режимом використанн¤ в уповноваженому банку дл¤ зарахуванн¤ кошт≥в за спожиту електричну енерг≥ю та вказати його номер у договор≥;

(пункт 38 доповнено абзацом п'¤тим зг≥дно з постановою
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.10.2000 р. N 1607,
абзац п'¤тий пункту 38 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
 постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11.01.2006 р. N 4)

у раз≥ перерахуванн¤ споживачами кошт≥в за електричну енерг≥ю на ≥нш≥ рахунки повернути ц≥ кошти за за¤вою споживача або за власною ≥н≥ц≥ативою в триденний терм≥н з моменту њх отриманн¤; 

(пункт 38 доповнено абзацом шостим зг≥дно з постановою
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.10.2000 р. N 1607)

пов≥домл¤ти споживача письмово або через засоби масовоњ ≥нформац≥њ та в м≥сц¤х оплати за електричну енерг≥ю про зм≥ни тариф≥в (ц≥н) не п≥зн≥ше н≥ж за 5 дн≥в до введенн¤ њх в д≥ю;

проводити не менш ¤к один раз на 6 м≥с¤ц≥в контрольне зн≥манн¤ показань прилад≥в обл≥ку у споживач≥в в≥дпов≥дно до затверджених граф≥к≥в;

проводити планову пов≥рку, ремонт ≥ зам≥ну прилад≥в обл≥ку в терм≥ни, встановлен≥ нормативно-техн≥чними документами та договором;

розгл¤дати зверненн¤ та претенз≥њ споживача щодо наданн¤ послуг, пов'¤заних з постачанн¤м електричноњ енерг≥њ, та приймати з цього приводу р≥шенн¤ у терм≥ни, передбачен≥ законодавством;

приймати письмов≥ та усн≥ пов≥домленн¤ (у тому числ≥ засобами зв'¤зку) споживач≥в щодо порушенн¤ електропостачанн¤ або порушенн¤ параметр≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ, а також вживати заход≥в до в≥дновленн¤ електропостачанн¤ та приведенн¤ показник≥в ¤кост≥ у в≥дпов≥дн≥сть з вимогами нормативних документ≥в;

(пункт 38 доповнено новим абзацом одинадц¤тим зг≥дно з
 постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11.01.2006 р. N 4,
 у зв'¤зку з цим абзац одинадц¤тий вважати абзацом дванадц¤тим)

ознайомити споживача з цими ѕравилами та провести ≥нструктаж щодо безпечноњ експлуатац≥њ прилад≥в обл≥ку.

39. ѕредставник енергопостачальника п≥д час зн≥манн¤ показань прилад≥в обл≥ку, зам≥ни прилад≥в обл≥ку, виписуванн¤ плат≥жних документ≥в за електричну енерг≥ю та ≥нших д≥й, що виконуютьс¤ в≥дпов≥дно до цих ѕравил, зобов'¤заний пред'¤вл¤ти своЇ службове посв≥дченн¤.

40. ≈нергопостачальник безплатно:

зд≥йснюЇ планов≥ пов≥рку, обслуговуванн¤ та ремонт прилад≥в обл≥ку (кр≥м випадк≥в, передбачених абзацом першим пункту 17 цих ѕравил);

даЇ рекомендац≥њ щодо можливост≥ та доц≥льност≥ використанн¤ електричноњ енерг≥њ дл¤ опаленн¤, а також щодо енергозбереженн¤ та режим≥в споживанн¤ електричноњ енерг≥њ;

надаЇ ≥нформац≥ю щодо ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ, тариф≥в (ц≥н), пор¤дку оплати, умов та режим≥в њњ споживанн¤;

видаЇ бланки типових договор≥в, розрахунков≥ книжки з бланками квитанц≥й або плат≥жн≥ документи, електронну картку дл¤ оплати електричноњ енерг≥њ.

ѕрава та обов'¤зки споживача електричноњ енерг≥њ

41. —поживач електричноњ енерг≥њ маЇ право на:

виб≥р постачальника електричноњ енерг≥њ;

п≥дключенн¤ до електричноњ мереж≥ у раз≥ виконанн¤ правил користуванн¤ електричною енерг≥Їю;

отриманн¤ ≥нформац≥њ щодо ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ, тариф≥в (ц≥н), пор¤дку оплати, умов та режим≥в њњ споживанн¤;

отриманн¤ електричноњ енерг≥њ, ¤к≥сн≥ характеристики ¤коњ визначен≥ державними стандартами;

в≥дшкодуванн¤ зг≥дно ≥з законодавством збитк≥в, запод≥¤них внасл≥док порушенн¤ його прав;

¤к≥сне обслуговуванн¤ енергопостачальником електричних мереж ≥ прилад≥в обл≥ку.

42. —поживач електричноњ енерг≥њ зобов'¤заний:

дотримуватис¤ вимог нормативно-техн≥чних документ≥в та договору;

забезпечувати належний техн≥чний стан та безпечну експлуатац≥ю своњх електроустановок та побутових електроприлад≥в;

забезпечувати збереженн¤ прилад≥в обл≥ку ≥ пломб на них у раз≥ розм≥щенн¤ приладу обл≥ку в квартир≥ або на ≥ншому об'Їкт≥ споживача;

нев≥дкладно пов≥домл¤ти енергопостачальника про недол≥ки в робот≥ приладу обл≥ку;

оплачувати спожиту-електричну енерг≥ю та зд≥йснювати ≥нш≥ платеж≥ в≥дпов≥дно до умов договору та цих ѕравил;

вносити плату за спожиту електричну енерг≥ю виключно на поточний рахунок ≥з спец≥альним режимом використанн¤ енергопостачальника в уповноваженому банку; 

(пункт 42 доповнено абзацом сьомим зг≥дно з постановою
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.10.2000 р. N 1607,
 абзац сьомий пункту 42 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
 постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11.01.2006 р. N 4)

узгоджувати з енергопостачальником нов≥ п≥дключенн¤ та переобладнанн¤ внутр≥шньоњ електропроводки, зд≥йснюван≥ з метою зб≥льшенн¤ споживанн¤ електричноњ потужност≥;

надавати розрахунков≥ документи на вимогу представник≥в енергопостачальника дл¤ перев≥рки правильност≥ оплати та в≥дпов≥дност≥ запис≥в у них показанн¤м приладу обл≥ку;

забезпечувати доступ представникам енергопостачальника п≥сл¤ пред'¤вленн¤ ними службових посв≥дчень до квартири або ≥ншого об'Їкта дл¤ обстеженн¤ приладу обл≥ку, електроустановок та електропроводки;

не перешкоджати обр≥зуванню г≥лок дерев, ¤к≥ ростуть на територ≥њ, що належить споживачу, дл¤ забезпеченн¤ в≥дстан≥ не менше 1 метра в≥д провод≥в пов≥тр¤ноњ л≥н≥њ електромереж≥ напругою 0,4 к¬ та на в≥дстан≥ 2 м дл¤ електричних л≥н≥й напругою 10 к¬;

не п≥зн≥ше н≥ж за 7 дн≥в до припиненн¤ користуванн¤ електричною енерг≥Їю у квартир≥ або на ≥ншому об'Їкт≥ письмово пов≥домити енергопостачальника про роз≥рванн¤ договору та розрахуватис¤ за спожиту електричну енерг≥ю, включаючи день вињзду.

¬≥дпов≥дальн≥сть енергопостачальника

43. ≈нергопостачальник несе в≥дпов≥дальн≥сть за шкоду, запод≥¤ну споживачу або його майну, в розм≥р≥ й пор¤дку, визначених законодавством.

44. ” раз≥ тимчасового припиненн¤ електропостачанн¤ з вини енергопостачальника в≥н несе в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з умовами договору у розм≥р≥ двократноњ вартост≥ недов≥дпущеноњ споживачу електричноњ енерг≥њ.

(пункт 44 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з постановою
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11.01.2006 р. N 4)

441. ” раз≥ неповерненн¤ в триденний терм≥н споживачу електричноњ енерг≥њ кошт≥в, сплачених ним за електричну енерг≥ю на ≥нш≥ рахунки, ц≥ суми п≥дл¤гають вилученню до ƒержавного бюджету ”крањни ¤к санкц≥¤ за вчинене правопорушенн¤ ≥ не зараховуютьс¤ ¤к оплата електричноњ енерг≥њ. «арахуванн¤ кошт≥в до ƒержавного бюджету ”крањни не зв≥льн¤Ї енергопостачальника в≥д поверненн¤ цих кошт≥в споживачу електричноњ енерг≥њ.

(ѕравила доповнено пунктом 441 зг≥дно з постановою
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.10.2000 р. N 1607)

45. ” раз≥ в≥дпуску споживачу електричноњ енерг≥њ, параметри ¤кост≥ ¤коњ знаход¤тьс¤ поза межами показник≥в, зазначених у договор≥, енергопостачальник несе в≥дпов≥дальн≥сть ≥ сплачуЇ 25 в≥дсотк≥в вартост≥ такоњ енерг≥њ.

46. ” раз≥ порушенн¤ прав споживач≥в (в≥дмова споживачев≥ в реал≥зац≥њ його прав, наданн¤ послуг, що за ¤к≥стю не в≥дпов≥дають вимогам нормативно-техн≥чних документ≥в, в≥дмова у наданн≥ необх≥дноњ та достов≥рноњ ≥нформац≥њ, ухиленн¤ в≥д перев≥рки ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ тощо) енергопостачальник несе в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно ≥з законодавством та договором.

47. ≈нергопостачальник не несе в≥дпов≥дальност≥ за тимчасове припиненн¤ постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, параметри ¤кост≥ ¤коњ не в≥дпов≥дають показникам, зазначеним у договор≥, або за шкоду, запод≥¤ну споживачу, ¤кщо доведе, що вони виникли не з його вини, а внасл≥док д≥њ обставин непереборноњ сили або з вини споживача.

¬≥дпов≥дальн≥сть споживача електричноњ енерг≥њ

48. —поживач несе в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно ≥з законодавством за:

простроченн¤ терм≥ну внесенн¤ платеж≥в за електричну енерг≥ю;

порушенн¤ правил користуванн¤ електричною енерг≥Їю;

ухиленн¤ або несвоЇчасне виконанн¤ р≥шень та припис≥в ƒержавноњ ≥нспекц≥њ з енергетичного нагл¤ду за режимами споживанн¤ електричноњ енерг≥њ;

розкраданн¤ електричноњ енерг≥њ у раз≥ самов≥льного п≥дключенн¤ до електромереж ≥ споживанн¤ електричноњ енерг≥њ без прилад≥в обл≥ку;

пошкодженн¤ приладу обл≥ку;

розукомплектуванн¤ та пошкодженн¤ об'Їкт≥в електроенергетики, розкраданн¤ майна цих об'Їкт≥в;

насильницьк≥ д≥њ, що перешкоджають посадовим особам енергопостачальника виконувати своњ службов≥ обов'¤зки.

ќформленн¤ претенз≥й

49. ” раз≥ порушенн¤ енергопостачальником умов договору споживач викликаЇ представника енергопостачальника дл¤ складанн¤ та п≥дписанн¤ акта-претенз≥њ споживача, в ¤кому зазначаютьс¤ терм≥ни, види, в≥дхиленн¤ показник≥в з наданн¤ послуг тощо (форму типового акта-претенз≥њ наведено у додатку 2).

50. јкт-претенз≥¤ складаЇтьс¤ споживачем та представником енергопостачальника ≥ скр≥плюЇтьс¤ њхн≥ми п≥дписами.

” раз≥ неприбутт¤ представника енергопостачальника прот¤гом 3 дн≥в з дн¤ зверненн¤ у м≥стах або 7 дн≥в - у с≥льськ≥й м≥сцевост≥ споживач маЇ право скласти акт-претенз≥ю у дов≥льн≥й форм≥.

” раз≥ в≥дмови представника енергопостачальника в≥д п≥дписанн¤ акта, акт вважаЇтьс¤ д≥йсним, ¤кщо його п≥дписали не менше н≥ж три споживач≥ або споживач ≥ виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи ≥ншого органу самовр¤дуванн¤.

51. јкт-претенз≥¤ споживача подаЇтьс¤ енергопостачальнику, ¤кий у дес¤тиденний терм≥н усуваЇ недол≥ки або надаЇ споживачев≥ обгрунтовану в≥дмову щодо задоволенн¤ його претенз≥й.

52. ” раз≥ в≥дмови енергопостачальника провести необх≥дн≥ зам≥ри параметр≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ споживач маЇ право сам орган≥зувати проведенн¤ таких зам≥р≥в. ѕроводити зам≥ри параметр≥в ¤кост≥ електроенерг≥њ може орган≥зац≥¤, ¤ка маЇ в≥дпов≥дн≥ повноваженн¤ або дозволи. ” цьому випадку енергопостачальник повинен в≥дшкодувати витрати споживача.

53. ” раз≥ ви¤вленн¤ представником енергопостачальника порушенн¤ споживачем правил користуванн¤ електричною енерг≥Їю, у тому числ≥ факт≥в розкраданн¤ електричноњ енерг≥њ, складаЇтьс¤ акт, ¤кий п≥дписуЇтьс¤ представником енергопостачальника та споживачем. ќдин прим≥рник акта вручаЇтьс¤ споживачу, другий залишаЇтьс¤ у енергопостачальника. —поживач маЇ право внести до акта своњ зауваженн¤.

” раз≥ в≥дмови споживача в≥д п≥дпису в акт≥ робитьс¤ позначка про в≥дмову. јкт вважаЇтьс¤ д≥йсним, ¤кщо його п≥дписали три представники енергопостачальника.

Ќа п≥дстав≥ акта енергопостачальник маЇ право в≥дключити споживача в≥д електропостачанн¤ (у випадках, передбачених пунктом 35 цих ѕравил), а також визначити величину збитк≥в, завданих йому протиправними д≥¤ми споживача.

–озм≥р завданих енергопостачальнику збитк≥в розраховуЇтьс¤ в≥дпов≥дно до оформленого акта про ви¤вленн¤ порушенн¤ за добовою величиною розрахункового споживанн¤ електричноњ енерг≥њ за к≥льк≥стю дн≥в з дн¤ останнього контрольного зн¤тт¤ представником енергопостачальника показань чи техн≥чноњ перев≥рки приладу обл≥ку до моменту усуненн¤ порушенн¤ за тарифами (ц≥нами) дл¤ населенн¤, що д≥¤ли у пер≥од, за ¤кий нараховуЇтьс¤ розм≥р збитк≥в, але не б≥льше терм≥ну позовноњ давност≥.

–озм≥р в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, запод≥¤них енергопостачальнику внасл≥док користуванн¤ електричною енерг≥Їю, обчислюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до методики, затвердженоњ Ќ –≈.

” раз≥ в≥дмови споживача в≥дшкодувати збитки енергопостачальник передаЇ справу до суду.

якщо м≥ж споживачем ≥ енергопостачальником не дос¤гнуто згоди про користуванн¤ електричною енерг≥Їю, њњ оплату, збереженн¤ прилад≥в обл≥ку тощо, сп≥рн≥ питанн¤ вир≥шуютьс¤ в установленому законодавством пор¤дку.

 онтроль за дотриманн¤м ѕравил

54.  онтроль за дотриманн¤м цих ѕравил у межах своњх повноважень зд≥йснюють Ќ –≈, ћ≥нпаливенерго, ƒержстандарт, јнтимонопольний ком≥тет та њх органи на м≥сц¤х.

(пункт 54 в редакц≥њ постанови  аб≥нету
 ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.10.2000 р. N 1607)

 

ƒодаток 1
до ѕравил користуванн¤ електричною енерг≥Їю дл¤ населенн¤ 


“»ѕќ¬»… ƒќ√ќ¬≤–
про користуванн¤ електричною енерг≥Їю

(” текст≥ додатка слово "електропостачальник" в ус≥х в≥дм≥нках ≥ формах числа зам≥нено словом "енергопостачальник" у в≥дпов≥дному в≥дм≥нку ≥ числ≥ зг≥дно з постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26 жовтн¤ 2000 року N 1607)


___________________________________________________________________________________________,

(пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥)

¤кий проживаЇ __________________________________________________________,

(адреса, телефон)

дал≥ ≥менуЇтьс¤ —поживач, з одного боку, та _________________________________

                                                                  (назва енергопостачальника) 

в особ≥ _________________________________________________________________,

(посада, пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥, телефон)

що д≥Ї на п≥дстав≥ ________________________________________________________

(назва статуту, положенн¤)

дал≥ ≥менуЇтьс¤ ≈нергопостачальник, з ≥ншого боку, уклали цей догов≥р про користуванн¤ електричною енерг≥Їю.

ѕредмет договору

1. «а цим договором ≈нергопостачальник бере на себе зобов'¤занн¤ над≥йно постачати —поживачев≥ електричну енерг≥ю у необх≥дних йому обс¤гах в≥дпов≥дно до потужност≥ _______ к¬т електроустановок —поживача, з гарантованим р≥внем над≥йност≥, безпеки ≥ ¤кост≥, а —поживач зобов'¤зуЇтьс¤ оплачувати одержану електричну енерг≥ю за обумовленими тарифами (ц≥нами) у терм≥ни, передбачен≥ цим договором.

2.  атегор≥¤ над≥йност≥ струмоприймач≥в —поживача _________________________.

                                                                          (друга, трет¤) 

3. ѕараметри ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ повинн≥ в≥дпов≥дати державним стандартам.

4. ¬становлен≥ запоб≥жники чи запоб≥жн≥ автомати типу ________ на напругу _____,
струм _____.

5. Ќомер однофазного приладу обл≥ку, дата пов≥рки: ____________________________ 

________________________________________________________________________.

ѕоказанн¤ приладу обл≥ку на момент укладенн¤ договору _______________________. 

6. Ќомер трифазного приладу обл≥ку, дата пов≥рки: _____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ѕоказанн¤ приладу обл≥ку на момент укладенн¤ договору ______________________. 

7. Ќа¤вн≥сть трифазного електрообладнанн¤, дозволеного дл¤ застосуванн¤:

1) _____________________________________________________________________;

2) _____________________________________________________________________.

8. ѕрим≥щенн¤ —поживача обладнан≥:

стац≥онарною електроплитою _____________________________________________; 

(дозв≥л на застосуванн¤)

стац≥онарними електроустановками дл¤ опаленн¤ та нагр≥ванн¤ води:

________________________________________________________________________

(тип приладу об≥гр≥ванн¤, дозв≥л на користуванн¤)

9. ћежа розпод≥лу встановлюЇтьс¤ на _______________________________________

________________________________________________________________________

ѕрава та обов'¤зки —поживача

10. —поживач маЇ право на:

виб≥р постачальника електричноњ енерг≥њ;

п≥дключенн¤ до електричноњ мереж≥ за умови дотриманн¤ правил користуванн¤ електричною енерг≥Їю;

отриманн¤ ≥нформац≥њ щодо ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ, тариф≥в (ц≥н), пор¤дку оплати, умов та режим≥в њњ споживанн¤;

отриманн¤ електричноњ енерг≥њ, ¤к≥сн≥ характеристики ¤коњ визначен≥ державними стандартами;

в≥дшкодуванн¤ зг≥дно ≥з законодавством збитк≥в, запод≥¤них внасл≥док порушенн¤ його прав;

¤к≥сне обслуговуванн¤ електричних мереж, розрахункових прилад≥в обл≥ку.

11. —поживач електричноњ енерг≥њ зобов'¤зуЇтьс¤:

дотримуватис¤ вимог нормативно-техн≥чних документ≥в та договору про користуванн¤ електричною енерг≥Їю;

забезпечувати належний техн≥чний стан та безпечну експлуатац≥ю своњх внутр≥шн≥х електромереж, електроустановок та побутових електроприлад≥в;

забезпечувати збереженн¤ прилад≥в обл≥ку ≥ пломб на них у раз≥ розм≥щенн¤ приладу обл≥ку у квартир≥ або на ≥ншому об'Їкт≥ —поживача;

нев≥дкладно пов≥домл¤ти ≈нергопостачальника про недол≥ки в робот≥ приладу обл≥ку;

оплачувати спожиту електричну енерг≥ю в≥дпов≥дно до умов договору;

вносити плату за спожиту електричну енерг≥ю виключно на поточний рахунок ≥з спец≥альним режимом використанн¤ енергопостачальника в уповноваженому банку;

(пункт 11 доповнено абзацом сьомим зг≥дно з постановою
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.10.2000 р. N 1607,
 абзац сьомий пункту 11 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
 постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11.01.2006 р. N 4)

узгоджувати з ≈нергопостачальником нов≥ п≥дключенн¤ та переобладнанн¤ внутр≥шньоњ електропроводки, зд≥йснюван≥ з метою зб≥льшенн¤ споживанн¤ електричноњ потужност≥;

надавати розрахункову книжку на вимогу представник≥в ≈нергопостачальника дл¤ перев≥рки правильност≥ оплати та в≥дпов≥дност≥ запис≥в у н≥й показанн¤м приладу обл≥ку;

забезпечувати доступ представникам ≈нергопостачальника, ¤к≥ пред'¤вили своњ службов≥ посв≥дченн¤, до квартири або ≥ншого об'Їкта дл¤ обстеженн¤ приладу обл≥ку, електроустановок та електропроводки;

не перешкоджати обр≥зуванню г≥лок дерев, ¤к≥ ростуть на територ≥њ, що належить —поживачу, дл¤ забезпеченн¤ в≥дстан≥ не менше 1 метра в≥д провод≥в пов≥тр¤ноњ л≥н≥њ електромереж≥;

не п≥зн≥ше н≥ж за 7 дн≥в до припиненн¤ користуванн¤ електричною енерг≥Їю у квартир≥ або на ≥ншому об'Їкт≥ письмово пов≥домити ≈нергопостачальника про роз≥рванн¤ договору та розрахуватис¤ за спожиту електричну енерг≥ю, включаючи день вињзду.

” раз≥ отриманн¤ житловоњ субсид≥њ на оплату електричноњ енерг≥њ своЇчасно пов≥домл¤ти енергопостачальника про своЇ право на зменшенн¤ розм≥ру плати за спожиту електричну енерг≥ю в≥дпов≥дно до пор¤дку призначенн¤ та наданн¤ населенню субсид≥й дл¤ в≥дшкодуванн¤ витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбанн¤ скрапленого газу, твердого та р≥дкого п≥чного побутового палива.

(пункт 11 доповнено абзацом тринадц¤тим зг≥дно з
 постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.09.2001 р. N 1275)

ѕрава та обов'¤зки ≈нергопостачальника

12. ≈нергопостачальник маЇ право:

пропонувати —поживачу наданн¤ додаткових послуг, пов'¤заних з постачанн¤м електричноњ енерг≥њ;

перев≥р¤ти стан прилад≥в обл≥ку та зн≥мати показанн¤ в≥дпов≥дно до умов договору;

встановлювати техн≥чн≥ засоби, ¤к≥ обмежують постачанн¤ електричноњ енерг≥њ —поживачу у межах, передбачених договором;

вимагати в≥д —поживача в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, завданих порушенн¤ми, допущеними —поживачем п≥д час користуванн¤ електричною енерг≥Їю;

робити перерву в постачанн≥ електричноњ енерг≥њ або в≥дключати —поживача без його згоди у випадках, передбачених ѕравилами користуванн¤ електричною енерг≥Їю дл¤ населенн¤.

13. ≈нергопостачальник зобов'¤зуЇтьс¤:

забезпечувати над≥йне постачанн¤ електричноњ енерг≥њ зг≥дно з умовами л≥ценз≥й та договором про користуванн¤ електричною енерг≥Їю;

надавати ≥нформац≥ю про послуги, пов'¤зан≥ з електропостачанн¤м, та про терм≥ни обмежень ≥ в≥дключень;

гарантувати безпечне користуванн¤ послугами, пов'¤заними з електропостачанн¤м, за умови дотриманн¤ —поживачем вимог правил безпечноњ експлуатац≥њ внутр≥шньоњ електромереж≥, електроустановок та побутових електроприлад≥в;

у раз≥ перерахуванн¤ —поживачем кошт≥в за електричну енерг≥ю на ≥нш≥ рахунки повернути ц≥ кошти за за¤вою споживача або за власною ≥н≥ц≥ативою в триденний терм≥н з моменту њх отриманн¤;

(пункт 13 доповнено абзацом п'¤тим зг≥дно з постановою
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.10.2000 р. N 1607)

пов≥домл¤ти —поживача письмово або через засоби масовоњ ≥нформац≥њ та в м≥сц¤х оплати за електричну енерг≥ю про зм≥ни тариф≥в не п≥зн≥ше н≥ж за 5 дн≥в до њх запровадженн¤;

проводити не менше ¤к один раз на 6 м≥с¤ц≥в контрольне зн≥манн¤ показань прилад≥в обл≥ку у —поживача в≥дпов≥дно до затверджених граф≥к≥в;

проводити планов≥ пов≥рку, ремонт ≥ зам≥ну прилад≥в обл≥ку в терм≥ни, встановлен≥ нормативно-техн≥чними документами та договором;

розгл¤дати зверненн¤ —поживача щодо наданн¤ послуг, пов'¤заних з постачанн¤м електричноњ енерг≥њ, та приймати з цього приводу р≥шенн¤ у терм≥ни, передбачен≥ ѕравилами користуванн¤ електричною енерг≥Їю дл¤ населенн¤;

ознайомити —поживача з ѕравилами користуванн¤ електричною енерг≥Їю дл¤ населенн¤ та провести ≥нструктаж щодо умов безпечноњ експлуатац≥њ прилад≥в обл≥ку.

14. ѕредставник ≈нергопостачальника п≥д час зн≥манн¤ показань прилад≥в обл≥ку, зам≥ни прилад≥в обл≥ку, виписуванн¤ плат≥жних документ≥в за електричну енерг≥ю та ≥нших д≥й, що виконуютьс¤ в≥дпов≥дно до договору, зобов'¤заний пред'¤вл¤ти своЇ службове посв≥дченн¤.

15. ≈нергопостачальник безплатно:

зд≥йснюЇ планов≥ пов≥рку, обслуговуванн¤ та ремонт прилад≥в обл≥ку;

даЇ рекомендац≥њ щодо можливост≥ та доц≥льност≥ використанн¤ електричноњ енерг≥њ дл¤ опаленн¤, а також щодо енергозбереженн¤ та режим≥в споживанн¤ електричноњ енерг≥њ;

надаЇ ≥нформац≥ю щодо ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ, тариф≥в (ц≥н), пор¤дку оплати, умов та режим≥в њњ споживанн¤;

видаЇ бланки типових договор≥в, розрахунков≥ книжки з бланками квитанц≥й або плат≥жн≥ документи, електронну картку на оплату електричноњ енерг≥њ.

”мови та пор¤док оплати

16. ќплата за електричну енерг≥й зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до показань приладу обл≥ку
___________________________________________________________________________ 

(розм≥р тарифу (ц≥на), пор¤док та терм≥ни оплати)

” раз≥ несплати за спожиту електричну енерг≥ю до ______ числа —поживачу нараховуЇтьс¤ пен¤ у розм≥р≥ _______ в≥дсотк≥в, але не б≥льше ______ в≥дсотк≥в заборгованост≥.

” раз≥ отриманн¤ житловоњ субсид≥њ на оплату електричноњ енерг≥њ розм≥р плати споживача за використану електричну енерг≥ю визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до пор¤дку призначенн¤ та наданн¤ населенню субсид≥й дл¤ в≥дшкодуванн¤ витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбанн¤ скрапленого газу, твердого та р≥дкого п≥чного побутового палива.

(пункт 16 доповнено абзацом зг≥дно з постановою
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.09.2001 р. N 1275)

17. ѕри зм≥н≥ тариф≥в (ц≥н) ≈нергопостачальник зобов'¤заний довести до в≥дома —поживача письмово або через засоби масовоњ ≥нформац≥њ, письмовим пов≥домленн¤м та в м≥сц¤х оплати за електричну енерг≥ю нов≥ величини тариф≥в не п≥зн≥ше н≥ж за 5 дн≥в до њх запровадженн¤.

18. ” раз≥ заборгованост≥, що ≥снуЇ на час укладенн¤ договору, сторони погоджують граф≥к њњ погашенн¤ за умови обов'¤зковоњ оплати поточних платеж≥в.

«аборгован≥сть на _____ __ року становить ___ гривень, ___ к¬т.год. 

√раф≥к погашенн¤ заборгованост≥ __________________________________________.

¬≥дпов≥дальн≥сть стор≥н

19. ≈нергопостачальник несе в≥дпов≥дальн≥сть:

за шкоду, запод≥¤ну —поживачу або його майну в розм≥р≥ ≥ пор¤дку, визначених законодавством;

у раз≥ тимчасового припиненн¤ електропостачанн¤ з вини ≈нергопостачальника - у розм≥р≥ двократноњ вартост≥ недов≥дпущеноњ споживачу електричноњ енерг≥њ;

(абзац трет≥й пункту 19 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
 постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11.01.2006 р. N 4)

у раз≥ в≥дпуску —поживачу електричноњ енерг≥њ, параметри ¤кост≥ ¤коњ знаход¤тьс¤ поза межами показник≥в, зазначених у договор≥ - сплачуЇ 25 в≥дсотк≥в вартост≥ такоњ енерг≥њ;

у раз≥ порушенн¤ прав —поживача (в≥дмова в реал≥зац≥њ його прав, у наданн≥ необх≥дноњ ≥нформац≥њ, наданн¤ послуг, що за ¤к≥стю не в≥дпов≥дають вимогам нормативно-техн≥чних документ≥в, ухиленн¤ в≥д перев≥рки ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ тощо).

≈нергопостачальник не несе в≥дпов≥дальност≥ за тимчасове припиненн¤ постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, в≥дпуск електричноњ енерг≥њ, параметри ¤кост≥ ¤коњ не в≥дпов≥дають показникам, зазначеним у договор≥, або за шкоду, запод≥¤ну —поживачу, ¤кщо доведе, що вони виникли не з його вини, а з вини —поживача або внасл≥док д≥њ обставин непереборноњ сили.

20. —поживач несе в≥дпов≥дальн≥сть за:

простроченн¤ внесенн¤ платеж≥в за електричну енерг≥ю;

порушенн¤ правил користуванн¤ електричною енерг≥Їю;

ухиленн¤ в≥д виконанн¤ або несвоЇчасне виконанн¤ р≥шень ≥ припис≥в ƒержавноњ ≥нспекц≥њ з енергетичного нагл¤ду за режимами споживанн¤ електричноњ енерг≥њ;

розкраданн¤ електричноњ енерг≥њ у раз≥ самов≥льного п≥дключенн¤ до електромереж ≥ споживанн¤ електричноњ енерг≥њ без прилад≥в обл≥ку;

пошкодженн¤ прилад≥в обл≥ку;

розукомплектуванн¤ та пошкодженн¤ об'Їкт≥в електроенергетики, розкраданн¤ майна цих об'Їкт≥в;

насильницьк≥ д≥њ, що перешкоджають посадовим особам ≈нергопостачальника виконувати своњ службов≥ обов'¤зки.

≤нш≥ умови

21. ¬заЇмов≥дносини стор≥н, не врегульован≥ цим договором, регламентуютьс¤ законодавством.

22. —пори та розб≥жност≥, що можуть виникнути п≥д час користуванн¤ електричною енерг≥Їю, ¤кщо вони не будуть узгоджен≥ шл¤хом переговор≥в м≥ж сторонами, вир≥шуютьс¤ в судовому пор¤дку.

23. –озб≥жност≥ з техн≥чних питань п≥д час виконанн¤ умов цього договору регулюютьс¤ органами ƒерженергонагл¤ду зг≥дно з правилами користуванн¤ електричною енерг≥Їю, правилами улаштуванн¤ електроустановок, правилами безпечноњ експлуатац≥њ електроустановок —поживача, правилами техн≥чноњ експлуатац≥њ установок —поживача.

24. –озб≥жност≥ щодо застосуванн¤ тариф≥в вир≥шуютьс¤ Ќ –≈.

25. ” раз≥ порушенн¤ ≈нергопостачальником умов договору —поживач викликаЇ представника ≈нергопостачальника дл¤ складанн¤ та п≥дписанн¤ акта-претенз≥њ —поживача, в ¤кому зазначаютьс¤ терм≥ни, види, показники порушень тощо (бланк типового акта-претенз≥њ надаЇ ≈нергопостачальник).

јкт-претенз≥¤ складаЇтьс¤ —поживачем та представником ≈нергопостачальника ≥ скр≥плюЇтьс¤ њхн≥ми п≥дписами.

” раз≥ неприбутт¤ представника ≈нергопостачальника у встановлений терм≥н —поживач маЇ право скласти акт-претенз≥ю у дов≥льн≥й форм≥.

” раз≥ в≥дмови представника ≈нергопостачальника в≥д п≥дписанн¤ акт вважаЇтьс¤ д≥йсним, ¤кщо його п≥дписали не менше н≥ж три споживач≥, або —поживач ≥ виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи ≥ншого органу самовр¤дуванн¤.

26. јкт-претенз≥¤ —поживача подаЇтьс¤ ≈нергопостачальнику, ¤кий у дес¤тиденний терм≥н усуваЇ недол≥ки або надаЇ —поживачев≥ обгрунтовану в≥дмову щодо задоволенн¤ його претенз≥й.

≈нергопостачальник може в≥дмовити в задоволенн≥ претенз≥й —поживача щодо в≥дхиленн¤ показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ в≥д встановлених державними стандартами на п≥дстав≥ даних реЇстрац≥йних техн≥чних засоб≥в, атестованих ≥ опломбованих територ≥альними органами ƒержстандарту.

(абзац другий пункту 26 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
 постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.10.2000 р. N 1607)

ƒ≥¤ обставин непереборноњ сили

27. ≈нергопостачальник та —поживач не в≥дпов≥дають за невиконанн¤ умов договору, ¤кщо це спричинено д≥Їю обставин непереборноњ сили. ‘акт д≥њ обставин непереборноњ сили п≥дтверджуЇтьс¤ в≥дпов≥дними документами.

“ерм≥н д≥њ договору

28. ÷ей догов≥р укладаЇтьс¤ на три роки, набираЇ чинност≥ з дн¤ його п≥дписанн¤ та вважаЇтьс¤ продовженим на р≥к, ¤кщо за м≥с¤ць до зак≥нченн¤ терм≥ну його д≥њ жодна ≥з стор≥н не висловила нам≥ру внести до нього зм≥ни або доповненн¤.

29. ƒогов≥р може бути роз≥рваний достроково у раз≥ зм≥ни —поживачем м≥сц¤ проживанн¤ та остаточного припиненн¤ користуванн¤ електричною енерг≥Їю.

30. ÷ей ƒогов≥р складено у двох прим≥рниках, один з них збер≥гаЇтьс¤ у ≈нергопостачальника, а другий у —поживача.

31. —поживач з ѕравилами користуванн¤ електричною енерг≥Їю дл¤ населенн¤ ознайомлений ________________________.

                             (п≥дпис —поживача) 

32. ёридичн≥ адреси стор≥н та њхн≥ рахунки:

≈нергопостачальник ______________________________________

јдреса, телефон __________________________________________

Ќомер поточного рахунка ≥з спец≥альним режимом використанн¤ _______________________________

Ќомер поточного рахунка дл¤ ≥нших платеж≥в _________________

—поживач _______________________________________________
                                                               (пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥)

________________________________________________________
                                                (паспортн≥ дан≥, ≥дентиф≥кац≥йний код)

јдреса, телефон __________________________________________

—торони зобов'¤зуютьс¤ своЇчасно письмово спов≥щати про вс≥ зм≥ни рекв≥зит≥в (найменуванн¤ орган≥зац≥њ, рахунки тощо).

≈нергопостачальник

_______________
             (п≥дпис)

"___" ________________ р.

ћ. ѕ.

—поживач

_______________
            (п≥дпис)

"___" ________________ р.


(пункт 32 в редакц≥њ постанови  аб≥нету
 ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26.10.2000 р. N 1607,
 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з постановою
  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11.01.2006 р. N 4)

 

ƒодаток 2
до ѕравил користуванн¤ електричною енерг≥Їю дл¤ населенн¤ 


“»ѕќ¬»… ј “-ѕ–≈“≈Ќ«≤я

___________________________________
                      (назва населеного пункту) 

"___"_____________________ ______ р.
                        (дата складанн¤) 


«г≥дно з договором N ____________________________________________________

—поживач ______________________________________________________________

(пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥)

висловлюЇ претенз≥њ ≈нергопостачальнику з приводу (тимчасового припиненн¤
електропостачанн¤, претенз≥њ до ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ, ≥нш≥ претенз≥њ)  _________
________________________________________________________________________

терм≥н перерви __________________________________________________________

в≥д __ __________ ___ р. до ___ _________________ р.

терм≥н перерви __________________________________________________________

в≥д__ ___________ ___ р. до ___ ________________ р.

–езультати зам≥р≥в параметр≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ ________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

–езультати повторних зам≥р≥в (зд≥йснюютьс¤ через 5 дн≥в) ______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

” зв'¤зку з викладеним ≈нергопостачальник повинен забезпечити в≥дновленн¤ електропостачанн¤ або проведенн¤ зам≥р≥в параметр≥в ¤кост≥ та сплатити неустойку —поживачу зг≥дно з умовами договору або перерахувати розм≥р сплати у раз≥ нев≥дпов≥дноњ ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ.

≤нш≥ умови: ______________________________________________________________. 

÷ей акт склали:

представник
≈нергопостачальника 

—поживач 

___________________________________
    (посада, п≥дпис, пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥)
___________________________________ 

___________________________________
    (посада, п≥дпис, пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥)
___________________________________ 

јдреса ____________________________
___________________________________ 

јдреса ____________________________
___________________________________ 

“елефон ___________________________ 

“елефон ___________________________ 

  

—поживач, ¤кий проживаЇ у будинку
N ____________ кв. ____ _____________
___________________________________
            (п≥дпис, пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥) 

  

—поживач, ¤кий проживаЇ у будинку
N __________ кв. ____ _______________
___________________________________
            (п≥дпис, пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥) 

  

¬иборна особа 

  

___________________________________
                              (посада, п≥дпис, 

  

___________________________________
                   пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥) 

  

___________________________________
     (номер посв≥дченн¤, що п≥дтверджуЇ надан≥ 
                               њй повноваженн¤) 

  

___________________________________
                   (де, ким ≥ коли зареЇстровано) 


____________
ѕрим≥тка. ” раз≥ неприбутт¤ в погоджений терм≥н або в≥дмови представника ≈нергопостачальника в≥д п≥дпису акт вважаЇтьс¤ д≥йсним, ¤кщо його п≥дписали не менше н≥ж три споживач≥, ¤к≥ проживають у цьому будинку, або —поживач ≥ виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи ≥ншого органу самовр¤дуванн¤ населенн¤.

____________

 

 

Hosted by uCoz