ѕро внесенн¤ зм≥н та доповнень до ѕравил користуванн¤ електричною енерг≥Їю, затверджених постановою Ќ –≈ в≥д 31 липн¤ 1996 року N 28

ѕостанова Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ регулюванн¤ електроенергетики ”крањни
в≥д 22 серпн¤ 2002 року N 928

«ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни
14 листопада 2002 р. за N 903/7191

«г≥дно з повноваженн¤ми, наданими «аконом ”крањни "ѕро електроенергетику" та ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 21.04.98 N 335/98 "ѕитанн¤ Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ регулюванн¤ електроенергетики ”крањни", Ќац≥ональна ком≥с≥¤ регулюванн¤ електроенергетики ”крањни постановл¤Ї:

1. ”нести до ѕравил користуванн¤ електричною енерг≥Їю (дал≥ - ѕравила), затверджених постановою Ќ –≈ в≥д 31 липн¤ 1996 року N 28 (зареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 02.08.96 N 417/1442), зм≥ни та доповненн¤, виклавши ѕравила в нов≥й редакц≥њ, що додаЇтьс¤.

2. ѕостачальникам електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом та субспоживачам прот¤гом 6 м≥с¤ц≥в в≥д дн¤ набранн¤ чинност≥ ц≥Їю постановою укласти пр¤м≥ договори про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ.

 

√олова  ом≥с≥њ 

ё. ѕродан 


 

«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
постановою Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ регулюванн¤ електроенергетики ”крањни
в≥д 31 липн¤ 1996 р. N 28
(у редакц≥њ постанови Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ регулюванн¤ електроенергетики ”крањни
в≥д 22 серпн¤ 2002 р. N 928)

«ареЇстровано
в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни
14 листопада 2002 р. за N 903/7191 


ѕравила користуванн¤ електричною енерг≥Їю

1. «агальн≥ положенн¤

1.1. ѕравила користуванн¤ електричною енерг≥Їю (дал≥ - ѕравила) розроблен≥ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро електроенергетику", ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 21.04.98 N 335 "ѕитанн¤ Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ регулюванн¤ електроенергетики ”крањни" ≥ визначають взаЇмов≥дносини споживач≥в електричноњ енерг≥њ, постачальник≥в електричноњ енерг≥њ та електропередавальних орган≥зац≥й.

ѕравила Ї обов'¤зковими дл¤ споживач≥в, замовник≥в, а також п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й незалежно в≥д форм власност≥, ¤к≥ зд≥йснюють виробництво, передачу та постачанн¤ електричноњ енерг≥њ.

ƒ≥¤ цих ѕравил поширюЇтьс¤ на вс≥х споживач≥в - юридичних ос≥б, а також ф≥зичних ос≥б - суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥. Ќорми розд≥л≥в 2 та 3 ѕравил поширюютьс¤ на вс≥х споживач≥в без вин¤тку.

1.2. ” ѕравилах вживаютьс¤ так≥ терм≥ни та визначенн¤:

авансовий плат≥ж - часткова оплата (у розм≥р≥, обумовленому договором) за¤вленого на наступний розрахунковий пер≥од обс¤гу електричноњ енерг≥њ, ¤ка зд≥йснюЇтьс¤ до початку розрахункового пер≥оду;

авар≥йна брон¤ електропостачанн¤ (непрацюючого споживача) - найменша величина електричноњ потужност≥ та м≥н≥мальне добове електроспоживанн¤ у раз≥ повноњ зупинки виробництва, що необх≥дн≥ дл¤ забезпеченн¤ роботи охоронного осв≥тленн¤ та сигнал≥зац≥њ, вентил¤ц≥њ шк≥дливих газ≥в, канал≥зац≥њ, дренажних насос≥в, обладнанн¤, що забезпечуЇ еколог≥чну та техногенну безпеку, теплових мереж узимку;

авар≥йне розвантаженн¤ - режим роботи об'Їднаноњ енергетичноњ системи ”крањни, при ¤кому проводитьс¤ вимушене зменшенн¤ споживаноњ потужност≥ дл¤ упередженн¤ порушенн¤ сталост≥ роботи енергосистеми;

автоматизована система обл≥ку - сукупн≥сть об'Їднаних в Їдину функц≥ональну систему локального устаткуванн¤ збору ≥ обробки даних засоб≥в обл≥ку, канал≥в передач≥ ≥нформац≥њ та пристроњв прийманн¤, обробки, в≥дображенн¤ та реЇстрац≥њ ≥нформац≥њ;

адресний економ≥чний стимул - обчислена за спец≥альною методикою дл¤ конкретноњ меж≥ балансовоњ належност≥ електричних мереж плата за наданн¤ послуг з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ електричноњ енерг≥њ, ¤ка сплачуЇтьс¤ споживачем та призначена дл¤ стимулюванн¤ ≥н≥ц≥ативи споживача до впровадженн¤ технолог≥чних заход≥в, спр¤мованих на енергозбереженн¤ та п≥двищенн¤ показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ в м≥сцев≥й (локальн≥й) та маг≥стральн≥й (м≥ждержавн≥й) електромережах;

багатотарифн≥ засоби обл≥ку - засоби вим≥рювальноњ техн≥ки, ¤к≥ використовуютьс¤ дл¤ визначенн¤ обс¤гу електричноњ енерг≥њ та реал≥зують процедуру погодинноњ реЇстрац≥њ показ≥в засоб≥в обл≥ку та/або реЇстрац≥њ показ≥в засоб≥в обл≥ку за зонами доби;

блок-станц≥¤ - електростанц≥¤, ¤ка належить споживачев≥, працюЇ в об'Їднан≥й енергетичн≥й систем≥ ”крањни ≥ п≥дпор¤дковуЇтьс¤ њњ диспетчерському управл≥нню;

в≥д'Їднанн¤ споживача (в≥д електромереж≥) - виконанн¤ орган≥зац≥йних ≥ техн≥чних заход≥в, спр¤мованих на усуненн¤ можливост≥ зд≥йсненн¤ передач≥ електричноњ енерг≥њ окремому споживачу;

в≥дключенн¤ споживача (в≥д електромереж≥) - припиненн¤ подач≥ електричноњ енерг≥њ споживачу за допомогою в≥дпов≥дноњ комутац≥йноњ апаратури;

гранична величина обс¤гу споживанн¤ - обс¤г споживанн¤ електричноњ енерг≥њ, ¤кий визначаЇтьс¤ дл¤ споживач≥в постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом в≥дпов≥дно до пор¤дку, встановленого чинними нормативно-правовими актами;

гранична величина споживанн¤ електричноњ потужност≥ - максимальна величина сумарного споживанн¤ електричноњ потужност≥ в години максимального навантаженн¤ енергосистеми, ¤ка визначаЇтьс¤ дл¤ споживач≥в постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом в≥дпов≥дно до пор¤дку, встановленого чинними нормативно-правовими актами;

догов≥р про техн≥чне забезпеченн¤ електропостачанн¤ споживача - угода двох стор≥н (споживач та електропередавальна орган≥зац≥¤ або основний споживач), ¤ка Ї документом певноњ форми, що встановлюЇ зм≥ст та регулюЇ правов≥дносини м≥ж сторонами п≥д час техн≥чного забезпеченн¤ постачанн¤ електричноњ енерг≥њ;

догов≥р про куп≥влю-продаж електричноњ енерг≥њ - угода двох стор≥н (постачальник електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом ≥ споживач), що Ї документом певноњ форми, ¤кий встановлюЇ зм≥ст та регулюЇ правов≥дносини м≥ж сторонами п≥д час куп≥вл≥-продажу електричноњ енерг≥њ;

догов≥р про сп≥льне використанн¤ технолог≥чних електричних мереж основного споживача - угода двох стор≥н (основний споживач ≥ субспоживач), що Ї документом певноњ форми, ¤кий встановлюЇ зм≥ст та регулюЇ правов≥дносини м≥ж сторонами п≥д час передач≥ електричноњ енерг≥њ технолог≥чними мережами основного споживача дл¤ потреб субспоживача;

догов≥р про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ - угода двох стор≥н (постачальник електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом ≥ споживач), що Ї документом певноњ форми, ¤кий встановлюЇ зм≥ст та регулюЇ правов≥дносини м≥ж сторонами п≥д час постачанн¤ електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом;

догов≥р про приЇднанн¤ - угода двох стор≥н (електропередавальна орган≥зац≥¤ (основний споживач) та замовник), що Ї документом певноњ форми, ¤кий встановлюЇ зм≥ст та регулюЇ правов≥дносини м≥ж сторонами п≥д час отриманн¤ та виконанн¤ техн≥чних умов електропостачанн¤;

догов≥рна величина споживанн¤ електричноњ енерг≥њ - узгоджений в договор≥ м≥ж постачальником електричноњ енерг≥њ ≥ споживачем обс¤г електричноњ енерг≥њ, ¤кий може бути спожитий споживачем за в≥дпов≥дний розрахунковий пер≥од;

догов≥рна потужн≥сть - узгоджена ≥з споживачем на розрахунковий пер≥од в≥дпов≥дно до нормативних документ≥в та зазначена у договор≥ гранична величина сумарноњ споживаноњ потужност≥ в години максимального навантаженн¤ енергосистеми, ¤ка встановлюЇтьс¤ дл¤ об'Їкт≥в споживача потужн≥стю 150 к¬Јј (к¬т) ≥ б≥льше, що розташован≥ окремо в≥д основного п≥дприЇмства споживача ≥ не мають сп≥льноњ з ≥ншими об'Їктами споживача технолог≥чноњ електричноњ мереж≥;

дозволена потужн≥сть - величина потужност≥, ¤ку електропередавальна орган≥зац≥¤ дозволила споживачу дл¤ використанн¤ (споживанн¤) за кожним окремим об'Їктом на п≥дстав≥ нормативно-техн≥чних документ≥в ≥ ¤ка визначена в техн≥чних умовах електропостачанн¤;

джерело електропостачанн¤ - електроустановка, ¤ка призначена дл¤ виробництва або перетворенн¤ та розпод≥лу електричноњ енерг≥њ;

електрична енерг≥¤ (активна) - енергонос≥й, ¤кий виступаЇ на ринку ¤к товар, що в≥др≥зн¤Їтьс¤ в≥д ≥нших товар≥в особливими споживчими ¤кост¤ми та ф≥зико-техн≥чними характеристиками (одночасн≥сть виробництва та споживанн¤, неможлив≥сть складуванн¤, поверненн¤, переадресуванн¤), ¤к≥ визначають необх≥дн≥сть регулюванн¤ та регламентац≥њ використанн¤ цього товару;

електропередавальна орган≥зац≥¤ - суб'Їкт господарюванн¤, ¤кий отримав л≥ценз≥ю Ќ –≈ на право зд≥йсненн¤ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ з передач≥ електричноњ енерг≥њ маг≥стральними та м≥ждержавними електричними мережами або м≥сцевими (локальними) електричними мережами, а також суб'Їкт господарюванн¤, ¤кий отримав л≥ценз≥ю Ќ –≈ на право зд≥йсненн¤ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ з передач≥ електричноњ енерг≥њ м≥сцевими (локальними) електромережами та л≥ценз≥ю Ќ –≈ на право зд≥йсненн¤ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ з постачанн¤ електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом, що зд≥йснюЇ свою д≥¤льн≥сть на закр≥плен≥й територ≥њ;

електроустановка - установка, ¤ка призначена дл¤ виробництва або перетворенн¤, передач≥, розпод≥лу чи споживанн¤ електроенерг≥њ;

електрична мережа - призначена дл¤ перетворенн¤, передач≥ та/або розпод≥лу електричноњ енерг≥њ сукупн≥сть електроустановок з ус≥Їю ≥нфраструктурою, у тому числ≥ системи автоматики, захисту, управл≥нн¤, регулюванн¤ та зв'¤зку;

засоби обл≥ку - засоби вим≥рювальноњ техн≥ки, ¤к≥ використовуютьс¤ дл¤ визначенн¤ обс¤гу електричноњ енерг≥њ та р≥вн¤ споживанн¤ електричноњ потужност≥;

замовник - ф≥зична або юридична особа, ¤ка бажаЇ спроектувати, побудувати чи реконструювати та приЇднати до електромереж своњ електроустановки або електроустановки ≥нших ос≥б в≥дпов≥дно до техн≥чних умов, виданих електропередавальною орган≥зац≥Їю (основним споживачем);

збитки (з вини споживача) - витрати, недоотримана вигода (за вин¤тком доходу в≥д реал≥зац≥њ недоврахованоњ електричноњ енерг≥њ) постачальника електричноњ енерг≥њ або електропередавальноњ орган≥зац≥њ (основного споживача), ¤ких вони зазнали внасл≥док пошкодженн¤ електроустановок через зловмисну чи недбалу д≥¤льн≥сть споживача (субспоживача) або ≥нших ос≥б, та варт≥сть роб≥т ≥ послуг, необх≥дних дл¤ в≥дновленн¤ електроустановок та електропостачанн¤;

збитки споживача - варт≥сть пошкодженого устаткуванн¤, недоотримана вигода в≥д реал≥зац≥њ недовиробленоњ продукц≥њ, втрати в≥д еколог≥чних насл≥дк≥в та травматизму та втрати здоров'¤, ¤к≥ виникли внасл≥док обмеженн¤ чи припиненн¤ постачанн¤ електричноњ енерг≥њ з вини постачальника електричноњ енерг≥њ або електропередавальноњ орган≥зац≥њ, та варт≥сть роб≥т, необх≥дних дл¤ в≥дновленн¤ устаткуванн¤ та технолог≥чних процес≥в;

користуванн¤ електричною енерг≥Їю - споживанн¤ електричноњ енерг≥њ з дотриманн¤м споживачем визначених в≥дпов≥дними договорами умов приЇднанн¤ до електричних мереж, умов оплати купованоњ електричноњ енерг≥њ та режим≥в споживанн¤ електричноњ енерг≥њ дл¤ отриманн¤ догов≥рних обс¤г≥в електричноњ енерг≥њ та р≥вн¤ потужност≥;

локальне устаткуванн¤ збору ≥ обробки даних (Ћќ”) - обчислювальна система, ¤ка збираЇ, обробл¤Ї ≥ накопичуЇ дан≥ про обс¤ги та параметри поток≥в електричноњ енерг≥њ та р≥вень споживаноњ потужност≥;

межа балансовоњ належност≥ - точка розпод≥лу елемент≥в електричноњ мереж≥ м≥ж власниками електроустановок за ознаками права власност≥ або повного господарського в≥данн¤;

межа експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ - точка розпод≥лу електричноњ мереж≥ за ознакою зобов'¤зань з експлуатац≥њ тих чи ≥нших њњ д≥л¤нок або елемент≥в, встановлюЇтьс¤ за згодою стор≥н. ѕри в≥дсутност≥ такоњ згоди (договору) межа експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ зб≥гаЇтьс¤ з межею балансовоњ належност≥;

недов≥дпущена електрична енерг≥¤ - р≥зниц¤ м≥ж обс¤гом електричноњ енерг≥њ, ¤кий мав бути поставлений споживачев≥ у певний пер≥од в≥дпов≥дно до договору, ≥ фактично отриманим споживачем обс¤гом електричноњ енерг≥њ за цей пер≥од, що виникла в результат≥ перерви в електропостачанн≥, у тому числ≥ при в≥дключенн¤х та обмеженн¤х;

недоврахована електрична енерг≥¤ - обс¤г електричноњ енерг≥њ, використаний споживачем або переданий транзитом, але не врахований розрахунковими засобами обл≥ку або врахований неправильно;

обмеженн¤ електропостачанн¤ - зниженн¤ обс¤гу постачанн¤ електричноњ енерг≥њ та (або) р≥вн¤ потужност≥ дл¤ споживача в пор≥вн¤нн≥ ≥з догов≥рними величинами;

однотарифн≥ засоби обл≥ку - засоби вим≥рювальноњ техн≥ки, ¤к≥ використовуютьс¤ дл¤ визначенн¤ обс¤гу електричноњ енерг≥њ та реЇструють ≥нтегральне (сумарне) значенн¤ показ≥в;

основний споживач - споживач електричноњ енерг≥њ або власник електричних мереж, мереж≥ ¤кого безпосередньо п≥дключен≥ до мереж електропередавальноњ орган≥зац≥њ або до маг≥стральних (м≥ждержавних) електромереж та ¤кий передаЇ частину електроенерг≥њ своњми електромережами субспоживачам;

остаточний розрахунок (за активну електричну енерг≥ю) - повний розрахунок споживача за спожиту в розрахунковому пер≥од≥ електричну енерг≥ю з урахуванн¤м сум проведеноњ оплати споживанн¤ електричноњ енерг≥њ в цьому розрахунковому пер≥од≥;

перет≥канн¤ реактивноњ електричноњ енерг≥њ - складова ф≥зичних процес≥в передач≥, розпод≥лу та споживанн¤ активноњ електричноњ енерг≥њ, ¤ка залежно в≥д параметр≥в, схеми та режиму роботи електричноњ мереж≥ спричин¤Ї додатков≥ технолог≥чн≥ втрати активноњ електричноњ енерг≥њ та пог≥ршенн¤ показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ;

п≥дключенн¤ - подача електричноњ енерг≥њ споживачу за допомогою в≥дпов≥дноњ комутац≥йноњ апаратури;

плановий плат≥ж - перерахуванн¤ кошт≥в у раз≥ застосуванн¤ пор¤дку розрахунк≥в частинами з певною пер≥одичн≥стю (плановий пер≥од) з коригуванн¤м обс¤г≥в оплати, що була зд≥йснена прот¤гом розрахункових пер≥од≥в (розрахункового пер≥оду), в≥дпов≥дно до фактично спожитоњ електричноњ енерг≥њ на п≥дстав≥ показ≥в розрахункових засоб≥в обл≥ку п≥сл¤ зак≥нченн¤ планового пер≥оду. ¬еличина планового платежу, розрахункового та планового пер≥од≥в обумовлюЇтьс¤ в договор≥;

плановий пер≥од - пром≥жок часу м≥ж процедурами коригуванн¤ (¤к≥ завершують планов≥ пер≥оди) обс¤г≥в оплати в≥дпов≥дно до фактично спожитоњ електричноњ енерг≥њ на п≥дстав≥ показ≥в розрахункових засоб≥в обл≥ку;

плата за компенсац≥ю перет≥канн¤ реактивноњ електроенерг≥њ - плата за послуги, ¤к≥ електропередавальна орган≥зац≥¤ змушена надавати споживачу, ¤кщо в≥н експлуатуЇ електромагн≥тно незбалансован≥ електроустановки;

попередн¤ оплата - 100-в≥дсоткова оплата обс¤гу оч≥куваного споживанн¤ електричноњ енерг≥њ, за¤вленого на наступний розрахунковий пер≥од, ¤ка зд≥йснюЇтьс¤ до початку розрахункового пер≥оду;

постачальник електричноњ енерг≥њ - суб'Їкт господарюванн¤, ¤кий отримав л≥ценз≥ю Ќ –≈ на право зд≥йсненн¤ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ з постачанн¤ електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом (енергопостачальники, що зд≥йснюють свою д≥¤льн≥сть на закр≥плен≥й територ≥њ) або за нерегульованим тарифом;

постачанн¤ електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом - наданн¤ електричноњ енерг≥њ споживачам за допомогою електроустановок електропередавальноњ орган≥зац≥њ, ¤ке зд≥йснюЇ постачальник електричноњ енерг≥њ, за ц≥нами, ¤к≥ визначаютьс¤ в≥дпов≥дно до договору куп≥вл≥-продажу електричноњ енерг≥њ ≥з споживачем;

постачанн¤ електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом - наданн¤ електричноњ енерг≥њ споживачу за допомогою власних електроустановок л≥ценз≥ата з постачанн¤ електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом на п≥дстав≥ договору за тарифами, ¤к≥ формуютьс¤ в≥дпов≥дно до ”мов та ѕравил зд≥йсненн¤ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ з постачанн¤ електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом;

приЇднана потужн≥сть - сумарна потужн≥сть приЇднаних до електричноњ мереж≥ електродвигун≥в напругою вище 1000 ¬ та трансформатор≥в споживача (без врахуванн¤ резервних трансформатор≥в), ¤к≥ перетворюють електроенерг≥ю на робочу напругу (¤ка безпосередньо живить струмоприймач≥). ” тих випадках, коли живленн¤ електроустановок споживача зд≥йснюЇтьс¤ в≥д трансформатор≥в чи низьковольтних мереж електропередавальноњ орган≥зац≥њ, за приЇднану потужн≥сть приймаЇтьс¤ дозволена до використанн¤ потужн≥сть, величина ¤коњ зазначаЇтьс¤ у договор≥;

приЇднанн¤ - виконанн¤ орган≥зац≥йних ≥ техн≥чних заход≥в, спр¤мованих на створенн¤ можливост≥ зд≥йсненн¤ передач≥ електричноњ енерг≥њ окремому споживачу;

поточн≥ рахунки ≥з спец≥альним режимом використанн¤ оптового ринку електричноњ енерг≥њ (дал≥ - поточн≥ рахунки ≥з спец≥альним режимом використанн¤) - рахунки суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, ¤к≥ зд≥йснюють постачанн¤ електричноњ енерг≥њ на закр≥плен≥й територ≥њ та оптове постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, в≥дкрит≥ в уповноваженому банку ≥ призначен≥ виключно дл¤ накопиченн¤ кошт≥в, отриманих за електричну енерг≥ю в≥д споживач≥в, та розрахунк≥в з учасниками оптового ринку електричноњ енерг≥њ;

реактивна електрична енерг≥¤ - викликана електромагн≥тною незбалансован≥стю електроустановок технолог≥чно шк≥длива циркул¤ц≥¤ електричноњ енерг≥њ м≥ж джерелами електропостачанн¤ та приймачами зм≥нного електричного струму;

реактивна потужн≥сть - складова повноњ потужност≥, ¤ка залежно в≥д параметр≥в, схеми та режиму роботи електричноњ мереж≥ спричин¤Ї додатков≥ втрати активноњ електричноњ енерг≥њ та пог≥ршенн¤ показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ;

розрахунков≥ засоби обл≥ку - засоби обл≥ку, що застосовуютьс¤ дл¤ зд≥йсненн¤ комерц≥йних розрахунк≥в м≥ж постачальником електричноњ енерг≥њ, електропередавальною орган≥зац≥Їю та споживачем;

розрахунковий (комерц≥йний) обл≥к електричноњ енерг≥њ - визначенн¤ на п≥дстав≥ вим≥р≥в та ≥нших регламентованих процедур обс¤гу електричноњ енерг≥њ та р≥вн¤ потужност≥ дл¤ зд≥йсненн¤ комерц≥йних розрахунк≥в м≥ж постачальником електричноњ енерг≥њ, електропередавальною орган≥зац≥Їю та споживачем;

розрахунковий пер≥од - пер≥од часу, за ¤кий визначаЇтьс¤ обс¤г спожитоњ та/або переданоњ електричноњ енерг≥њ, величина потужност≥, та зд≥йснюютьс¤ в≥дпов≥дн≥ розрахунки. ѕогоджений сторонами розрахунковий пер≥од вказуЇтьс¤ в договор≥;

споживач електричноњ енерг≥њ (споживач) - юридична або ф≥зична особа - суб'Їкт господарськоњ д≥¤льност≥, що використовуЇ електричну енерг≥ю дл¤ забезпеченн¤ потреб власних електроустановок на п≥дстав≥ договору.

струмоприймач - апарат, агрегат, механ≥зм, призначений дл¤ перетворенн¤ електричноњ енерг≥њ в ≥нший вид енерг≥њ;

субспоживач - суб'Їкт господарськоњ д≥¤льност≥ - споживач, ¤кому електрична енерг≥¤ постачаЇтьс¤ постачальником електричноњ енерг≥њ через мереж≥ електропередавальних орган≥зац≥й та технолог≥чн≥ електричн≥ мереж≥ основного споживача, до мереж ¤кого приЇднан≥ електроустановки суб'Їкта господарськоњ д≥¤льност≥ - споживача (субспоживача);

техн≥чна перев≥рка - виконанн¤ комплексу роб≥т з метою визначенн¤ в≥дпов≥дност≥ стану засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ та схем њх включенн¤, а також в≥дпов≥дност≥ стану електропроводки та електроустановок в точц≥ приЇднанн¤ до мереж електропередавальноњ орган≥зац≥њ "ѕравилам устройства электроустановок" та ≥ншим нормативно-техн≥чним документам;

техн≥чн≥ (контрольн≥) засоби обл≥ку - засоби обл≥ку, що застосовуютьс¤ суб'Їктом господарськоњ д≥¤льност≥ дл¤ контролю витрат електричноњ енерг≥њ на власн≥ потреби та/або дл¤ визначенн¤ та анал≥зу втрат електричноњ енерг≥њ у власних електричних мережах;

техн≥чн≥ умови - документ, що видаЇтьс¤ замовнику електропередавальною орган≥зац≥Їю або основним споживачем ≥ м≥стить перел≥к обірунтованих техн≥чних умов та вимог щодо ≥нженерного забезпеченн¤ об'Їкта електропостачанн¤;

технолог≥чна брон¤ електропостачанн¤ - найменша величина потужност≥ та тривал≥сть часу, що потр≥бн≥ споживачу дл¤ безпечного завершенн¤ технолог≥чного процесу, циклу виробництва, п≥сл¤ чого можуть бути в≥дключен≥ в≥дпов≥дн≥ струмоприймач≥;

технолог≥чн≥ витрати електричноњ енерг≥њ (на передачу електричноњ енерг≥њ електричними мережами) - це сума втрат електричноњ енерг≥њ в елементах мереж, витрат електричноњ енерг≥њ на власн≥ потреби п≥дстанц≥й та витрат електроенерг≥њ на плавленн¤ ожелед≥;

технолог≥чн≥ електричн≥ мереж≥ - електричн≥ мереж≥, що належать основному споживачу ≥ можуть бути використан≥ дл¤ передач≥ електричноњ енерг≥њ дл¤ власного споживанн¤ та/або субспоживачам, а також дл¤ транзиту електричноњ енерг≥њ в мереж≥ електропередавальноњ орган≥зац≥њ;

точка обл≥ку електричноњ енерг≥њ - точка електромереж≥, в ¤к≥й за допомогою засоб≥в обл≥ку або розрахунковим шл¤хом визначаютьс¤ значенн¤ обс¤г≥в електричноњ енерг≥њ та р≥вн¤ потужност≥;

транзит електричноњ енерг≥њ - обумовлене в договор≥ (про техн≥чне забезпеченн¤ електропостачанн¤, про сп≥льне використанн¤ технолог≥чних електричних мереж основного споживача, про передачу (транзит) електричноњ енерг≥њ) забезпеченн¤ передач≥ певних обс¤г≥в електричноњ енерг≥њ власником електричних мереж або суб'Їктом господарюванн¤, ¤кий зд≥йснюЇ оперативне управл≥нн¤ цими електричними мережами;

форс-мажорн≥ обставини - надзвичайна ≥ непереборна за на¤вних умов сила, захист в≥д д≥њ ¤коњ не передбачено в проектн≥й та ≥нш≥й нормативн≥й документац≥њ, д≥ю ¤коњ неможливо упередити застосуванн¤м високопрофес≥йноњ практики персоналу, д≥¤ ¤коњ може бути викликана:

- вин¤тковими погодними умовами ≥ стих≥йним лихом (ураган, бур¤, пов≥нь, нагромадженн¤ сн≥гу, ожеледь, землетрус, пожежа, прос≥данн¤ ≥ зсув ірунту);

- непередбаченими ситуац≥¤ми, викликаними д≥¤ми сторони, що не Ї енергопостачальною орган≥зац≥Їю ≥ споживачем електроенерг≥њ (страйк, локаут, д≥¤ сусп≥льного ворога, оголошена та неоголошена в≥йна, загроза в≥йни, терористичний акт, блокада, революц≥¤, заколот, повстанн¤, масов≥ заворушенн¤, громадська демонстрац≥¤, протиправн≥ д≥њ трет≥х ос≥б, пожежа, вибух);

- умовами, регламентованими державними органами керуванн¤, а також пов'¤заними з л≥кв≥дац≥Їю насл≥дк≥в, викликаних вин¤тковими погодними умовами ≥ непередбаченими ситуац≥¤ми;

¤к≥сть електричноњ енерг≥њ - перел≥к визначених ƒержавним ком≥тетом ”крањни з питань техн≥чного регулюванн¤ та споживчоњ пол≥тики значень показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ ≥ значень нормально допустимих та гранично допустимих норм ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ, у раз≥ дотриманн¤ ¤ких забезпечуЇтьс¤ електромагн≥тна сум≥сн≥сть електричних мереж електропередавальноњ орган≥зац≥њ та електроустановок споживач≥в електричноњ енерг≥њ.

1.3. ѕостачанн¤ електричноњ енерг≥њ зд≥йснюЇтьс¤ на п≥дстав≥ договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, що укладаЇтьс¤ м≥ж споживачем та постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом або договору про куп≥влю-продаж електричноњ енерг≥њ, що укладаЇтьс¤ м≥ж споживачем та постачальником електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом.

1.4. ” раз≥ постачанн¤ споживачу електричноњ енерг≥њ постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом електричними мережами ≥ншоњ електропередавальноњ орган≥зац≥њ (у тому числ≥ маг≥стральними (м≥ждержавними) електромережами) м≥ж споживачем та електропередавальною орган≥зац≥Їю на основ≥ типового договору (додаток 1) укладаЇтьс¤ догов≥р про техн≥чне забезпеченн¤ електропостачанн¤ споживача.

1.5. ƒогов≥р про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ на основ≥ типового договору (додаток 2) укладаЇтьс¤ постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом з ус≥ма споживачами та субспоживачами, ¤к≥ розташован≥ на територ≥њ зд≥йсненн¤ л≥цензованоњ д≥¤льност≥ постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом.

”мови договору про куп≥влю-продаж електричноњ енерг≥њ м≥ж споживачем (субспоживачем) та постачальником електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом визначаютьс¤ за згодою стор≥н. ÷ей догов≥р укладаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до чинного законодавства ”крањни.

1.6. ¬≥дносини м≥ж споживачами та субспоживачами, у тому числ≥ њх взаЇмна в≥дпов≥дальн≥сть, регулюютьс¤ договором про сп≥льне використанн¤ технолог≥чних електричних мереж основного споживача, що укладаЇтьс¤ м≥ж ними на основ≥ типового договору (додаток 3).

ќсновн≥ споживач≥, дл¤ ¤ких наданн¤ послуг з передач≥ електричноњ енерг≥њ не Ї основним видом д≥¤льност≥ та ¤к≥ не Ї електропередавальними орган≥зац≥¤ми, не мають права в≥дмовити субспоживачам у раз≥ дотриманн¤ останн≥ми вимог цих ѕравил в укладенн≥ договор≥в про сп≥льне використанн¤ технолог≥чних електричних мереж основного споживача, ¤кщо щодо субспоживач≥в вони Ї монопол≥стами з передач≥ електричноњ енерг≥њ.

1.7. ”кладенн¤, внесенн¤ зм≥н, подовженн¤ чи роз≥рванн¤ д≥њ будь-¤кого ≥з договор≥в зд≥йснюютьс¤ в≥дпов≥дно до вимог законодавства, зокрема цих ѕравил.

1.8. ѕостачальники електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом на закр≥плен≥й територ≥њ не мають права в≥дмовити споживачу або субспоживачу, ¤кий розташований на ц≥й територ≥њ, у раз≥ дотриманн¤ останн≥м вимог цих ѕравил в укладенн≥ договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ.

«м≥на орган≥зац≥йно-правовоњ форми, форми власност≥ чи економ≥чного стану постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом не може призводити до обмеженн¤ чи припиненн¤ електропостачанн¤ споживача, ¤кщо останн≥й виконуЇ своњ зобов'¤занн¤ зг≥дно з договором та цими ѕравилами.

1.9. ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ не маЇ права в≥дмовити в передач≥ електричноњ енерг≥њ постачальникам електричноњ енерг≥њ, в приЇднанн≥ до њњ мереж ≥нших електропередавальних орган≥зац≥й або замовник≥в за умов дотриманн¤ ними вимог законодавства ”крањни, зокрема цих ѕравил та ≥нших нормативно-техн≥чних документ≥в.

1.10. —п≥рн≥ питанн¤ м≥ж споживачем та постачальником електричноњ енерг≥њ або електропередавальною орган≥зац≥Їю розгл¤даютьс¤ в межах наданих законодавством повноважень Ќ –≈, ћ≥нпаливенерго ”крањни, јнтимонопольним ком≥тетом ”крањни, ƒерженергонагл¤дом ”крањни та судом.

1.11. ≈нергетичний нагл¤д в електроенергетиц≥, нагл¤д за охороною прац≥, контроль у сфер≥ енергозбереженн¤ зд≥йснюютьс¤ персоналом п≥дрозд≥л≥в орган≥в виконавчоњ влади, на ¤к≥ покладен≥ в≥дпов≥дн≥ обов'¤зки зг≥дно ≥з законодавством ”крањни.

2. ѕриЇднанн¤ електроустановок замовника до електричноњ мереж≥

2.1. “ехн≥чн≥ умови приЇднанн¤ нових електроустановок, зб≥льшенн¤ електричноњ потужност≥ або зм≥ни вимог споживач≥в до над≥йност≥ електропостачанн¤ видаютьс¤ електропередавальною орган≥зац≥Їю (основним споживачем), до мереж ¤коњ приЇднуютьс¤ нов≥ чи додатков≥ потужност≥.

” раз≥ зм≥ни споживача, зм≥ни форми власност≥ чи власника електроустановок за умови, що це не веде до зм≥ни техн≥чних параметр≥в та вимог до над≥йност≥ електропостачанн¤ електроустановок споживача, нов≥ техн≥чн≥ умови не видаютьс¤. ќформленн¤ в≥дпов≥дних договор≥в ≥з новим власником зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни, зокрема цих ѕравил.

якщо у випадку зм≥ни споживача, форми власност≥ чи власника електроустановки фактичний стан цих електроустановок та/або розрахункових засоб≥в обл≥ку не в≥дпов≥даЇ вимогам нормативно-техн≥чних документ≥в, в≥дпов≥дн≥ договори з новим власником укладаютьс¤ п≥сл¤ приведенн¤ електроустановок та/або розрахункових засоб≥в обл≥ку в належний техн≥чний стан.

2.2. ѕриЇднанн¤ нових чи реконструйованих електроустановок замовника до електричноњ мереж≥ передбачаЇ так≥ етапи:

поданн¤ замовником до електропередавальноњ орган≥зац≥њ (основного споживача) за¤ви про приЇднанн¤ його електроустановок до електричноњ мереж≥. ƒокументи, необх≥дн≥ дл¤ видач≥ техн≥чних умов, замовник (споживач) додаЇ до за¤ви про приЇднанн¤;

п≥дготовка та видача замовнику (споживачу) електропередавальною орган≥зац≥Їю (основним споживачем) техн≥чних умов приЇднанн¤, оплата замовником (споживачем) вартост≥ видач≥ техн≥чних умов;

п≥дготовка електропередавальною орган≥зац≥Їю (основним споживачем) на основ≥ типового договору (додаток 4) проекту договору про приЇднанн¤ та його п≥дписанн¤ сторонами;

розробленн¤ ≥ узгодженн¤ замовником (або спец≥ал≥зованою орган≥зац≥Їю на догов≥рних умовах ≥з замовником) проектноњ документац≥њ дл¤ об'Їкт≥в буд≥вництва ≥ реконструкц≥њ;

буд≥вництво ≥ монтажно-налагоджувальн≥ роботи;

проведенн¤ приймально-здавальних випробувань;

отриманн¤ акта-допуску на п≥дключенн¤ електроустановок замовника до електричноњ мереж≥;

укладенн¤ договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ та/або ≥нших договор≥в, укладенн¤ ¤ких передбачено цими ѕравилами;

п≥дключенн¤ електроустановок замовника до електричноњ мереж≥.

2.3. ‘ункц≥њ замовника, ¤к≥ пов'¤зан≥ з приЇднанн¤м його електроустановок до електричноњ мереж≥, а також вир≥шенн¤ сп≥рних питань замовник маЇ право в установленому законодавством пор¤дку делегувати ≥нш≥й юридичн≥й або ф≥зичн≥й особ≥ - замовнику з буд≥вництва, ≥нвестору, п≥др¤дн≥й та проектн≥й орган≥зац≥њ тощо.

2.4. «амовник ≥з за¤вою про приЇднанн¤ звертаЇтьс¤ до електропередавальноњ орган≥зац≥њ (основного споживача) за м≥сцем розташуванн¤ його електроустановок.

якщо в межах територ≥њ, на ¤к≥й розташован≥ електроустановки споживача, зд≥йснюють свою д≥¤льн≥сть дек≥лька електропередавальних орган≥зац≥й, розмежуванн¤ повноважень м≥ж ними щодо приЇднанн¤ електроустановок споживач≥в до електричноњ мереж≥ в залежност≥ в≥д техн≥чних параметр≥в електроустановок (потужност≥, напруги тощо) обумовлюютьс¤ окремими угодами м≥ж електропередавальними орган≥зац≥¤ми.

” раз≥ необх≥дност≥ приЇднанн¤ електроустановок замовника до електричних мереж напругою вище 1000 ¬ техн≥чн≥ умови розробл¤ютьс¤ електропередавальною орган≥зац≥Їю (основним споживачем) з урахуванн¤м затверджених рег≥ональних перспективних схем електропостачанн¤.

” раз≥ необх≥дност≥ приЇднанн¤ електромереж замовника до маг≥стральних (м≥ждержавних) електромереж техн≥чн≥ умови видаютьс¤ електропередавальною орган≥зац≥Їю, у господарському в≥данн≥ ¤коњ перебувають маг≥стральн≥ (м≥ждержавн≥) електромереж≥, за погодженн¤м ≥з власником м≥сцевих (локальних) електромереж, на територ≥њ д≥¤льност≥ ¤кого розташован≥ електроустановки замовника.

2.5. якщо встановлено техн≥ко-економ≥чну доц≥льн≥сть приЇднанн¤ електроустановок замовника до електричноњ мереж≥ ≥ншого споживача, техн≥чн≥ умови видаютьс¤ цим споживачем у межах дозволеноњ потужност≥ за узгодженн¤м ≥з електропередавальною орган≥зац≥Їю та/або постачальником електричноњ енерг≥њ тих положень техн≥чних умов, ¤к≥ належать до њх компетенц≥њ.

якщо в основного споживача дозволеноњ потужност≥ недостатньо дл¤ п≥дключенн¤ додатково електроустановок замовника або схема електропостачанн¤ електроустановок основного споживача не в≥дпов≥даЇ вимогам над≥йност≥ електропостачанн¤ замовника, замовник звертаЇтьс¤ ≥з запитом до електропередавальноњ орган≥зац≥њ за техн≥чними умовами.

ќплата вартост≥ видач≥ та виконанн¤ техн≥чних умов зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок замовника.

2.6. «а письмовою згодою основного споживача електропередавальна орган≥зац≥¤ може видати замовнику техн≥чн≥ умови приЇднанн¤ його електроустановок до електромереж основного споживача.

” раз≥ незгоди основного споживача на приЇднанн¤ електроустановок замовника до своњх електричних мереж в≥н прот¤гом 5 робочих дн≥в пов≥домл¤Ї замовника про в≥дмову.

2.7. ” раз≥ продажу частини об'Їкт≥в основного споживача, ¤к≥ м≥ст¤ть струмоприймач≥, новому власнику техн≥чн≥ умови електропостачанн¤ цих об'Їкт≥в за необх≥дност≥ видаЇ основний споживач у межах дозволеноњ потужност≥ або електропередавальна орган≥зац≥¤, до мереж ¤коњ приЇднан≥ ц≥ потужност≥, у в≥дпов≥дност≥ до вимог пункту 2.5 цих ѕравил.

” раз≥ продажу частини майна основного споживача - банкрута л≥кв≥дац≥йна ком≥с≥¤ маЇ право звернутис¤ до електропередавальноњ орган≥зац≥њ щодо видач≥ новому власнику техн≥чних умов на електропостачанн¤ цих об'Їкт≥в.

2.8. ” за¤в≥ на приЇднанн¤ електроустановок юридичноњ особи або ф≥зичноњ особи - суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, ¤ка п≥дписуЇтьс¤ кер≥вником чи заступником кер≥вника орган≥зац≥њ замовника, мають бути так≥ вих≥дн≥ дан≥:

1) назва об'Їкта та його м≥сцезнаходженн¤, мета отриманн¤ техн≥чних умов (буд≥вництво, реконструкц≥¤, зм≥на категор≥йност≥, зб≥льшенн¤ потужност≥);

2) м≥сце розташуванн¤ на ситуац≥йному план≥;

3) розрахункове електричне навантаженн¤ електроустановок замовника, ¤ке визначене зг≥дно з чинними нормативними документами;

4) граф≥к уведенн¤ в д≥ю потужностей по роках;

5) категор≥йн≥сть струмоприймач≥в споживача за над≥йн≥стю електропостачанн¤ в≥дпов≥дно до чинних нормативних документ≥в з проектуванн¤, "ѕравил устройства электроустановок" (дал≥ - ѕ”≈), розрахункове навантаженн¤ дл¤ кожноњ категор≥њ струмоприймач≥в окремо ≥ перел≥к струмоприймач≥в I категор≥њ та особливоњ групи I категор≥њ;

6) дозв≥л, отриманий в установленому пор¤дку на проектно-вишукувальн≥ роботи на певн≥й д≥л¤нц≥ ≥ за певною адресою, або коп≥¤ документа, ¤кий п≥дтверджуЇ право власност≥ на цей об'Їкт та право власност≥ чи використанн¤ земельноњ д≥л¤нки п≥д буд≥вництво або реконструкц≥ю об'Їкта;

7) дан≥, ¤к≥ стосуютьс¤ техн≥чних параметр≥в електроустановок замовника: електротерм≥чного обладнанн¤ ≥ систем електричного опаленн¤ та електроводонагр≥ванн¤;

8) дан≥ щодо впливу електроустановок споживача на ¤к≥сть електричноњ енерг≥њ ≥ електромагн≥тну сум≥сн≥сть струмоприймач≥в, навколишнЇ середовище, електробезпеку, енергозбереженн¤;

9) потужн≥сть струмоприймач≥в авар≥йноњ та технолог≥чноњ брон≥ (дл¤ електроустановок I та II категор≥њ за над≥йн≥стю електропостачанн¤).

ѕри потреб≥ до за¤ви додаЇтьс¤ аркуш опитуванн¤, п≥дписаний проектною орган≥зац≥Їю.

2.9. ” за¤в≥ на приЇднанн¤ електроустановок ф≥зичних ос≥б (населенн¤) мають бути наведен≥ так≥ вих≥дн≥ дан≥:

1) назва об'Їкта та його адреса;

2) розрахункове електричне навантаженн¤ електроустановок замовника;

3) напруга приЇднанн¤;

4) в≥домост≥ щодо категор≥њ над≥йност≥ електропостачанн¤ об'Їкта та електротерм≥чного обладнанн¤.

ƒо за¤ви додаютьс¤ коп≥¤ р≥шенн¤ орган≥в м≥сцевоњ влади на буд≥вництво споруди, коп≥¤ генплану в≥дведенн¤ земельноњ д≥л¤нки п≥д забудову, погодженого арх≥тектурно-планувальною службою району чи м≥ста, або коп≥¤ буд≥вельного паспорта, а дл¤ приватизованих споруд, садиб, квартир - коп≥¤ державного акта чи св≥доцтва на право власност≥.

2.10. “ехн≥чн≥ умови приЇднанн¤ електроустановок юридичних ос≥б та ф≥зичних ос≥б - суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ мають м≥стити так≥ вих≥дн≥ дан≥, вимоги та рекомендац≥њ:

1) основн≥ в≥домост≥ про об'Їкт та його адресу;

2) розрахункове навантаженн¤ (в тому числ≥ за категор≥¤ми над≥йност≥ електропостачанн¤ струмоприймач≥в), потужн≥сть електротерм≥чного обладнанн¤, електричного опаленн¤ та електроводонагр≥ванн¤, потужн≥сть струмоприймач≥в авар≥йноњ та технолог≥чноњ брон≥ (дл¤ струмоприймач≥в I та II категор≥њ за над≥йн≥стю електропостачанн¤);

3) точки приЇднанн¤ (п≥дстанц≥¤, електростанц≥¤, л≥н≥¤ електропередач≥, розпод≥льний пристр≥й, секц≥њ розпод≥льного пристрою, ком≥рки), величина ном≥нальноњ напруги електромереж≥, до ¤коњ приЇднуютьс¤ електроустановки замовника;

4) вимоги до компенсац≥њ реактивноњ потужност≥;

5) вимоги до розрахункового обл≥ку електричноњ енерг≥њ та точки (м≥сц¤) встановленн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку;

6) техн≥чн≥ характеристики електричноњ мереж≥, ¤к≥ необх≥дн≥ дл¤ вибору типу ≥ техн≥чних параметр≥в засоб≥в пол≥пшенн¤ ¤кост≥ електроенерг≥њ та забезпеченн¤ електромагн≥тноњ сум≥сност≥ струмоприймач≥в; рекомендац≥њ, ¤к≥ стосуютьс¤ њх вибору ≥ застосуванн¤; рекомендац≥њ щодо встановленн¤ засоб≥в вим≥рювальноњ техн≥ки дл¤ контролю ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ, ¤кщо приЇднанн¤ електроустановок споживача до електричноњ мереж≥ може призвести до пог≥ршенн¤ ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ;

7) вимоги до автоматичного частотного розвантаженн¤ (ј„–), системноњ протиавар≥йноњ автоматики (—ѕј);

8) специф≥чн≥ вимоги щодо живленн¤ електроустановок споживача, ¤к≥ стосуютьс¤ резервного живленн¤, допустимост≥ паралельноњ роботи елемент≥в електричноњ мереж≥, вид≥ленн¤ в≥дпов≥дного електрообладнанн¤ на окрем≥ резервн≥ л≥н≥њ живленн¤ дл¤ збереженн¤ електропостачанн¤ цього електрообладнанн¤ у раз≥ виникненн¤ деф≥циту потужност≥ в об'Їднан≥й енергосистем≥, п≥дключенн¤ електротерм≥чного устаткуванн¤, системи електричного опаленн¤, електроводонагр≥ванн¤, компенсац≥њ струм≥в однофазного замиканн¤ в мережах з ≥зольованою шиною нейтрал≥ тощо, вимоги до електропостачанн¤ прилад≥в та пристроњв, ¤к≥ використовуютьс¤ дл¤ буд≥вництва та реконструкц≥њ об'Їкт≥в електромереж;

9) розрахунков≥ значенн¤ струм≥в короткого замиканн¤ в точц≥ п≥дключенн¤ електроустановок споживача до ≥снуючоњ електричноњ мереж≥, вимоги до релейного захисту, автоматики, телемехан≥ки, зв'¤зку, ≥зол¤ц≥њ, захисту в≥д перенапруги ≥ електробезпеки;

10) рекомендац≥њ щодо використанн¤ типових проект≥в;

11) рекомендац≥њ щодо регулюванн¤ добового граф≥ка навантаженн¤;

12) вимоги до електрообладнанн¤, пристроњв, прилад≥в, засоб≥в вим≥рювальноњ техн≥ки та автоматизованих систем виробничих процес≥в у в≥дпов≥дност≥ до техн≥чноњ пол≥тики, ¤ку проводить ћ≥нпаливенерго.

¬с≥ вимоги та рекомендац≥њ електропередавальноњ орган≥зац≥њ (основного споживача) мають в≥дпов≥дати вимогам чинного законодавства та нормативно-техн≥чних документ≥в.

” раз≥ в≥дсутност≥ вимог нормативно-техн≥чних документ≥в з окремих питань, вимоги та рекомендац≥њ електропередавальноњ орган≥зац≥њ (основного споживача) внос¤тьс¤ до техн≥чних умов за згодою споживача (субспоживача).

2.11. “ехн≥чн≥ умови приЇднанн¤ електроустановок ф≥зичних ос≥б (населенн¤) мають м≥стити так≥ вих≥дн≥ дан≥, вимоги та рекомендац≥њ:

1) назву об'Їкта чи електроустановки та його адресу;

2) величину приЇднаноњ потужност≥, в тому числ≥ на електроопаленн¤, електроводонагр≥ванн¤;

3) напругу, на ¤к≥й зд≥йснюЇтьс¤ п≥дключенн¤;

4) вимоги до влаштуванн¤ розрахункового обл≥ку електричноњ енерг≥њ;

5) вимоги до влаштуванн¤ систем захисту в≥д пошкоджень та недопущенн¤ перевищенн¤ дозволеноњ потужност≥;

6) вимоги до влаштуванн¤ заземленн¤ та захисних заход≥в електробезпеки в точц≥ п≥дключенн¤.

” випадку, коли електроустановки населенн¤ розташован≥ в нових кварталах (вулиц¤х) ≥ндив≥дуальноњ забудови, њх п≥дключенн¤ зд≥йснюЇтьс¤ п≥сл¤ проведенн¤ електриф≥кац≥њ цього кварталу (вулиц≥) зг≥дно з техн≥чними умовами та розробленим проектом.

“ехн≥чн≥ умови на електропостачанн¤ квартал≥в (вулиць) ≥ндив≥дуальноњ забудови видаютьс¤ замовнику кварталу (вулиц≥) у в≥дпов≥дност≥ до вимог цих ѕравил.

2.12. ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ (основний споживач) п≥д час п≥дготовки техн≥чних умов маЇ керуватис¤ принципами над≥йност≥ електропостачанн¤ зг≥дно з категор≥йн≥стю струмоприймач≥в, вказаною у за¤в≥ на приЇднанн¤ (при п≥дготовц≥ техн≥чних умов ц¤ категор≥¤ може бути зм≥нена електропередавальною орган≥зац≥Їю за умови погодженн¤ ≥з споживачем), енергозбереженн¤, забезпеченн¤ ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ, м≥н≥мальноњ вартост≥ споживаноњ електричноњ енерг≥њ ≥ кап≥тальних витрат на впровадженн¤ схеми електропостачанн¤.

¬имоги техн≥чних умов мають в≥дпов≥дати чинним нормативним документам. ¬ключенн¤ в техн≥чн≥ умови, ¤к ≥ в догов≥р про приЇднанн¤ в ц≥лому, вимог, ¤к≥ безпосередньо не стосуютьс¤ приЇднанн¤ електроустановок споживача до електричноњ мереж≥, не допускаЇтьс¤.

¬с≥ внутр≥шн≥ узгодженн¤ техн≥чних умов виконуютьс¤ електропередавальною орган≥зац≥Їю самост≥йно.

2.13. «амовник п≥сл¤ оплати вартост≥ видач≥ техн≥чних умов отримуЇ дл¤ п≥дписанн¤ проект договору про приЇднанн¤ до електричних мереж (додаток 4), ¤кий укладаЇтьс¤ сторонами у пор¤дку, передбаченому законодавством.

¬арт≥сть видач≥ техн≥чних умов або зм≥н до них визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до чинного законодавства ”крањни.

” раз≥ в≥дмови замовника в≥д укладанн¤ договору про приЇднанн¤ отриман≥ замовником техн≥чн≥ умови втрачають чинн≥сть.

” раз≥ виникненн¤ м≥ж сторонами сп≥рних питань вони врегульовуютьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства.

2.14. ¬ договор≥ про приЇднанн¤ обумовлюютьс¤ орган≥зац≥йн≥, техн≥чн≥ ≥ ф≥нансов≥ умови, ¤к≥ стосуютьс¤ приЇднанн¤ та п≥дключенн¤ електроустановок споживача до електричноњ мереж≥, належн≥сть за правом власност≥ електроустановок, ¤к≥ будуть реконструйован≥ або побудован≥, терм≥н виконанн¤ окремих черг буд≥вництва чи реконструкц≥њ, терм≥н виконанн¤ приЇднанн¤ в ц≥лому, умови взаЇмноњ в≥дпов≥дальност≥ стор≥н договору в процес≥ приЇднанн¤, умови тимчасового використанн¤ електричноњ енерг≥њ дл¤ зд≥йсненн¤ буд≥вництва, реконструкц≥њ, виконанн¤ ≥нших положень техн≥чних умов тощо.

якщо за взаЇмною згодою стор≥н роботи з приЇднанн¤ (повн≥стю "п≥д ключ" або частково) виконуЇ електропередавальна орган≥зац≥¤ (основний споживач), в догов≥р про приЇднанн¤ включаютьс¤ особлив≥ умови, пов'¤зан≥ з наданн¤м електропередавальною орган≥зац≥Їю послуг з виконанн¤ окремих роб≥т щодо приЇднанн¤ електроустановок споживача до електричноњ мереж≥.

“ехн≥чн≥ умови приЇднанн¤ електроустановок споживача до електричноњ мереж≥ Ї нев≥д'Їмною частиною договору про приЇднанн¤.

2.15. “ерм≥н наданн¤ проекту договору про приЇднанн¤ маЇ не перевищувати 15 дн≥в з дн¤ оплати замовником вартост≥ видач≥ техн≥чних умов. ¬ обірунтованих випадках (необх≥дн≥сть виконанн¤ складних техн≥ко-економ≥чних пор≥вн¤нь схем електропостачанн¤) цей терм≥н може бути продовжений, але в ц≥лому маЇ не перевищувати 25 дн≥в.

” раз≥ зм≥ни вих≥дних даних замовник маЇ додатково звернутис¤ до електропередавальноњ орган≥зац≥њ (основного споживача) дл¤ внесенн¤ зм≥н до техн≥чних умов та умов договору про приЇднанн¤. ¬ ≥ншому випадку догов≥р про приЇднанн¤ втрачаЇ чинн≥сть.

2.16. “ерм≥н д≥њ договору про приЇднанн¤ визначаЇтьс¤ нормативами часу на проектуванн¤ ≥ буд≥вництво (реконструкц≥ю) об'Їкта з урахуванн¤м часу на виконанн¤ приймально-здавальних роб≥т ≥ отриманн¤ акта-допуску на п≥дключенн¤ електроустановок замовника до електричноњ мереж≥. ” раз≥ неможливост≥ п≥дключенн¤ електроустановок у визначений терм≥н замовник до зак≥нченн¤ терм≥ну д≥њ договору з електропередавальною орган≥зац≥Їю маЇ продовжити терм≥н д≥њ зазначеного договору.

якщо замовник не звернувс¤ до електропередавальноњ орган≥зац≥њ з мотивованим проханн¤м щодо продовженн¤ терм≥ну д≥њ договору, догов≥р п≥сл¤ зак≥нченн¤ терм≥ну його д≥њ втрачаЇ чинн≥сть. Ќовий проект договору замовник одержуЇ в пор¤дку, встановленому цими ѕравилами.

2.17. ѕ≥д час д≥њ договору про приЇднанн¤ до електричних мереж виконанн¤ техн≥чних умов Ї обов'¤зковим дл¤ замовник≥в ≥ орган≥зац≥й, ¤ким доручен≥ проектн≥ роботи. ” раз≥ необх≥дност≥ обірунтованого в≥дхиленн¤ в≥д вимог техн≥чних умов це в≥дхиленн¤ маЇ бути погоджене з орган≥зац≥Їю, ¤ка видала техн≥чн≥ умови.

2.18. ѕроектн≥, буд≥вельно-монтажн≥ ≥ налагоджувальн≥ роботи, пов'¤зан≥ з виконанн¤м техн≥чних умов, мають виконуватис¤ орган≥зац≥¤ми або ф≥зичними особами, ¤к≥ повинн≥ мати л≥ценз≥ю дл¤ орган≥зац≥й або в≥дпов≥дний нар¤д-допуск дл¤ ф≥зичних ос≥б на виконанн¤ цих роб≥т.

2.19. «амовник за участю проектноњ орган≥зац≥њ до початку буд≥вельно-монтажних роб≥т, пов'¤заних з виконанн¤м договору про приЇднанн¤, маЇ надати на узгодженн¤ до електропередавальноњ орган≥зац≥њ (основного споживача) проект зовн≥шнього електропостачанн¤ об'Їкта буд≥вництва (реконструкц≥њ).

“ерм≥н розгл¤ду наданого на узгодженн¤ проекту ≥ його узгодженн¤ за умови в≥дсутност≥ в≥дхилень в≥д техн≥чних умов ≥ чинних нормативних документ≥в маЇ не перевищувати одного тижн¤ з дн¤ його наданн¤.

” тих випадках, коли в розгл¤нутому проект≥ ви¤влен≥ в≥дхиленн¤ в≥д техн≥чних умов або чинних нормативних документ≥в, електропередавальна орган≥зац≥¤ (основний споживач) у тижневий терм≥н маЇ над≥слати замовнику лист з рекомендац≥¤ми щодо доопрацюванн¤ проекту або узгодити проект ≥з зауваженн¤ми.

” випадку узгодженн¤ проекту ≥з зауваженн¤ми, зауваженн¤ ≥ пропозиц≥њ до проекту викладаютьс¤ в супров≥дному лист≥, про що на проект≥ робитьс¤ в≥дпов≥дна в≥дм≥тка.

” випадку направленн¤ проекту на доопрацюванн¤, ус≥ розб≥жност≥ та сп≥рн≥ питанн¤ можуть бути вир≥шен≥ сторонами до повторного наданн¤ на узгодженн¤ до електропередавальноњ орган≥зац≥њ (основного споживача) доопрацьованого проекту зовн≥шнього електропостачанн¤ об'Їкта буд≥вництва (реконструкц≥њ).

ѕ≥сл¤ доопрацюванн¤ проекту терм≥н узгодженн¤ маЇ не перевищувати двох робочих дн≥в з дн¤ наданн¤ електропередавальн≥й орган≥зац≥њ доопрацьованоњ проектноњ документац≥њ.

ѕовторне направленн¤ проекту на доопрацюванн¤ не допускаЇтьс¤.

”згоджений ориг≥нал проекту Ї чинним на весь час д≥њ договору про приЇднанн¤ з урахуванн¤м продовженн¤ д≥њ цього договору.

”рахуванн¤ державних буд≥вельних норм Ї пр≥оритетним при виконанн≥ техн≥чних умов.

2.20. “имчасове електропостачанн¤ струмоприймач≥в в≥д мереж електропередавальноњ орган≥зац≥њ (¤ке плануЇтьс¤ використати дл¤ спорудженн¤ (реконструкц≥њ) об'Їкта, в тому числ≥ буд≥вельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та ≥нших роб≥т, пов'¤заних з виконанн¤м техн≥чних умов та умов договору про приЇднанн¤ електроустановок замовника (споживача) до електричноњ мереж≥) виконуЇтьс¤ на основ≥ договору м≥ж п≥др¤дником з буд≥вництва, ¤кому замовником доручено виконанн¤ буд≥вельно-монтажних роб≥т на об'Їкт≥, ≥ в≥дпов≥дним постачальником електричноњ енерг≥њ.

ƒл¤ отриманн¤ проекту договору про тимчасове електропостачанн¤ буд≥вельних струмоприймач≥в п≥др¤дник з буд≥вництва подаЇ постачальнику електричноњ енерг≥њ за¤ву, де вказуЇтьс¤ розрахункове електричне навантаженн¤ буд≥вельних струмоприймач≥в, њх ном≥нальна напруга та необх≥дна категор≥йн≥сть струмоприймач≥в за над≥йн≥стю електропостачанн¤. ¬ за¤в≥ можуть м≥ститис¤ пропозиц≥њ щодо точок тимчасового п≥дключенн¤ буд≥вельних струмоприймач≥в до електричноњ мереж≥.

Ќев≥д'Їмною частиною договору про тимчасове електропостачанн¤ буд≥вельних струмооприймач≥в Ї техн≥чн≥ умови на тимчасове приЇднанн¤ буд≥вельних струмоприймач≥в до електричноњ мереж≥, ¤к≥ видаютьс¤ у пор¤дку, передбаченому цими ѕравилами.

“ерм≥н п≥дготовки постачальником електричноњ енерг≥њ проекту договору на тимчасове електропостачанн¤ буд≥вельних струмоприймач≥в маЇ не перевищувати 15 дн≥в з дн¤ отриманн¤ в≥дпов≥дноњ за¤ви. ѕроект договору надаЇтьс¤ замовнику п≥сл¤ оплати останн≥м видач≥ техн≥чних умов.

ƒогов≥р про тимчасове електропостачанн¤ буд≥вельних струмоприймач≥в укладаЇтьс¤ в установленому законодавством пор¤дку ≥ д≥Ї до завершенн¤ терм≥ну д≥њ договору про приЇднанн¤ електроустановок замовника (споживача) до електричноњ мереж≥.

ѕ≥дключенн¤ буд≥вельних струмоприймач≥в до електричноњ мереж≥ зд≥йснюЇтьс¤ п≥сл¤ виконанн¤ техн≥чних умов тимчасового електропостачанн¤ буд≥вельних струмоприймач≥в.

”мови приЇднанн¤ електроустановок дл¤ тимчасового електропостачанн¤ струмоприймач≥в, ¤ке плануЇтьс¤ використати дл¤ спорудженн¤ (реконструкц≥њ) об'Їкта, в тому числ≥ буд≥вельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та ≥нших роб≥т, пов'¤заних з виконанн¤м техн≥чних умов та умов договору про приЇднанн¤ електроустановок замовника (споживача) до електричноњ мереж≥, можуть бути за згодою стор≥н зазначен≥ у договор≥ про приЇднанн¤ електроустановок замовника (споживача) до електричноњ мереж≥.

2.21. «амовник маЇ забезпечити виконанн¤ техн≥чних умов енергопостачанн¤ об'Їкта в повному обс¤з≥ та усунути ви¤влен≥ при обстеженн≥ порушенн¤, звернувши особливу увагу на техн≥чний стан електроустановок, орган≥зац≥ю розрахункового обл≥ку електричноњ енерг≥њ, на¤вн≥сть резервних джерел електропостачанн¤ та њх техн≥чний стан.

2.22. ¬заЇмов≥дносини та в≥дпов≥дальн≥сть стор≥н у раз≥ п≥дключенн¤ струмоприймач≥в п≥др¤дних орган≥зац≥й до мереж споживача (дл¤ тимчасового забезпеченн¤ електричною енерг≥Їю об'Їкт≥в буд≥вництва чи реконструкц≥њ цього споживача) регулюютьс¤ в≥дпов≥дними договорами м≥ж споживачем та п≥др¤дною орган≥зац≥Їю.

ѕ≥дключенн¤ струмоприймач≥в п≥др¤дноњ орган≥зац≥њ до мереж споживача виконуЇтьс¤ в≥дпов≥дно до пункту 2.2 ѕравил.

2.23. Ѕуд≥вництво нових д≥л¤нок та реконструкц≥¤ електричноњ мереж≥ електропередавальноњ орган≥зац≥њ (основного споживача), необх≥дн≥сть ¤ких викликана приЇднанн¤м до нењ електроустановок замовника, може зд≥йснюватис¤ власниками електромереж за згодою стор≥н на догов≥рних засадах ≥з замовником, що плануЇ приЇднати нов≥ електроустановки.

” цьому раз≥ необх≥дн≥сть та варт≥сть реконструкц≥њ або/та буд≥вництва нових д≥л¤нок електричноњ мереж≥ електропередавальноњ орган≥зац≥њ мають бути п≥дтверджен≥ техн≥ко-економ≥чним обірунтуванн¤м проектноњ орган≥зац≥њ та в≥дпов≥дати рег≥ональним перспективним схемам електропостачанн¤.

–озробка техн≥ко-економ≥чних обірунтувань зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок замовника та електропередавальноњ орган≥зац≥њ у частинах, сп≥вв≥дношенн¤ ¤ких узгоджуЇтьс¤ в договор≥ м≥ж сторонами.

—тан електричних мереж електропередавальноњ орган≥зац≥њ (ф≥зична зношен≥сть ≥ моральна застар≥л≥сть) не може бути приводом дл¤ буд≥вництва нових та/або реконструкц≥њ ≥снуючих електричних мереж, ¤к≥ ф≥нансуютьс¤ за рахунок замовника.

” договор≥ про приЇднанн¤ за згодою замовника може бути передбачена реконструкц≥¤ або/та буд≥вництво нових д≥л¤нок електричних мереж електропередавальноњ орган≥зац≥њ з урахуванн¤м електричних навантажень ≥нших споживач≥в та джерела в≥дшкодуванн¤ замовнику додаткових витрат на реконструкц≥ю або/та буд≥вництво нових д≥л¤нок електромереж дл¤ ≥нших споживач≥в.

ќб'Їкти (д≥л¤нки) електромереж, що були власн≥стю електропередавальноњ орган≥зац≥њ (основного споживача), п≥сл¤ реконструкц≥њ њх замовником на виконанн¤ вимог отриманих техн≥чних умов передаютьс¤ електропередавальн≥й орган≥зац≥њ (основному споживачу) з дотриманн¤м вимог законодавства ”крањни. ÷¤ умова маЇ бути зазначена в договор≥ про приЇднанн¤.

” випадку, коли м≥ж замовником та електропередавальною орган≥зац≥Їю (основним споживачем) не дос¤гнуто згоди щодо реконструкц≥њ д≥ючих електромереж дл¤ приЇднанн¤ та п≥дключенн¤ нових електроустановок, електропередавальна орган≥зац≥¤ видаЇ замовнику техн≥чн≥ умови приЇднанн¤ в≥д тих точок (м≥сць) д≥ючоњ електромереж≥, техн≥чн≥ характеристики ¤ких в≥дпов≥дають вимогам замовника щодо забезпеченн¤ над≥йност≥ електропостачанн¤ та передач≥ за¤вленоњ потужност≥ на його об'Їкти.

2.24. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ буд≥вельно-монтажних ≥ налагоджувальних роб≥т нов≥ та/або реконструйован≥ електроустановки мають пройти приймально-здавальн≥ випробуванн¤ зг≥дно з чинними нормами. ” випадку позитивних результат≥в випробувань електроустановки приймаютьс¤ споживачем в≥д буд≥вельно-монтажних ≥ налагоджувальних орган≥зац≥й за актами, передбаченими нормативними документами.

2.25. ѕ≥дключенн¤ електроустановки замовника до електричноњ мереж≥ зд≥йснюЇтьс¤ власником мереж (електропередавальною орган≥зац≥Їю або основним споживачем) у в≥дпов≥дност≥ до договору про приЇднанн¤, з пов≥домленн¤м постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом, на територ≥њ л≥цензованоњ д≥¤льност≥ ¤кого в≥дбуваЇтьс¤ п≥дключенн¤.

2.26. ƒл¤ оформленн¤ акта-допуску на п≥дключенн¤ електроустановки (об'Їкта) до електричноњ мереж≥ замовник надаЇ представникам в≥дпов≥дноњ державноњ ком≥с≥њ електроустановку (об'Їкт) дл¤ огл¤ду, проектну, виконавчу та техн≥чну документац≥ю в необх≥дному обс¤з≥.

2.27. ѕрийн¤тт¤ державною ком≥с≥Їю устаткуванн¤, ¤ке пройшло комплексне випробуванн¤, Ї необх≥дною дл¤ оформленн¤ акта-допуску на п≥дключенн¤ електроустановки замовника до електричноњ мереж≥ умовою.

2.28. ѕ≥дключенн¤ електроустановок замовника до електричноњ мереж≥ проводитьс¤ прот¤гом 5 робочих дн≥в п≥сл¤ виконанн¤ таких вимог:

1) схема електропостачанн¤ ≥ електроустановки замовника (¤к≥ заново ввод¤тьс¤ або реконструйован≥), схема розрахункового обл≥ку електричноњ енерг≥њ в≥дпов≥даЇ вимогам чинних нормативних документ≥в, техн≥чним умовам, проектн≥й документац≥њ, узгоджен≥й в установленому пор¤дку;

2) виконавча, техн≥чна, приймально-здавальна ≥ випробувальна документац≥¤ надана замовником у повному обс¤з≥ ≥ в≥дпов≥даЇ вимогам нормативних документ≥в;

3) укладений догов≥р про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, установлен≥ та перев≥рен≥ засоби розрахункового (комерц≥йного) обл≥ку;

4) у замовника Ї електротехн≥чний персонал та особа, в≥дпов≥дальна за електрогосподарство, або укладений догов≥р про обслуговуванн¤ електроустановок споживача з орган≥зац≥¤ми або ф≥зичними особами, ¤к≥ атестован≥, пройшли навчанн¤, перев≥рку знань та мають право на виконанн¤ таких роб≥т;

5) замовником у в≥дпов≥дност≥ до вимог законодавства ”крањни передано електропередавальн≥й орган≥зац≥њ (основному споживачу) змонтован≥, реконструйован≥ об'Їкти електромереж, ¤к≥ зазначен≥ в договор≥ про приЇднанн¤;

6) замовником оплачено послуги з приЇднанн¤ до електричних мереж електропередавальноњ орган≥зац≥њ (основного споживача) в≥дпов≥дно до умов договору про приЇднанн¤ зг≥дно з погодженим обома сторонами кошторисом.

2.29. ≈лектроустановки ≥з сезонним характером роботи (дит¤ч≥ або спортивн≥ табори в≥дпочинку, будинки або зони в≥дпочинку тощо) щор≥чно перед њх п≥дключенн¤м до електричноњ мереж≥ пред'¤вл¤ютьс¤ представникам ≥нспекц≥њ ƒерженергонагл¤ду (електропередавальноњ орган≥зац≥њ) та ≥нспекц≥њ ƒержнагл¤дохоронпрац≥ дл¤ техн≥чного огл¤ду. ѕредставникам ≥нспекц≥њ ƒерженергонагл¤ду (електропередавальн≥й орган≥зац≥њ) надаютьс¤ також протоколи випробувань електрообладнанн¤.

ѕ≥дключенн¤ до електричноњ мереж≥ електроустановок ≥з сезонним характером роботи, а також об'Їкт≥в, ¤к≥ б≥льше м≥с¤ц¤ були знеструмлен≥, зд≥йснюЇтьс¤ п≥сл¤ техн≥чного огл¤ду ≥ видач≥ акта-допуску на п≥дключенн¤ електроустановки до електричноњ мереж≥.

3. ћеж≥ балансовоњ належност≥ та експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ стор≥н

3.1. ћежа експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ м≥ж споживачами ≥ електропередавальною орган≥зац≥Їю (основним споживачем) за стан ≥ обслуговуванн¤ сум≥жних електроустановок ф≥ксуЇтьс¤ в акт≥ розмежуванн¤ балансовоњ належност≥ електроустановок ≥ експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ стор≥н.

3.2. ћежа експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ м≥ж споживачем ≥ електропередавальною орган≥зац≥Їю за стан ≥ обслуговуванн¤ електроустановок напругою до 1000 ¬ встановлюЇтьс¤:

1) у раз≥ пов≥тр¤ного в≥дгалуженн¤ - на ≥зол¤торах трубосто¤ка, встановленого на буд≥вл≥, або на вв≥дних клемах першого комутац≥йного апарата, встановленого на буд≥вл≥;

2) у раз≥ кабельного вводу - на наконечниках кабелю живленн¤ на ввод≥ в буд≥влю.

ћоже бути встановлена ≥нша обірунтована межа експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥, ¤ка обумовлена особливост¤ми експлуатац≥њ електроустановок або пристроњв релейного захисту та автоматики (–«ј) ≥ зв'¤зку.

¬≥дпов≥дальн≥сть за стан контактних з'Їднань на меж≥ балансовоњ належност≥ електромереж≥ в будинках, що належать житловим орган≥зац≥¤м, установам та ≥ншим невиробничим споживачам, несе електропередавальна орган≥зац≥¤.

3.3. ћежа експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ за стан ≥ обслуговуванн¤ електроустановок напругою 1000 ¬ ≥ вище встановлюЇтьс¤:

1) на з'Їднувач≥ прох≥дного ≥зол¤тора пов≥тр¤ноњ л≥н≥њ ≥з зовн≥шньоњ сторони закритих розпод≥льних пристроњв або на виход≥ проводу з нат¤жного затискача портальноњ в≥дт¤жноњ г≥рл¤нди ≥зол¤тор≥в в≥дкритих розпод≥льних пристроњв;

2) на наконечниках кабельних або пов≥тр¤них ввод≥в живильних чи розпод≥льних л≥н≥й.

¬≥дпов≥дальн≥сть за техн≥чний стан зазначених у п≥дпунктах 1 ≥ 2 з'Їднань несе орган≥зац≥¤, ¤ка експлуатуЇ п≥дстанц≥њ (розпод≥льн≥ пристроњ).

ћежа в≥дпов≥дальност≥ за стан ≥ обслуговуванн¤ л≥н≥й електропередач≥ напругою 1000 ¬ ≥ вище, що мають в≥дгалуженн¤ (глух≥ або через роз'Їднувач≥), ¤к≥ належать р≥зним орган≥зац≥¤м, установлюЇтьс¤ на опор≥ основноњ л≥н≥њ, де зд≥йснена в≥дпайка.

¬≥дпов≥дальн≥сть за стан затискач≥в, що приЇднують в≥дпайку, несе орган≥зац≥¤, ¤ка Ї власником основноњ л≥н≥њ.

ћоже бути встановлена ≥нша обірунтована межа експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥, ¤ка обумовлена особливост¤ми експлуатац≥њ електроустановок або пристроњв релейного захисту та автоматики (–«ј) ≥ зв'¤зку.

3.4. ћежа експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ м≥ж споживачем - ф≥зичною особою, об'Їднанн¤м сп≥ввласник≥в (власником) багатоквартирних будинк≥в та/або власником електричних мереж установлюЇтьс¤:

1) дл¤ квартир багатоповерхових будинк≥в на в≥дх≥дних клемах розрахункових засоб≥в обл≥ку поверхових або квартирних електрощитк≥в або вв≥дних клемах комутац≥йних апарат≥в;

2) дл¤ ≥ндив≥дуальних будинк≥в - у точц≥ кр≥пленн¤ провод≥в л≥н≥њ електропередач≥ до перших ≥зол¤тор≥в на буд≥вл≥ або на трубосто¤ку (при пов≥тр¤ному ввод≥);

3) у раз≥ кабельного вводу - в точц≥ вводу в зовн≥шню ст≥ну буд≥вл≥, ¤кщо вв≥дно-розпод≥льний пристр≥й розташований усередин≥ буд≥вл≥, або на вих≥дних клемах розрахункового засобу обл≥ку, ¤кщо вв≥дно-розпод≥льний пристр≥й розм≥щений ззовн≥ буд≥вл≥.

ћоже бути встановлена ≥нша обірунтована межа експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥, ¤ка обумовлена особливост¤ми експлуатац≥њ електроустановок або пристроњв релейного захисту та автоматики (–«ј) ≥ зв'¤зку.

¬≥дпов≥дальн≥сть за стан контактних з'Їднань на меж≥ експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ несе електропередавальна орган≥зац≥¤.

4. ¬становленн¤ та експлуатац≥¤ засоб≥в обл≥ку ≥ управл≥нн¤ електроспоживанн¤м

4.1. ≈лектроустановки споживач≥в мають бути забезпечен≥ необх≥дними розрахунковими засобами обл≥ку електричноњ енерг≥њ дл¤ розрахунк≥в за спожиту електричну енерг≥ю, техн≥чними засобами контролю ≥ управл≥нн¤ споживанн¤м електричноњ енерг≥њ та потужност≥, що встановлюютьс¤ в≥дпов≥дно до вимог ѕ”≈ та проектних р≥шень, а також за бажанн¤м споживача засобами вим≥рювальноњ техн≥ки дл¤ контролю ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ.

якщо прот¤гом 2 посл≥довних м≥с¤ц≥в спостер≥гаЇтьс¤ зменшенн¤ середнього завантаженн¤ вим≥рювальних трансформатор≥в струму до р≥вн¤, меншого, н≥ж передбачений техн≥чними умовами, проектною документац≥Їю та вимогами ѕ”≈ щодо завантаженн¤ трансформатор≥в струму, то прот¤гом 10 дн≥в наступного розрахункового м≥с¤ц¤ споживач маЇ звернутис¤ до постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом та, за на¤вност≥, до електропередавальноњ орган≥зац≥њ (основного споживача) з метою приведенн¤ обл≥ку у в≥дпов≥дн≥сть до вимог ѕ”≈.

” раз≥ виникненн¤ зустр≥чного перет≥канн¤ електричноњ енерг≥њ з мереж споживача в мереж≥ електропередавальноњ орган≥зац≥њ необх≥дно встановлювати ¤к розрахунков≥, так ≥ техн≥чн≥ засоби обл≥ку електричноњ енерг≥њ дл¤ окремого обл≥ку перет≥канн¤ активноњ та реактивноњ електричноњ енерг≥њ в обох напр¤мках.

«агальн≥ потреби житлового будинку (осв≥тленн¤ сходових кл≥ток, робота л≥фт≥в, насос≥в тощо) мають бути забезпечен≥ окремими розрахунковими засобами обл≥ку.

4.2. ѕриЇднанн¤ та п≥дключенн¤ до мереж електропередавальноњ орган≥зац≥њ (основного споживача) електроустановок споживач≥в, що не забезпечен≥ розрахунковими засобами обл≥ку електричноњ енерг≥њ, заборон¤Їтьс¤, за вин¤тком випадк≥в, передбачених розд≥лом 7 цих ѕравил.

 ожна тарифна група споживач≥в (струмоприймач≥в) маЇ бути забезпечена окремими розрахунковими засобами обл≥ку.

4.3. ƒл¤ розрахунк≥в за електричну енерг≥ю мають використовуватис¤ багатотарифн≥ засоби обл≥ку та/або однотарифн≥ засоби обл≥ку, внесен≥ до ƒержавного реЇстру засоб≥в вим≥рювальноњ техн≥ки, допущених до застосуванн¤ в ”крањн≥.

ћ≥сц¤ та умови встановленн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку визначаютьс¤ зг≥дно з ѕ”≈ та проектними р≥шенн¤ми.

4.4. ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ в≥дпов≥дно до вибраного споживачем виду тарифу та вимог нормативних документ≥в маЇ запропонувати споживачу перел≥к розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ та р≥вн¤ споживаноњ електричноњ потужност≥, а також канал≥в зв'¤зку, ¤кими маЇ забезпечуватис¤ передача ≥нформац≥њ щодо обл≥ку. ¬становленн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ виконуЇтьс¤ за рахунок споживача електропередавальною орган≥зац≥Їю або ≥ншою спец≥ал≥зованою орган≥зац≥Їю.

ќрган≥зац≥¤ зчитуванн¤ ≥нформац≥њ з локального устаткуванн¤ збору ≥ обробки даних (Ћќ”) та передача њњ в≥д споживача до електропередавальноњ орган≥зац≥њ проводитьс¤ за рахунок електропередавальноњ орган≥зац≥њ.

” рекомендац≥¤х щодо вибору розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ електропередавальна орган≥зац≥¤ маЇ керуватис¤ принципами економ≥чноњ ≥ техн≥чноњ доц≥льност≥, схемами розвитку автоматизованих систем обл≥ку електричноњ енерг≥њ.

” раз≥ встановленн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ спец≥ал≥зованою орган≥зац≥Їю споживач маЇ забезпечити в≥льний доступ уповноважених представник≥в ƒерженергонагл¤ду ”крањни та/або електропередавальноњ орган≥зац≥њ, ¤к≥ мають в≥дпов≥дн≥ повноваженн¤, дл¤ отриманн¤ ≥нформац≥њ та можливост≥ контролю ≥ перев≥рки роботи складних електронних багатофункц≥ональних засоб≥в обл≥ку, ¤к≥ застосовуютьс¤ дл¤ комерц≥йних розрахунк≥в.

4.5. ѕов≥рка д≥ючих розрахункових засоб≥в обл≥ку забезпечуЇтьс¤ електропередавальною орган≥зац≥Їю у в≥дпов≥дност≥ до договору м≥ж сторонами.

ѕов≥рка розрахункових засоб≥в обл≥ку маЇ зд≥йснюватись у терм≥ни, встановлен≥ нормативними документами ƒержавного ком≥тету ”крањни з питань техн≥чного регулюванн¤ та споживчоњ пол≥тики.

якщо пов≥рка розрахункових засоб≥в обл≥ку не виконана в передбачен≥ терм≥ни, електропередавальна орган≥зац≥¤ не маЇ права на виставленн¤ додаткових рахунк≥в, виставленн¤ ¤ких пов'¤зане з неправильною роботою розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ.

4.6. —поживач≥, ¤к≥ бажають зд≥йснювати розрахунок за спожиту електричну енерг≥ю за тарифами, диференц≥йованими за пер≥одами часу, мають забезпечити обл≥к електричноњ енерг≥њ дл¤ власного споживанн¤ багатотарифними засобами обл≥ку.

4.7. «ам≥на та ремонт розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ зд≥йснюЇтьс¤ електропередавальною орган≥зац≥Їю або ≥ншою орган≥зац≥Їю, ¤ка маЇ в≥дпов≥дн≥ дозволи, за рахунок њх власник≥в.

«ам≥на, ремонт, обслуговуванн¤ та експлуатац≥¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ, що призначен≥ дл¤ розрахунк≥в населенн¤ за спожиту електричну енерг≥ю зд≥йснюЇтьс¤ постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом за рахунок останнього.

«м≥на тарифних зон електронних багатофункц≥ональних засоб≥в обл≥ку зд≥йснюЇтьс¤ електропередавальною орган≥зац≥Їю або орган≥зац≥Їю, ¤ка уповноважена електропередавальною орган≥зац≥Їю на виконанн¤ таких роб≥т, в присутност≥ представник≥в постачальника електричноњ енерг≥њ ≥ споживача та оформлюЇтьс¤ в≥дпов≥дним актом за п≥дписом ус≥х стор≥н, ¤к≥ брали участь у зд≥йсненн≥ зазначених зм≥н тарифних зон засобу обл≥ку.

4.8. —поживач маЇ право звернутись до територ≥альних орган≥в ƒержавного ком≥тету ”крањни з питань техн≥чного регулюванн¤ та споживчоњ пол≥тики з метою неплановоњ пов≥рки засоб≥в обл≥ку, а також до електропередавальноњ орган≥зац≥њ дл¤ неплановоњ перев≥рки розрахункових засоб≥в обл≥ку, схем њх п≥дключенн¤, правильност≥ роботи, ремонту або зам≥ни.

” раз≥ проведенн¤ за за¤вою споживача неплановоњ пов≥рки засоб≥в обл≥ку варт≥сть останньоњ оплачуЇтьс¤ споживачем.

” раз≥ проведенн¤ неплановоњ перев≥рки розрахункових засоб≥в обл≥ку, перев≥рки схем њх п≥дключенн¤ та/або правильност≥ роботи, ремонту або зам≥ни, варт≥сть роб≥т оплачуЇтьс¤:

1) власником засобу обл≥ку чи суб'Їктом господарськоњ д≥¤льност≥, ¤кий в≥дпов≥даЇ за техн≥чний стан та/або збереженн¤ засобу обл≥ку - у випадку, ¤кщо порушень у робот≥ розрахункових засоб≥в обл≥ку та схем њх п≥дключенн¤ за результатами перев≥рки не ви¤влено або ви¤влено порушенн¤ схеми розрахункового обл≥ку електричноњ енерг≥њ, пошкодженн¤ або викраденн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ з вини власника засобу обл≥ку чи суб'Їкта господарськоњ д≥¤льност≥, ¤кий в≥дпов≥даЇ за техн≥чний стан та/або збереженн¤ засобу обл≥ку;

2) електропередавальною орган≥зац≥Їю - у випадку ви¤вленн¤ порушенн¤ схеми розрахункового обл≥ку електричноњ енерг≥њ, пошкодженн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ або њх нев≥дпов≥дност≥ нормативно-техн≥чн≥й документац≥њ з вини електропередавальноњ орган≥зац≥њ.

4.9. ¬≥дпов≥дальн≥сть за техн≥чний стан засоб≥в обл≥ку несе та орган≥зац≥¤, на баланс≥ ¤коњ вони перебувають, або орган≥зац≥¤, ¤ка зд≥йснюЇ њх експлуатац≥ю на п≥дстав≥ в≥дпов≥дного договору.

4.10. ¬≥дпов≥дальн≥сть за збереженн¤ ≥ ц≥л≥сн≥сть розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ та пломб покладаЇтьс¤ на њх власника або орган≥зац≥ю, на територ≥њ (у прим≥щенн≥) ¤коњ вони встановлен≥, зг≥дно з в≥дпов≥дним договором.

4.11. –озрахунковий зас≥б обл≥ку електричноњ енерг≥њ маЇ бути опломбований (в передбаченому дл¤ цього м≥сц≥) пломбою з тавром ƒержавного ком≥тету ”крањни з питань техн≥чного регулюванн¤ та споживчоњ пол≥тики, пломбою з тавром електропередавальноњ орган≥зац≥њ зг≥дно з вимогами в≥дпов≥дноњ нормативно-техн≥чноњ документац≥њ та, за бажанн¤м, пломбами з таврами ≥нших за≥нтересованих стор≥н договору.

4.12. ћ≥сц¤ пломбуванн¤ у вузлах розрахункового обл≥ку, електричних колах розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ, л≥н¤х зв'¤зку автоматизованих систем обл≥ку тощо узгоджуютьс¤ сторонами у в≥дпов≥дност≥ до вимог нормативних акт≥в з обов'¤зковим оформленн¤м акта про пломбуванн¤, в ¤кому маЇ бути зазначене м≥сце встановленн¤ кожноњ пломби та сторона, ¤ка њњ встановила, ≥з передачею на збер≥ганн¤ пломб т≥й сторон≥, на чињй територ≥њ встановлено розрахунковий зас≥б обл≥ку.

ѕостачальник електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом у в≥дпов≥дност≥ до затвердженого граф≥ка, але не р≥дше н≥ж раз на три роки, маЇ зд≥йснювати техн≥чну перев≥рку розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ.

4.13. Ѕудь-¤к≥ роботи, пов'¤зан≥ з порушенн¤м або зм≥ною схеми розрахункового обл≥ку електричноњ енерг≥њ, зам≥ною типу розрахункового засобу обл≥ку електричноњ енерг≥њ, провод¤тьс¤ за погодженн¤м з електропередавальною орган≥зац≥Їю та споживачем ≥ в присутност≥ представник≥в за≥нтересованих стор≥н оформл¤ютьс¤ в≥дпов≥дним актом.

ѕ≥д час проведенн¤ вищезазначених роб≥т розрахунковий обл≥к обс¤гу електричноњ енерг≥њ зд≥йснюЇтьс¤ за тимчасовими схемами, узгодженими з постачальником електричноњ енерг≥њ. ” раз≥ неможливост≥ створенн¤ тимчасових схем розрахункового обл≥ку розрахунки за електричну енерг≥ю, спожиту прот¤гом часу проведенн¤ вищезазначених роб≥т, зд≥йснюютьс¤ в≥дпов≥дно до пор¤дку, погодженого за≥нтересованими сторонами.

4.14. ” раз≥ на¤вност≥ двох чи б≥льше точок розрахункового обл≥ку на одн≥й територ≥њ у споживача, дозволена потужн≥сть ¤кого становить 750 к¬т ≥ б≥льше, споживач зобов'¤заний орган≥зувати обл≥к споживанн¤ електричноњ енерг≥њ на основ≥ автоматизованоњ системи обл≥ку.

4.15. ƒл¤ контрольного обл≥ку електричноњ енерг≥њ (контроль за виконанн¤м установлених норм витрат електричноњ енерг≥њ) споживач≥ додатково можуть установлювати техн≥чн≥ (контрольн≥) засоби обл≥ку в окремих цехах, на енергоЇмних агрегатах, технолог≥чних л≥н≥¤х, у будинках.

“ехн≥чн≥ (контрольн≥) засоби обл≥ку електричноњ енерг≥њ перебувають на баланс≥ споживача, њх обслуговуванн¤ зд≥йснюЇтьс¤ споживачем або ≥ншою орган≥зац≥Їю за договором.

ѕокази техн≥чних (контрольних) засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ не можуть бути використан≥ дл¤ розрахунк≥в за електричну енерг≥ю.

5. –ежими постачанн¤ електричноњ енерг≥њ

5.1. ѕостачанн¤ електричноњ енерг≥њ вс≥м споживачам зд≥йснюЇтьс¤ постачальником електричноњ енерг≥њ в≥дпов≥дно до режим≥в, передбачених договорами.

5.2. ¬≥домост≥ про обс¤ги оч≥куваного споживанн¤ електричноњ енерг≥њ в наступному роц≥ з поквартальним розпод≥лом подаютьс¤ споживачами постачальнику електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом у терм≥н, обумовлений договором.

Ќа вимогу постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом розм≥р оч≥куваного споживанн¤ електричноњ енерг≥њ визначаЇтьс¤ пом≥с¤чно та (за необх≥дност≥) розкладаЇтьс¤ ≥ вказуЇтьс¤ дл¤ кожного з територ≥ально в≥докремлених об'Їкт≥в споживача.

5.3. «а п≥дсумками розрахункового пер≥оду догов≥рна (гранична) величина споживанн¤ електричноњ енерг≥њ коригуЇтьс¤ постачальником електричноњ енерг≥њ до р≥вн¤ фактично оплаченоњ за цей розрахунковий пер≥од величини спожитоњ електричноњ енерг≥њ.

” раз≥ коригуванн¤ дл¤ споживача догов≥рноњ (граничноњ) величини споживанн¤ обс¤гу електричноњ енерг≥њ зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дне коригуванн¤ догов≥рноњ (граничноњ) величини споживанн¤ електричноњ потужност≥.

5.4. ¬≥дносини стор≥н в умовах виникненн¤ авар≥йних ситуац≥й та деф≥циту паливно-енергетичних ресурс≥в, а саме: р≥вн≥ споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та потужност≥, участь споживача у граф≥ках авар≥йних обмежень та в≥дключень, пор¤док њх застосуванн¤ - визначаютьс¤ нормативними документами та умовами договору.

ѕостачальник електричноњ енерг≥њ маЇ право залучати споживач≥в до регулюванн¤ режим≥в споживанн¤ електричноњ енерг≥њ у своЇму рег≥он≥ на догов≥рних засадах.

5.5. ѕостачальник електричноњ енерг≥њ доводить споживачам граничн≥ величини споживанн¤ електричноњ потужност≥ в години максимуму навантаженн¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни. ÷≥ величини встановлюютьс¤ дл¤ споживач≥в з дозволеною потужн≥стю 150 к¬Јј (к¬т) та б≥льше, виход¤чи з режиму роботи енергосистеми ”крањни, ≥ довод¤тьс¤ до в≥дома споживач≥в окремими письмовими пов≥домленн¤ми не п≥зн≥ше н≥ж за 10 дн≥в до початку наступного розрахункового пер≥оду. ÷е письмове пов≥домленн¤ Ї нев≥д'Їмною частиною договору.

” раз≥, коли дл¤ об'Їкт≥в потужн≥стю 150 к¬Јј (к¬т) та б≥льше споживач на п≥дстав≥ законодавства та/або двостороннього акта, маЇ погоджену технолог≥чну та авар≥йну броню електропостачанн¤, догов≥рна (гранична) величина споживанн¤ електричноњ потужност≥ в години максимуму навантаженн¤ маЇ бути не нижче обумовленоњ актом технолог≥чноњ брон≥ електропостачанн¤.

√одини максимуму навантаженн¤ встановлюютьс¤ в≥дпов≥дно до нормативних документ≥в ≥ ф≥ксуютьс¤ в договор≥ ≥з споживачем. «агальна тривал≥сть пер≥од≥в максимуму навантаженн¤ маЇ не перевищувати 6 годин на добу.

ƒл¤ р≥зних постачальник≥в електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом органом, що зд≥йснюЇ централ≥зоване диспетчерське управл≥нн¤, можуть установлюватис¤ р≥зн≥ години початку максимуму навантаженн¤ енергосистеми в залежност≥ в≥д добового граф≥ка навантаженн¤ об'Їднаноњ енергосистеми ”крањни.

ƒл¤ споживач≥в, ¤к≥ розраховуютьс¤ за спожиту електроенерг≥ю за тарифами, диференц≥йованими за пер≥одами часу, початок та тривал≥сть пер≥оду контролю максимуму навантаженн¤ встановлюютьс¤ в≥дпов≥дно до початку та тривалост≥ п≥ковоњ зони.

5.6. ” випадку на¤вност≥ у споживача блок-станц≥њ догов≥р про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ укладаЇтьс¤ на обс¤ги електричноњ енерг≥њ, ¤к≥ споживаютьс¤ безпосередньо в≥д мереж≥ електропередавальноњ орган≥зац≥њ.

5.7. ƒл¤ визначенн¤ режим≥в роботи споживач≥в вони дв≥ч≥ на р≥к подають добов≥ граф≥ки споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та потужност≥ в установлений характерний режимний день л≥тнього ≥ зимового пер≥оду. ѕ≥д час проведенн¤ режимних дн≥в, обмеженн¤ споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та потужност≥ не застосовуЇтьс¤. ” раз≥ введенн¤ (з будь-¤ких причин) у день зн¤тт¤ добового граф≥ка обмежень цей граф≥к не застосовуЇтьс¤ ≥ маЇ бути зн¤тий повторно в узгоджений сторонами день.

ќсновн≥ споживач≥ в добових граф≥ках споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та потужност≥ враховують обс¤ги електричноњ енерг≥њ та р≥вн≥ потужност≥, ¤ка передаЇтьс¤ субспоживачам.

—поживач≥ ≥з сезонним циклом роботи та споживач≥, ¤к≥ у визначений день не брали участ≥ у граф≥ках споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та потужност≥, мають за вимогою постачальника електричноњ енерг≥њ подати додатково добовий граф≥к споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та потужност≥ в ≥нший установлений робочий день.

5.8.  онтроль за дотриманн¤м установлених режим≥в електроспоживанн¤ зд≥йснюЇтьс¤ постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом та ƒерженергонагл¤дом.

ѕостачальник електричноњ енерг≥њ може делегувати повноваженн¤ щодо контролю за дотриманн¤м установлених режим≥в електропередавальн≥й орган≥зац≥њ, про що зазначаЇтьс¤ в договор≥ м≥ж постачальником електричноњ енерг≥њ та електропередавальною орган≥зац≥Їю.

5.9.  онтроль за фактичним навантаженн¤м електроустановок споживач≥в, ¤ким установлен≥ граничн≥ величини р≥вн¤ потужност≥, маЇ зд≥йснюватис¤ засобами вим≥рювальноњ техн≥ки, що ф≥ксують 30-хвилинну максимальну потужн≥сть у години максимального навантаженн¤ енергосистеми.

” раз≥ на¤вност≥ двох та б≥льше точок розрахункового обл≥ку контроль зд≥йснюЇтьс¤ за допомогою автоматизованоњ системи обл≥ку електричноњ енерг≥њ за умови на¤вност≥ останньоњ. ”мови контролю мають бути визначен≥ в договор≥.

” раз≥ живленн¤ електроустановок споживача в≥д власноњ блок-станц≥њ ≥ в≥д мереж та п≥дстанц≥й електропередавальноњ орган≥зац≥њ контроль за фактичним навантаженн¤м електроустановок споживача зд≥йснюЇтьс¤ розрахунковими засобами обл≥ку, ¤к≥ враховують обс¤ги електричноњ енерг≥њ, отриманоњ в≥д електропередавальноњ орган≥зац≥њ.

5.10. «а умови на¤вност≥ дек≥лькох л≥н≥й живленн¤ фактичне навантаженн¤ споживача визначаЇтьс¤ ¤к сумарне п≥вгодинне навантаженн¤ в години добового максимуму навантаженн¤ енергосистеми (п≥вгодинного максимального навантаженн¤) кожноњ з л≥н≥й живленн¤.

6. ”кладенн¤ договор≥в

6.1. ƒогов≥р про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ Ї основним документом, ¤кий регламентуЇ в≥дносини м≥ж постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом, що зд≥йснюЇ свою д≥¤льн≥сть на закр≥плен≥й територ≥њ, ≥ споживачем, та визначаЇ зм≥ст правових в≥дносин, прав та обов'¤зк≥в стор≥н.

ѕостачальник електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом зобов'¤заний надати проект договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ прот¤гом 7 робочих дн≥в дл¤ споживач≥в ≥з приЇднаною потужн≥стю 150 к¬т та прот¤гом 14 дн≥в дл¤ споживач≥в ≥з приЇднаною потужн≥стю б≥льше 150 к¬т в≥д дати прийн¤тт¤ в≥д споживача документ≥в, зазначених у пункт≥ 6.2.

ѕостачальник електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом та споживач зобов'¤зан≥ укласти догов≥р про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ на основ≥ умов, викладених у пунктах 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 цих ѕравил.

6.2 ƒл¤ укладенн¤ договору про постачанн¤, договору про техн≥чне забезпеченн¤ електропостачанн¤ або договору про сп≥льне використанн¤ технолог≥чних електричних мереж споживача споживач маЇ надати в≥дпов≥дн≥й орган≥зац≥њ так≥ документи:

1) за¤ву щодо укладенн¤ в≥дпов≥дного договору;

2) дов≥дку споживача про прогнозоване розмежуванн¤ балансовоњ належност≥ та експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ стор≥н;

3) схему електропостачанн¤ об'Їкта;

4) в≥домост≥ щодо розрахункових засоб≥в обл≥ку;

5) за¤вку на оч≥куваний обс¤г споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та р≥вень потужност≥ електроустановок в робочому режим≥;

6) в≥домост≥ про приЇднану та дозволену до використанн¤ потужн≥сть ≥ категор≥њ над≥йност≥ електропостачанн¤ струмоприймач≥в;

7) в≥домост≥ про електроустановки дл¤ потреб опаленн¤ та гар¤чого водопостачанн¤;

8) акти авар≥йноњ та технолог≥чноњ брон≥;

9) поштову адресу та банк≥вськ≥ рекв≥зити (у раз≥ зм≥ни зазначених в≥домостей споживач пов≥домл¤Ї про це ≥ншу сторону прот¤гом трьох робочих дн≥в);

10) коп≥њ таких документ≥в:

дов≥реност≥ на право укладати договори особ≥, ¤ка уповноважена п≥дписувати договори;

дов≥дки про внесенн¤ до ™диного державного реЇстру п≥дприЇмств та орган≥зац≥й ”крањни (≥з зазначенн¤м роду виробничоњ д≥¤льност≥ споживача);

документа, ¤ким визначено право власност≥ споживача на електроустановку або право споживача на користуванн¤ електроустановкою;

акта-допуску електроустановки на п≥дключенн¤ до електричноњ мереж≥;

11) внутр≥шн≥й наказ споживача про призначенн¤ ос≥б, в≥дпов≥дальних за електрогосподарство, та дотриманн¤ споживачем умов договор≥в, укладенн¤ ¤ких передбачено цими ѕравилами;

12) дов≥дка про перел≥к територ≥ально в≥докремлених об'Їкт≥в споживача ≥з зазначенн¤м њх розрахунковоњ потужност≥;

13) паспортн≥ дан≥ силових трансформатор≥в, кабельних та/або пов≥тр¤них л≥н≥й передач≥ електричноњ енерг≥њ (дл¤ споживач≥в, у ¤ких розрахунков≥ засоби обл≥ку встановлен≥ не на меж≥ балансовоњ належност≥);

14) дов≥дка про перел≥к субспоживач≥в (у раз≥ њх на¤вност≥), коп≥њ про внесенн¤ субспоживач≥в до ™диного державного реЇстру п≥дприЇмств та орган≥зац≥й ”крањни, дан≥ розрахункових засоб≥в обл≥ку субспоживач≥в.

6.3. ƒогов≥р про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ м≥стить так≥ умови, що Ї ≥стотними та обов'¤зковими дл¤ цього виду угод:

1) догов≥рну (граничну) величину споживанн¤ електроенерг≥њ, догов≥рну (граничну) величину споживанн¤ електричноњ потужност≥ (дл¤ об'Їкт≥в потужн≥стю 150 к¬Јј (к¬т) та б≥льше) та пор¤док њх погодженн¤ сторонами;

2) режими постачанн¤;

3) значенн¤ показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ (ѕя≈);

4)* узгоджений р≥вень над≥йност≥ електропостачанн¤ (за категор≥Їю над≥йност≥).

5) повн≥ та скорочен≥ назви постачальника електричноњ енерг≥њ ≥ споживача;

6) м≥сце ≥ дата укладенн¤ ƒоговору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ;

7) догов≥рна (гранична), дозволена та приЇднана потужн≥сть, догов≥рна (гранична) величина споживанн¤ електричноњ енерг≥њ;

8) клас напруги споживача за кожною точкою комерц≥йного (розрахункового) обл≥ку, пор¤док застосуванн¤ тариф≥в на електричну енерг≥ю, що використовуЇтьс¤ на потреби опаленн¤ та гар¤чого водопостачанн¤ тощо;

9)* р≥вн≥ потужност≥ споживанн¤ та генеруванн¤ реактивноњ енерг≥њ, пор¤док обл≥ку перет≥канн¤ реактивноњ енерг≥њ, умови застосуванн¤ та пор¤док оплати за послуги з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ енерг≥њ;

____________
* ƒив. пункт 6.6.

10) пор¤док розрахункового обл≥ку споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та потужност≥, контролю показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ, пор¤док розрахунк≥в за спожиту електричну енерг≥ю;

11) пор¤док перегл¤ду догов≥рних та граничних величин;

12) заходи з п≥дтриманн¤ ст≥йкост≥ енергосистеми, пор¤док введенн¤ обмежень та в≥дключень при деф≥цит≥ енерг≥њ та потужност≥ в енергосистем≥;

13) в≥дпов≥дальн≥сть стор≥н за невиконанн¤ умов договору та п≥дстави њњ застосуванн¤; пор¤док розв'¤занн¤ майнових суперечок ≥ установа, ¤к≥й доручаЇтьс¤ њх розв'¤занн¤;

14) ≥нш≥ умови (години максимальних навантажень енергосистеми; умови, за ¤ких проводитьс¤ розвантаженн¤ енергосистеми; час ≥ тривал≥сть ремонтних роб≥т тощо);

15) пор¤док доведенн¤ та коригуванн¤ граничних величин обс¤гу електроспоживанн¤ ≥ р≥вн¤ потужност≥ та зобов'¤занн¤ стор≥н у раз≥ порушенн¤ доведених величин;

16) поштов≥, банк≥вськ≥ рекв≥зити стор≥н;

17) п≥дписи кер≥вник≥в або њх заступник≥в, зав≥рен≥ печатками.

6.4. Ќев≥д'Їмними частинами договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ Ї:

1)* акт про розмежуванн¤ балансовоњ належност≥ та експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ стор≥н;

2) в≥домост≥ про розрахунков≥ засоби обл≥ку активноњ та реактивноњ електричноњ енерг≥њ (точка встановленн¤, тип, покази на момент укладанн¤ договору тощо);

3)* схема електропостачанн¤ споживача ≥з зазначенн¤м л≥н≥й, що живл¤ть електроустановки споживача, ≥ точок њх приЇднанн¤;

____________
* ƒив. пункт 6.6.

4) пов≥домленн¤ про граничн≥ величини обс¤гу електроспоживанн¤ ≥ р≥вн¤ потужност≥.

«а необх≥дност≥ до договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ додаютьс¤:

1) перел≥к електрокотл≥в та ≥нших електронагр≥вальних пристроњв дл¤ потреб опаленн¤ та гар¤чого водопостачанн¤ ≥ умови використанн¤ електричноњ енерг≥њ дл¤ цих потреб;

2) акт авар≥йноњ та технолог≥чноњ брон≥ електропостачанн¤;

3) пор¤док розрахунку втрат електричноњ енерг≥њ в мережах споживача.

6.5. ” раз≥ укладенн¤ договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ м≥ж постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом та основним споживачем у ньому зазначаютьс¤ додатково так≥ умови:

1) в≥домост≥ про субспоживач≥в;

2) обс¤ги передач≥ електричноњ енерг≥њ субспоживачам та населенню;

3) пор¤док в≥дключенн¤ постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом субспоживач≥в-боржник≥в;

4) пор¤док передач≥ даних про обс¤ги споживанн¤ електричноњ енерг≥њ субспоживачами, у тому числ≥ у випадках порушенн¤ розрахункового обл≥ку електричноњ енерг≥њ у субспоживач≥в.

6.6. ” раз≥ постачанн¤ електричноњ енерг≥њ споживачам, ¤к≥ приЇднан≥ до маг≥стральних (м≥ждержавних) електромереж, субспоживачам, а також споживачам, ¤к≥ приЇднан≥ до мереж електропередавальноњ орган≥зац≥њ, догов≥р про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ не включаЇ умови, позначен≥ "*" у пунктах 6.3, 6.4.

” цьому випадку споживач, електроустановки ¤кого приЇднан≥ до мереж електропередавальноњ орган≥зац≥њ, маЇ укласти з електропередавальною орган≥зац≥Їю догов≥р про техн≥чне забезпеченн¤ електропостачанн¤, а кожен субспоживач маЇ укласти ≥з основним споживачем догов≥р про сп≥льне використанн¤ технолог≥чних електричних мереж основного споживача.

” раз≥ в≥дшкодуванн¤ основному споживачу постачальником електричноњ енерг≥њ витрат основного споживача на передачу електроенерг≥њ дл¤ субспоживача, цей субспоживач укладаЇ ≥з основним споживачем догов≥р про техн≥чне забезпеченн¤ електропостачанн¤.

6.7. —поживач маЇ право укласти догов≥р про куп≥влю-продаж електричноњ енерг≥њ ≥з будь-¤ким постачальником електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом за умови в≥дсутност≥ заборгованост≥ перед постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом. ѕри цьому д≥¤ договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ м≥ж споживачем та постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом призупин¤Їтьс¤ у частин≥ обс¤г≥в постачанн¤ електроенерг≥њ та оплати за нењ на строк д≥њ договору про куп≥влю-продаж електричноњ енерг≥њ з постачальником електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом.

ƒогов≥р про куп≥влю-продаж електричноњ енерг≥њ укладаЇтьс¤ на весь обс¤г споживанн¤ електричноњ енерг≥њ, необх≥дний споживачу, та на строк, ¤кий кратний величин≥ розрахункового пер≥оду.

6.8. ѕро призупиненн¤ д≥њ договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ споживач маЇ не п≥зн≥ше н≥ж за 5 дн≥в до початку д≥њ договору про куп≥влю-продаж електричноњ енерг≥њ письмово пов≥домити постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом та остаточно розрахуватис¤ з ним. Ќа п≥дстав≥ за¤ви споживача постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом складаЇтьс¤ додаткова угода про призупиненн¤ д≥њ договору про постачанн¤ у частин≥ обс¤г≥в постачанн¤ електричноњ енерг≥њ та оплати за нењ ≥ двосторонн≥й акт, у ¤кому ф≥ксуютьс¤ покази розрахункових засоб≥в обл≥ку. Ќа п≥дстав≥ акта виписуЇтьс¤ плат≥жний документ дл¤ остаточного розрахунку, ¤кий маЇ бути оплачений у встановленому пор¤дку.

6.9. ƒл¤ поновленн¤ д≥њ договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ з постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом у частин≥ обс¤г≥в постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, споживач маЇ звернутис¤ до нього ≥з за¤вою про в≥дновленн¤ д≥њ договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ у повному обс¤з≥ за 5 дн≥в до зак≥нченн¤ д≥њ договору про куп≥влю-продаж електричноњ енерг≥њ з постачальником електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом.

ƒ≥¤ договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ поновлюЇтьс¤ п≥сл¤ сп≥льного складанн¤ в≥дпов≥дного акта представниками постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом та споживача.

” раз≥ заборгованост≥ споживача за електричну енерг≥ю в≥н несе в≥дпов≥дальн≥сть у пор¤дку, встановленому законодавством ”крањни, зокрема цими ѕравилами.

6.10. ” раз≥ невиконанн¤ зобов'¤зань постачальником електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом перед споживачем та/або електропередавальною орган≥зац≥Їю споживач маЇ право звернутис¤ з в≥дпов≥дною за¤вою до постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом щодо в≥дновленн¤ у повному обс¤з≥ д≥њ договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ з першого дн¤, наступного п≥сл¤ дн¤ припиненн¤ виконанн¤ зобов'¤зань постачальником електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом перед споживачем та/або електропередавальною орган≥зац≥Їю.

” раз≥ в≥дмови споживача продовжити д≥ю договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ з постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом, у випадку в≥дсутност≥ або зак≥нченн¤ терм≥ну д≥њ договору про куп≥влю-продаж електричноњ енерг≥њ з постачальником електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом електропередавальна орган≥зац≥¤ в≥дключаЇ споживача в≥д електропостачанн¤ у пор¤дку, передбаченому цими ѕравилами.

6.11. « питань, не обумовлених у договор≥, сторони розгл¤дають сп≥рн≥ питанн¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

6.12. —поживач≥, ¤к≥ отримують електричну енерг≥ю в≥д двох або б≥льше постачальник≥в електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом, укладають окремий догов≥р про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ з кожним ≥з них, ¤кщо електроустановки споживача розташован≥ на закр≥плен≥й територ≥њ л≥цензованоњ д≥¤льност≥ двох або б≥льше постачальник≥в електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом.

6.13. ќбс¤ги споживанн¤ електричноњ енерг≥њ ≥ використанн¤ електричноњ потужност≥ споживачем у розрахунковому пер≥од≥ зазначаютьс¤ в договорах у в≥дпов≥дних ф≥зичних одиниц¤х вим≥рюванн¤ та/або зазначаЇтьс¤ пор¤док визначенн¤ цих величин.

6.14. ќбс¤г проданоњ споживачу активноњ електричноњ енерг≥њ визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до даних розрахункового обл≥ку про њњ фактичне споживанн¤.

6.15. ” раз≥ передач≥ електричноњ енерг≥њ посл≥довно мережами дек≥лькох суб'Їкт≥в господарюванн¤ договори про сп≥льне використанн¤ технолог≥чних електричних мереж (про техн≥чне забезпеченн¤ електропостачанн¤) укладаютьс¤ безпосередньо м≥ж суб'Їктами, ¤к≥ мають сп≥льну межу балансовоњ належност≥, ≥ мають враховувати обс¤ги передач≥ електричноњ енерг≥њ наступному субспоживачу.

6.16. ƒогов≥р про техн≥чне забезпеченн¤ електропостачанн¤ споживача та догов≥р про сп≥льне використанн¤ технолог≥чних електричних мереж основного споживача маЇ м≥стити так≥ умови, що Ї ≥стотними та обов'¤зковими дл¤ цього виду угод:

1) обс¤г передач≥ електричноњ енерг≥њ та догов≥рноњ (граничноњ) величини потужност≥;

2) режими постачанн¤;

3) гарантований р≥вень над≥йност≥ електропостачанн¤ (за категор≥Їю над≥йност≥ електропостачанн¤);

4) повн≥ назви основного споживача ≥ субспоживача;

5) м≥сце ≥ дата укладенн¤ договору;

6) дозволена та приЇднана потужн≥сть субспоживача;

7) умови визначенн¤ вартост≥ послуг з передач≥;

8) умови та пор¤док плати за компенсац≥ю перет≥канн¤ реактивноњ електроенерг≥њ ¤к адресного економ≥чного стимулу у випадку споживанн¤ та генеруванн¤ реактивноњ енерг≥њ ≥ потужност≥ (за необх≥дност≥);

9) пор¤док розрахункового обл≥ку обс¤г≥в споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та вим≥рюванн¤ р≥вн¤ потужност≥ (у тому числ≥ у випадку пошкодженн¤ або тимчасовоњ в≥дсутност≥ в≥дпов≥дних розрахункових засоб≥в обл≥ку), споживанн¤ та генеруванн¤ реактивноњ енерг≥њ, контролю показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ;

10) пор¤док розрахунк≥в за використанн¤ електричних мереж основного споживача; пор¤док наданн¤ даних щодо використаноњ субспоживачем електричноњ енерг≥њ;

11) пор¤док оплати за перевищенн¤ р≥вн¤ потужност≥;

12) умови д≥њ договору у раз≥ в≥дсутност≥ у споживача договору про постачанн¤ або про куп≥влю-продаж електричноњ енерг≥њ та/або у випадку в≥дключенн¤ споживача за борги чи з ≥нших причин;

13) ≥нш≥ умови (години максимальних навантажень енергосистеми; умови, за ¤ких проводитьс¤ розвантаженн¤ енергосистеми; час ≥ тривал≥сть ремонту електромереж);

14) поштов≥ ≥ банк≥вськ≥ рекв≥зити стор≥н;

15) п≥дписи кер≥вник≥в або њх заступник≥в, зав≥рен≥ печатками.

6.17. Ќев≥д'Їмними частинами договору про техн≥чне забезпеченн¤ електропостачанн¤ споживача та про сп≥льне використанн¤ технолог≥чних електричних мереж Ї:

1) акт про розмежуванн¤ балансовоњ належност≥ та експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ стор≥н;

2) в≥домост≥ про засоби комерц≥йного обл≥ку активноњ та реактивноњ електричноњ енерг≥њ;

3) схема електропостачанн¤, зазначенн¤ точок приЇднанн¤ ≥ л≥н≥й, що живл¤ть струмоприймач≥ субспоживача;

4) акт авар≥йноњ та технолог≥чноњ брон≥ електропостачанн¤ (за на¤вност≥);

5) пор¤док розрахунку втрат електричноњ енерг≥њ в мереж≥ споживача (субспоживача) за умови встановленн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку не на меж≥ балансовоњ належност≥.

6.18. ƒогов≥р про сп≥льне використанн¤ технолог≥чних електричних мереж основного споживача узгоджуЇтьс¤ з постачальником електричноњ енерг≥њ у частин≥ дотриманн¤ показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ, режим≥в споживанн¤ та застосуванн¤ обмеженн¤ постачанн¤ електричноњ енерг≥њ у раз≥ заборгованост≥ субспоживача за електричну енерг≥ю.

6.19. ” в≥дпов≥дних договорах вказуютьс¤ показники ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ, що забезпечуютьс¤ постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом (електропередавальною орган≥зац≥Їю) в≥дпов≥дно до державних стандарт≥в, та допустимий вплив струмоприймач≥в споживача на ¤к≥сть електричноњ енерг≥њ.

якщо допустимий вплив струмоприймач≥в споживача на ¤к≥сть електричноњ енерг≥њ за р¤дом показник≥в в угод≥ не зазначений - це означаЇ, що фактичний вплив струмоприймач≥в споживача не може перевищувати допустимого впливу в≥дпов≥дно до техн≥чних характеристик обладнанн¤, що використовуЇтьс¤. ѕорушенн¤ норм стандарту в цьому випадку може в≥дбуватис¤ лише з вини постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом (електропередавальноњ орган≥зац≥њ).

ѕерел≥к показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ, що Ї суттЇвими, сторони договору встановлюють шл¤хом врахуванн¤ пропозиц≥й постачальника електричноњ енерг≥њ ≥ споживача. «асоби ≥ умови контролю показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ зазначають у договор≥.

”с≥ порушенн¤, пов'¤зан≥ з в≥дхиленн¤ми показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ, ¤к≥ встановлен≥ договором, оформл¤ютьс¤ двосторонн≥м актом.

6.20. ”мови використанн¤ електричноњ енерг≥њ на опаленн¤ та гар¤че водопостачанн¤ регулюютьс¤ договором про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ.

6.21. ќкр≥м умов, зазначених у цих ѕравилах, до договор≥в, укладенн¤ ¤ких передбачено цими ѕравилами, шл¤хом укладенн¤ додатк≥в до договор≥в можуть бути включен≥ за згодою стор≥н додатков≥ умови, ¤к≥ не суперечать законодавству ”крањни, в тому числ≥ цим ѕравилам та нормативно-техн≥чним документам.

ƒодатки до договор≥в оформл¤ютьс¤ сторонами договору за обоп≥льною згодою або в≥дпов≥дно до методичних рекомендац≥й, затверджених Ќ –≈ та погоджених ћ≥нпаливенерго ”крањни у в≥дпов≥дност≥ до наданих законодавством ”крањни повноважень зазначеним органам виконавчоњ влади.

6.22. ” договорах зазначаЇтьс¤ визначений за згодою стор≥н розм≥р пен≥, ¤ка нараховуЇтьс¤ платнику за кожний день простроченн¤ платежу, враховуючи день фактичноњ оплати.

7. –озрахунки за користуванн¤ електричною енерг≥Їю

7.1. –озрахунки споживач≥в з постачальниками електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом зд≥йснюютьс¤ за чинними тарифами, ¤к≥ встановлюютьс¤ в≥дпов≥дно до положень нормативно-правових документ≥в Ќ –≈, зг≥дно з договором про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ.

–озрахунки споживач≥в з постачальниками електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом зд≥йснюютьс¤ за ц≥ною та у пор¤дку, встановленими договором.

ќбс¤ги електричноњ енерг≥њ, ¤к≥ п≥дл¤гають оплат≥, мають визначатис¤ у в≥дпов≥дност≥ до даних розрахункового обл≥ку електричноњ енерг≥њ про њњ фактичне споживанн¤ за вин¤тком випадк≥в, передбачених цими ѕравилами.

7.2. ƒл¤ проведенн¤ розрахунк≥в за електричну енерг≥ю постачальник електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом або його в≥докремлений п≥дрозд≥л в≥дкривають в установ≥ уповноваженого банку поточний рахунок ≥з спец≥альним режимом використанн¤, номер ¤кого зазначаЇтьс¤ у договор≥ про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ.

7.3. ќплата вартост≥ електричноњ енерг≥њ постачальнику електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом, у тому числ≥ на п≥дстав≥ визнаноњ претенз≥њ, зд≥йснюЇтьс¤ виключно коштами в уповноваженому банку на поточний рахунок ≥з спец≥альним режимом використанн¤ постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом. ” раз≥ перерахуванн¤ споживачем кошт≥в за електричну енерг≥ю на ≥нший рахунок постачальника останн≥й маЇ повернути ц≥ кошти за за¤вою споживача або за власною ≥н≥ц≥ативою в триденний терм≥н з моменту њх отриманн¤. ” раз≥ неповерненн¤ споживачу в цей терм≥н кошт≥в за електричну енерг≥ю, сплачених на ≥нший, не на поточний рахунок ≥з спец≥альним режимом використанн¤, ц≥ суми п≥дл¤гають вилученню до ƒержавного бюджету ”крањни ¤к санкц≥¤ за вчинене правопорушенн¤ ≥ не зараховуютьс¤ ¤к оплата електричноњ енерг≥њ. «арахуванн¤ кошт≥в до ƒержавного бюджету ”крањни не зв≥льн¤Ї њх одержувача в≥д поверненн¤ суми цих кошт≥в споживачу.

ѕлата споживача за спожиту електричну енерг≥ю постачальнику електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом перераховуЇтьс¤ на його поточний рахунок, зазначений у договор≥.

7.4. ѕлата за наданн¤ послуг з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ електричноњ енерг≥њ, за передачу (транспортуванн¤) електричноњ енерг≥њ, ¤ка постачаЇтьс¤ постачальниками електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом, плата за наданн¤ споживачу додаткових послуг зараховуЇтьс¤ на поточний рахунок постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом або електропередавальноњ орган≥зац≥њ у в≥дпов≥дност≥ до умов укладеного договору.

7.5. ” раз≥ виникненн¤ заборгованост≥ за спожиту електричну енерг≥ю сторони мають право укласти граф≥к погашенн¤ заборгованост≥. ” раз≥ укладенн¤ та обоп≥льного погодженн¤ граф≥к погашенн¤ заборгованост≥ Ї нев≥д'Їмною частиною договору.

” раз≥ в≥дсутност≥ граф≥ка погашенн¤ заборгованост≥ вс≥ кошти, перерахован≥ споживачем за електричну енерг≥ю, постачальник електричноњ енерг≥њ маЇ право зарахувати в погашенн¤ ≥снуючоњ заборгованост≥ споживача з найдавн≥шим терм≥ном њњ виникненн¤, ¤кщо це обумовлено в договор≥ м≥ж постачальником електричноњ енерг≥њ та споживачем.

7.6. —поживач≥ зд≥йснюють повну поточну оплату вартост≥ обс¤гу електричноњ енерг≥њ, за¤вленого на розрахунковий пер≥од у в≥дпов≥дност≥ до договору про постачанн¤ або куп≥влю-продаж електричноњ енерг≥њ:

1) до 1000 к¬тЈгод. на м≥с¤ць - один раз за фактичними показниками споживанн¤ електричноњ енерг≥њ на початку пер≥оду, наступного п≥сл¤ розрахункового;

2) в≥д 1000 к¬тЈгод. до 10000 к¬тЈгод. на м≥с¤ць - платежем 50 - 80 % в≥д за¤вленого обс¤гу прот¤гом першоњ половини розрахункового пер≥оду та остаточним розрахунком на початку пер≥оду, наступного п≥сл¤ розрахункового;

3) в≥д 10000 к¬тЈгод. до 1000000 к¬тЈгод. на м≥с¤ць - в≥д 2 планових платеж≥в прот¤гом розрахункового пер≥оду та остаточним розрахунком на початку пер≥оду, наступного п≥сл¤ розрахункового;

4) в≥д 1000000 к¬тЈгод. на м≥с¤ць - за системою щотижневих або щоденних планових платеж≥в (за домовлен≥стю стор≥н) та остаточним розрахунком на початку пер≥оду, наступного п≥сл¤ розрахункового;

5) з використанн¤м попередньоњ оплати за домовлен≥стю стор≥н, незалежно в≥д обс¤г≥в середньом≥с¤чного споживанн¤;

6) за ≥ншою узгодженою сторонами договору системою.

«а домовлен≥стю стор≥н договору терм≥н остаточного розрахунку може бути встановлено до зак≥нченн¤ розрахункового пер≥оду.

”станови та орган≥зац≥њ, ¤к≥ ф≥нансуютьс¤ з державного бюджету в≥дпов≥дного р≥вн¤, п≥дприЇмства житлово-комунального господарства та п≥дприЇмства, ¤к≥ надають послуги щодо забезпеченн¤ комунально-побутових потреб населенн¤, в межах наданих населенню послуг зд≥йснюють повну оплату вартост≥ обс¤гу спожитоњ електричноњ енерг≥њ один раз за фактичними показами засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ на початку пер≥оду, наступного за розрахунковим у в≥дпов≥дност≥ до договору про постачанн¤ або куп≥влю-продаж електричноњ енерг≥њ.

—поживач≥, ¤к≥ мають узгоджен≥ у договор≥ обс¤ги електричноњ енерг≥њ, необх≥дн≥ дл¤ забезпеченн¤ авар≥йноњ брон≥ електропостачанн¤, зд≥йснюють обов'¤зковий авансовий плат≥ж, у розм≥р≥, не меншому необх≥дного дл¤ оплати обс¤г≥в електричноњ енерг≥њ на пер≥од застосуванн¤ авар≥йноњ брон≥ до повного в≥дключенн¤ п≥дприЇмства.

якщо пер≥од застосуванн¤ авар≥йноњ брон≥ електропостачанн¤ до повного в≥дключенн¤ п≥дприЇмства перевищуЇ 3 м≥с¤ц≥, обс¤г авансового платежу визначаЇтьс¤ за домовлен≥стю стор≥н.

якщо розм≥р нарахованого споживачу м≥с¤чного платежу менший одного неоподаткованого м≥н≥муму доход≥в громад¤н, постачальник електричноњ енерг≥њ маЇ право нараховувати споживачу зазначен≥ платеж≥ раз на квартал.

7.7. ѕочаток та тривал≥сть розрахункового пер≥оду дл¤ розрахунку плати за спожиту електричну енерг≥ю, терм≥ни зд≥йсненн¤ оплати пром≥жних платеж≥в та остаточного розрахунку зазначаютьс¤ у договор≥.

7.8. ќстаточний розрахунок за електричну енерг≥ю зд≥йснюЇтьс¤ споживачами в≥дпов≥дно до показ≥в розрахункових засоб≥в обл≥ку, ¤к≥ ф≥ксуютьс¤ у терм≥ни, передбачен≥ договором.

ѕокази розрахункових засоб≥в обл≥ку зн≥маютьс¤ представником постачальника електричноњ енерг≥њ (електропередавальноњ орган≥зац≥њ) та п≥дтверджуютьс¤ споживачем в≥дпов≥дно до договору. «а домовлен≥стю стор≥н у договор≥ може бути передбачений ≥нший пор¤док зн¤тт¤ показ≥в розрахункових засоб≥в обл≥ку.

“ривал≥сть пер≥оду дл¤ оплати отриманого рахунку зазначаЇтьс¤ у договор≥ або на плат≥жному пов≥домленн≥ ≥ маЇ не перевищувати 5 операц≥йних дн≥в з дн¤ отриманн¤ рахунку дл¤ споживач≥в, ¤к≥ оплачують електричну енерг≥ю самост≥йно, ≥ 10 операц≥йних дн≥в з дн¤ отриманн¤ рахунку дл¤ споживач≥в, ¤к≥ зд≥йснюють розрахунки через свою територ≥ально в≥докремлену головну орган≥зац≥ю.

7.9. ” тому раз≥, коли дата зм≥ни тарифу не зб≥гаЇтьс¤ з датою початку (зак≥нченн¤) розрахункового пер≥оду ≥ встановлена автоматизована система обл≥ку не даЇ змоги визначити обс¤ги споживанн¤ електричноњ енерг≥њ за дн¤ми м≥с¤ц¤, за згодою стор≥н, розрахунки зд≥йснюютьс¤ за одн≥Їю з таких схем:

обс¤г спожитоњ (переданоњ) електричноњ енерг≥њ м≥ж датами зн¤тт¤ показ≥в засоб≥в обл≥ку розкладаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до тривалост≥ д≥њ прот¤гом розрахункового пер≥оду кожного з тариф≥в, п≥сл¤ чого величина кошт≥в, ¤к≥ маЇ сплатити споживач, визначаЇтьс¤ ¤к сума добутк≥в тариф≥в на в≥дпов≥дн≥ њм обс¤ги електричноњ енерг≥њ;

пер≥од м≥ж датами зн¤тт¤ показ≥в засоб≥в обл≥ку прир≥внюЇтьс¤ до розрахункового пер≥оду ≥ величина кошт≥в, ¤к≥ маЇ сплатити споживач, визначаЇтьс¤ ¤к добуток обс¤гу електричноњ енерг≥њ, спожитоњ (переданоњ) м≥ж датами зн¤тт¤ показ≥в засоб≥в обл≥ку, на тариф, ¤кий д≥¤в на початок розрахункового пер≥оду;

у в≥дпов≥дност≥ до методичних рекомендац≥й, затверджених Ќ –≈.

ќбрана схема обов'¤зково зазначаЇтьс¤ у договор≥ ≥ не може бути зм≥нена до зак≥нченн¤ терм≥ну д≥њ договору.

7.10. ” раз≥ припиненн¤ споживанн¤ електричноњ енерг≥њ внасл≥док зв≥льненн¤ споживачем займаного об'Їкта в≥н за 7 дн≥в до вињзду зобов'¤заний пов≥домити про це постачальника електричноњ енерг≥њ та (у раз≥ на¤вност≥ в≥дпов≥дного договору) електропередавальну орган≥зац≥ю або основного споживача ≥ зд≥йснити повний розрахунок.

ѕостачальник електричноњ енерг≥њ припин¤Ї постачанн¤ електричноњ енерг≥њ на об'Їкт, а електропередавальна орган≥зац≥¤ (основний споживач) - передачу електричноњ енерг≥њ (сп≥льне використанн¤ технолог≥чних електричних мереж) з дати, обумовленоњ в пов≥домленн≥.

ќформленн¤ нового споживача ≥ п≥дключенн¤ його електроустановок до мереж≥ зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку, встановленому цими ѕравилами.

7.11. ” раз≥ живленн¤ в≥д одного джерела електропостачанн¤ електроустановок дек≥лькох споживач≥в та/або струмоприймач≥в одного споживача, ¤ким встановлюютьс¤ р≥зн≥ тарифи на електроенерг≥ю, за в≥дсутност≥ окремого розрахункового обл≥ку електричноњ енерг≥њ (загальний розрахунковий обл≥к в цьому раз≥ обов'¤зковий), розрахунки ≥з споживачами (споживачем) зд≥йснюютьс¤ окремо за в≥дпов≥дними тарифами.

–озрахунок обс¤гу спожитоњ електричноњ енерг≥њ зд≥йснюЇтьс¤ на п≥дстав≥ договору або акта, ¤кий складаЇтьс¤ представниками постачальника електричноњ енерг≥њ ≥ споживача, в ¤кому визначаЇтьс¤ частка участ≥ в сумарному електроспоживанн≥ кожного споживача (струмоприймача) в≥дпов≥дноњ тарифноњ групи.

7.12. ќбс¤г електричноњ енерг≥њ, спожитоњ основним споживачем, визначаЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤ м≥ж обс¤гом електричноњ енерг≥њ, визначеним за показами розрахункового засобу обл≥ку основного споживача, та обс¤гом електричноњ енерг≥њ, визначеним за засобом обл≥ку субспоживача, з урахуванн¤м втрат електричноњ енерг≥њ, пов'¤заних ≥з сп≥льним використанн¤м технолог≥чних електричних мереж основного споживача.

7.13. ќсновн≥ споживач≥, ¤к≥ встановили багатотарифн≥ засоби обл≥ку на загальний обс¤г електричноњ енерг≥њ та розраховуютьс¤ за електричну енерг≥ю, спожиту дл¤ власних потреб, за тарифами, диференц≥йованими за пер≥одами часу, у випадку, коли дл¤ субспоживач≥в ц≥ тарифи не застосовуютьс¤, мають право визначати обс¤ги споживанн¤ електричноњ енерг≥њ за зонами доби на власн≥ потреби в≥дн≥манн¤м в≥д загальних обс¤г≥в, обс¤г≥в електричноњ енерг≥њ, переданоњ субспоживачам, ¤к≥ визначаютьс¤ за в≥дпов≥дними дифтарифними актами, що укладаютьс¤ основним споживачем та субспоживачем ≥ погоджуютьс¤ постачальником електричноњ енерг≥њ.

7.14. ” раз≥ тимчасового порушенн¤ розрахункового обл≥ку електричноњ енерг≥њ не з вини споживача розрахунок за електричну енерг≥ю зд≥йснюЇтьс¤ постачальником електричноњ енерг≥њ за середньодобовим обс¤гом постачанн¤ електричноњ енерг≥њ попереднього розрахункового пер≥оду до порушенн¤ розрахункового обл≥ку або наступного п≥сл¤ в≥дновленн¤ розрахункового обл≥ку пер≥оду.

ѕер≥од, ¤кий використовуЇтьс¤ дл¤ визначенн¤ середньодобового обс¤гу постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, визначаЇтьс¤ за згодою стор≥н.

7.15. ” раз≥ зменшенн¤ середнього завантаженн¤ за розрахунковий пер≥од вим≥рювальних трансформатор≥в струму в пор≥вн¤нн≥ з передбаченим техн≥чними умовами, проектною документац≥Їю та вимогами ѕ”≈ щодо завантаженн¤ трансформатор≥в струму (при м≥н≥мальн≥й споживан≥й потужност≥ завантаженн¤ трансформатор≥в струму маЇ бути не менше 5 %), споживач розраховуЇтьс¤ за обс¤г електричноњ енерг≥њ, ¤кий визначаЇтьс¤, виход¤чи з навантаженн¤ електроустановок споживача в окрем≥й точц≥ розрахункового обл≥ку на р≥вн≥ 5 % завантаженн¤ трансформатор≥в струму та часу роботи струмоприймач≥в.

” раз≥ зменшенн¤ середнього навантаженн¤ електроустановок за розрахунковий пер≥од в окрем≥й точц≥ розрахункового обл≥ку нижче за нижн≥й пор≥г чутливост≥ розрахункового засобу обл≥ку пр¤мого включенн¤, обс¤г спожитоњ електричноњ енерг≥њ розраховуЇтьс¤, виход¤чи з навантаженн¤ електроустановок споживача на р≥вн≥ нижнього порогу чутливост≥ розрахункового засобу обл≥ку та часу роботи струмоприймач≥в.

” раз≥ розм≥щенн¤ засоб≥в обл≥ку споживача у прим≥щенн¤х, ¤к≥ не в≥дпов≥дають визначеним нормативно-техн≥чними документами вимогам температурного режиму експлуатац≥њ засоб≥в обл≥ку, у зимовий пер≥од (грудень, с≥чень, лютий) обс¤г спожитоњ електричноњ енерг≥њ зб≥льшуЇтьс¤ на 5 % у пор≥вн¤нн≥ з обс¤гом, визначеним за фактичними показами цього засобу обл≥ку.

7.16. ” раз≥ встановленн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку не на меж≥ розпод≥лу балансовоњ належност≥ електромереж втрати електроенерг≥њ на д≥л¤нц≥ мереж≥ в≥д меж≥ розпод≥лу до м≥сц¤ встановленн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку в≥днос¤тьс¤ на рахунок орган≥зац≥њ, на баланс≥ ¤коњ перебуваЇ зазначена д≥л¤нка мереж≥.

ѕор¤док визначенн¤ (розрахунковим шл¤хом) втрат електричноњ енерг≥њ в мережах на д≥л¤нц≥ в≥д м≥сц¤ встановленн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку до меж≥ балансовоњ належност≥ зазначаЇтьс¤ в договор≥. –озрахунок зд≥йснюЇтьс¤ у в≥дпов≥дност≥ до методичних рекомендац≥й, ¤к≥ довод¤тьс¤ ћ≥нпаливенерго ”крањни у в≥дпов≥дност≥ до наданих законодавством ”крањни повноважень зазначеному органу виконавчоњ влади.

¬трати електричноњ енерг≥њ в мережах основного споживача, пов'¤зан≥ з передачею електричноњ енерг≥њ субспоживачам, ураховуютьс¤ пропорц≥йно до частки њњ споживанн¤ р≥зними субспоживачами.

” раз≥ повного в≥дключенн¤ в≥д електропостачанн¤ струмоприймач≥в основного споживача вс≥ втрати електричноњ енерг≥њ у мережах основного споживача розпод≥л¤ютьс¤ м≥ж субспоживачами.

” раз≥ встановленн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку реактивноњ електричноњ енерг≥њ не на меж≥ розпод≥лу балансовоњ належност≥ електромереж, обс¤ги перет≥канн¤ реактивноњ електричноњ енерг≥њ коригуютьс¤ у в≥дпов≥дност≥ до методичних рекомендац≥й, затверджених ћ≥нпаливенерго ”крањни у в≥дпов≥дност≥ до наданих законодавством ”крањни повноважень зазначеному органу виконавчоњ влади.

7.17. ” випадку передач≥ електричноњ енерг≥њ в≥д електропередавальноњ орган≥зац≥њ через мереж≥ споживача в електромережу електропередавальноњ орган≥зац≥њ частина втрат електроенерг≥њ в мережах споживача в≥дноситьс¤ до втрат у мережах електропередавальноњ орган≥зац≥њ пропорц≥йно до в≥дношенн¤ обс¤гу електричноњ енерг≥њ, переданоњ споживачем у мережу електропередавальноњ орган≥зац≥њ, до загального обс¤гу електричноњ енерг≥њ, що над≥йшла у мережу споживача.

7.18. ¬≥дшкодуванн¤ обірунтованих витрат з утриманн¤ технолог≥чних електричних мереж основного споживача оплачуЇтьс¤ в≥дпов≥дно до договору про сп≥льне використанн¤ технолог≥чних електричних мереж ≥ враховуЇ фактичн≥ витрати основного споживача на утриманн¤ цих електричних мереж та р≥вень рентабельност≥, що не перевищуЇ р≥вн¤, встановленого нормативними документами Ќ –≈.

7.19. —убспоживач≥ оплачують основному споживачу в≥дпов≥дно до договору про сп≥льне використанн¤ технолог≥чних електричних мереж варт≥сть обірунтованих витрат на утриманн¤ технолог≥чних електричних мереж.

якщо обірунтован≥ витрати на утриманн¤ технолог≥чних електричних мереж основного споживача оплачуютьс¤ постачальником електричноњ енерг≥њ, ¤кий постачаЇ субспоживачу електричну енерг≥ю на п≥дстав≥ договору про постачанн¤ або куп≥вл≥-продажу електричноњ енерг≥њ, зазначен≥ витрати основному споживачу субспоживачем не в≥дшкодовуютьс¤.

” раз≥ використанн¤ постачальником електричноњ енерг≥њ мереж основного споживача або житловоњ орган≥зац≥њ дл¤ техн≥чного забезпеченн¤ постачанн¤ електричноњ енерг≥њ населенню та/або субспоживачам в≥дшкодуванн¤ обірунтованих витрат з утриманн¤ технолог≥чних електричних мереж оплачуЇтьс¤ власнику цих мереж постачальником електричноњ енерг≥њ, у тарифах (ц≥нах) ¤кого передбачен≥ необх≥дн≥ статт≥ витрат.

7.20. ќбірунтован≥ витрати на утриманн¤ технолог≥чних електричних мереж в≥дшкодовуютьс¤ основному споживачу в≥дпов≥дно до його кошторису витрат на зд≥йсненн¤ ц≥Їњ д≥¤льност≥.

ƒл¤ складанн¤ кошторису витрат на утриманн¤ технолог≥чних електричних мереж основного споживача застосовуютьс¤ нормативи, ¤к≥ затверджен≥ дл¤ електропередавальних орган≥зац≥й. √алузев≥ нормативи з основноњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства - основного споживача до цього виду д≥¤льност≥ не застосовуютьс¤. ѕри цьому до витрат основного споживача на утриманн¤ технолог≥чних електричних мереж в≥днос¤тьс¤ лише т≥ витрати, ¤к≥ безпосередньо стосуютьс¤ вказаного виду д≥¤льност≥.

” раз≥ посл≥довного використанн¤ технолог≥чних електричних мереж дек≥лькох споживач≥в основн≥ споживач≥ мають включати до кошторису частину витрат на утриманн¤ технолог≥чних електричних мереж попереднього споживача пропорц≥йно до обс¤гу передач≥ електричноњ енерг≥њ в електричн≥ мереж≥ наступних субспоживач≥в.

” раз≥ виникненн¤ м≥ж сторонами сп≥рних питань кошторис передаЇтьс¤ до в≥дпов≥дного територ≥ального представництва Ќ –≈ дл¤ вир≥шенн¤ сп≥рних питань.

7.21. “ехнолог≥чн≥ втрати електричноњ енерг≥њ в електромережах основного споживача, що пов'¤зан≥ з передачею електричноњ енерг≥њ субспоживачам, визначаютьс¤ розрахунковим шл¤хом та зазначаютьс¤ в договор≥ про сп≥льне використанн¤ технолог≥чних електричних мереж м≥ж основним споживачем ≥ субспоживачем.

¬трати можуть враховуватис¤ шл¤хом додаванн¤ њх обс¤г≥в до обс¤г≥в споживанн¤ субспоживача (зг≥дно з показами розрахункових засоб≥в обл≥ку) та в≥дн≥манн¤ њх обс¤г≥в в≥д обс¤г≥в споживанн¤ основного споживача. ÷ей пор¤док маЇ бути погоджений з постачальником електричноњ енерг≥њ ≥ зазначений у в≥дпов≥дних договорах.

7.22. —убспоживач≥ розраховуютьс¤ за спожиту електроенерг≥ю з постачальником електричноњ енерг≥њ в≥дпов≥дно до укладених договор≥в.

7.23. ”мови та пор¤док наданн¤ послуг з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ електричноњ енерг≥њ та розрахунку розм≥ру плати за компенсац≥ю перет≥канн¤ реактивноњ електричноњ енерг≥њ ¤к адресного економ≥чного стимулу визначаютьс¤ електропередавальною орган≥зац≥Їю зг≥дно з розрахунками, що зд≥йснюютьс¤ виход¤чи з параметр≥в, схеми та характерного режиму роботи електричних мереж, техн≥чних даних електроустановок споживача в≥дпов≥дно до методичних рекомендац≥й, ¤к≥ затверджуютьс¤ ћ≥нпаливенерго ”крањни у в≥дпов≥дност≥ до наданих законодавством ”крањни повноважень зазначеному органу виконавчоњ влади (дал≥ - ћетодики обчисленн¤ плати за перет≥канн¤ реактивноњ електроенерг≥њ), та зазначаютьс¤ у договор≥.

ѕор¤док розрахунк≥в розм≥ру плати за наданн¤ послуг з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ електричноњ енерг≥њ м≥ж основним споживачем та його субспоживачами визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до ћетодики обчисленн¤ плати за перет≥канн¤ реактивноњ електричноњ енерг≥њ та зазначаЇтьс¤ в договор≥, що укладаЇтьс¤ м≥ж ними.

—поживач≥, електроустановки ¤ких приЇднан≥ безпосередньо до мереж л≥ценз≥ата з передач≥ електричноњ енерг≥њ маг≥стральними та м≥ждержавними електричними мережами, внос¤ть обс¤г кошт≥в, визначений у в≥дпов≥дност≥ до ћетодики обчисленн¤ плати за перет≥канн¤ реактивноњ електричноњ енерг≥њ, на поточний рахунок в≥дпов≥дного п≥дрозд≥лу л≥ценз≥ата з передач≥ електричноњ енерг≥њ маг≥стральними та м≥ждержавними електричними мережами. ”мови участ≥ цих споживач≥в у добовому регулюванн≥ баланс≥в реактивноњ потужност≥ в маг≥стральних (м≥ждержавних) електричних мережах визначаютьс¤ в≥дпов≥дно до ћетодики.

 ошти, отриман≥ за наданн¤ послуг з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ електричноњ енерг≥њ, використовуютьс¤ одержувачем цих кошт≥в на встановленн¤ та п≥дтриманн¤ в належному техн≥чному стан≥ засоб≥в компенсац≥њ реактивних потужностей.

7.24. ” раз≥ виникненн¤ сумн≥ву в правильност≥ показ≥в розрахункових засоб≥в обл≥ку або визначенн¤ суми в пред'¤вленому до оплати документ≥ щодо оплати електричноњ енерг≥њ споживач подаЇ про це за¤ву постачальнику електричноњ енерг≥њ (електропередавальн≥й орган≥зац≥њ) про проведенн¤ експертизи розрахункових засоб≥в обл≥ку або перев≥рки правильност≥ зазначеноњ в розрахунковому документ≥ суми.

ѕостачальник електричноњ енерг≥њ (електропередавальна орган≥зац≥¤) маЇ прот¤гом 5 робочих дн≥в в≥д дн¤ одержанн¤ за¤ви перев≥рити рахунок на оплату, а в раз≥ потреби п≥сл¤ оплати споживачем вартост≥ роб≥т прот¤гом 20 дн≥в орган≥зувати перев≥рку розрахункових засоб≥в обл≥ку та пов≥домити споживача про результати перев≥рки.

7.25. ” раз≥ неможливост≥ отриманн¤ постачальником електричноњ енерг≥њ даних про спожиту електричну енерг≥ю в зазначений терм≥н (незалежно в≥д причин) визначенн¤ обс¤гу спожитоњ електричноњ енерг≥њ зд≥йснюЇтьс¤ за середньодобовим обс¤гом споживанн¤ за попередн≥й розрахунковий пер≥од.

ѕер≥од розрахунку за середньодобовим обс¤гом споживанн¤ електричноњ енерг≥њ до отриманн¤ показ≥в розрахункових засоб≥в обл≥ку маЇ не перевищувати один м≥с¤ць, п≥сл¤ чого розрахунок обс¤гу спожитоњ електричноњ енерг≥њ зд≥йснюЇтьс¤ постачальником електричноњ енерг≥њ за потужн≥стю струмоприймач≥в та к≥льк≥стю годин њх використанн¤ без подальшого перерахунку.

¬≥дновленн¤ розрахунк≥в за розрахунковими засобами обл≥ку зд≥йснюЇтьс¤ п≥сл¤ сп≥льного складанн¤ акта, у ¤кому ф≥ксуютьс¤ покази розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ.

7.26. ќбс¤ги перевищенн¤ догов≥рних (граничних) величин споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та/або р≥вн¤ потужност≥ прот¤гом розрахункового пер≥оду оплачуютьс¤ споживачами постачальнику електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни та договору.

ѕеревищенн¤ догов≥рних (граничних) величин визначаЇтьс¤ за оперативними документами споживача ≥ електропередавальноњ орган≥зац≥њ та ф≥ксуЇтьс¤ в≥дпов≥дним актом.

ѕ'¤тикратна варт≥сть р≥зниц≥ м≥ж обс¤гами фактично спожитоњ ≥ догов≥рноњ (граничноњ) величин електричноњ енерг≥њ, а також п'¤тикратна варт≥сть р≥зниц≥ м≥ж найб≥льшою величиною потужност≥, що заф≥ксована прот¤гом розрахункового пер≥оду, та догов≥рною (граничною) величиною потужност≥ зараховуютьс¤ на поточний рахунок ≥з спец≥альним режимом використанн¤ постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом.

7.27. ” раз≥ перевищенн¤ догов≥рноњ (граничноњ) величини споживанн¤ електроенерг≥њ за розрахунковий пер≥од споживачем, ¤кий розраховуЇтьс¤ за тарифами, диференц≥йованими за пер≥одами часу, в≥н за обс¤ги перевищенн¤ сплачуЇ на поточний рахунок ≥з спец≥альним режимом використанн¤ постачальника електричноњ енерг≥њ п'¤тикратну варт≥сть р≥зниц≥ м≥ж фактично спожитими та догов≥рними (граничними) обс¤гами електричноњ енерг≥њ за середньозваженим тарифом.

—ередньозважений тариф розраховуЇтьс¤ ¤к частка в≥д д≥ленн¤ вс≥Їњ нарахованоњ за розрахунковий пер≥од суми оплати за всю спожиту електроенерг≥ю за тарифами, диференц≥йованими за пер≥одами часу, на обс¤г вс≥Їњ електроенерг≥њ, спожитоњ за цей пер≥од.

7.28. ” раз≥ застосуванн¤ (за ≥н≥ц≥ативою постачальника електричноњ енерг≥њ) граф≥к≥в обмежень та в≥дключень до споживач≥в, ¤к≥ зд≥йснюють попередню оплату, постачальник електричноњ енерг≥њ повертаЇ споживачу кошти у розм≥р≥ п'¤тикратноњ вартост≥ обс¤гу електричноњ енерг≥њ, недоотриманоњ споживачем прот¤гом розрахункового пер≥оду, за ¤кий була зд≥йснена попередн¤ оплата, а також в≥дшкодовуЇ споживачу завдан≥ збитки в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

¬еличина обс¤гу недов≥дпуску електричноњ енерг≥њ визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до диспетчерських оперативних документ≥в електропередавальноњ орган≥зац≥њ п≥сл¤ складанн¤ акта про застосуванн¤ обмеженн¤.

7.29. ƒодатков≥ платеж≥, передбачен≥ пунктами 7.26 - 7.28, не нараховуютьс¤, ¤кщо переб≥льшенн¤ або обмеженн¤ стало насл≥дком форс-мажорних обставин.

7.30. ” випадках ви¤вленн¤ у споживача зм≥н у схем≥ вв≥мкненн¤ розрахункового засобу обл≥ку та електричного керуючого годинника в схемах багатотарифного розрахункового обл≥ку або зм≥ни керуючоњ програми, пошкоджень, зриву пломб, штучного гальмуванн¤ диска, зупинки електрогодинника та ≥нших порушень, спричинених д≥¤ми споживача, ¤к≥ призвод¤ть або можуть призвести до зниженн¤ показ≥в споживанн¤ електричноњ енерг≥њ, покази розрахункового засобу обл≥ку не враховуютьс¤, а постачальник електричноњ енерг≥њ зд≥йснюЇ перерахунок за користуванн¤ електричною енерг≥Їю за пер≥од в≥д дн¤ останнього контрольного зн¤тт¤ представником постачальника електричноњ енерг≥њ показ≥в розрахункового засобу обл≥ку чи фактично проведеноњ ≥ п≥дтвердженоњ актом техн≥чноњ перев≥рки роботи схеми комерц≥йного обл≥ку, що мала передувати ви¤вленню порушень, але цей пер≥од маЇ не переб≥льшувати шести м≥с¤ц≥в.

якщо споживач з метою позаобл≥кового споживанн¤ електричноњ енерг≥њ влаштував приховану електропроводку, встановив пристр≥й, що занижуЇ покази засобу обл≥ку, порушив умови монтажу, ви¤вити ¤к≥ представник постачальника електричноњ енерг≥њ при попередн≥х в≥дв≥дуванн¤х не мав можливост≥, споживачу робитьс¤ перерахунок за користуванн¤ електричною енерг≥Їю з дати допуску електроустановок споживача в експлуатац≥ю, але не б≥льше трьох рок≥в.

ѕерерахунок зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до методичних рекомендац≥й, затверджених Ќ –≈ у в≥дпов≥дност≥ до наданих законодавством ”крањни повноважень, за тарифами, що д≥¤ли прот¤гом споживанн¤ електричноњ енерг≥њ з порушенн¤м.

7.31. ” раз≥ ви¤вленн¤ уповноваженим представником постачальника електричноњ енерг≥њ, в≥д ¤кого споживач одержуЇ електричну енерг≥ю, або електропередавальноњ орган≥зац≥њ порушень цих ѕравил або умов договору на м≥сц≥ оформл¤Їтьс¤ двосторонн≥й акт порушень за встановленою формою.

јкт складаЇтьс¤ у присутност≥ представника споживача в двох прим≥рниках, один з ¤ких передаЇтьс¤ або надсилаЇтьс¤ споживачев≥. —поживач маЇ право внести до акта своњ зауваженн¤. ” раз≥ в≥дмови споживача п≥дписати акт робитьс¤ запис про в≥дмову.

7.32. Ќа п≥дстав≥ акта порушень, погодженого споживачем, уповноваженими представниками постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом визначаютьс¤ обс¤г недоврахованоњ електроенерг≥њ та/або сума завданих споживачем збитк≥в та виписуютьс¤ споживачу додатков≥ розрахунков≥ документи дл¤ сплати в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

 ошти за недовраховану електричну енерг≥ю перераховуютьс¤ споживачем на поточний рахунок ≥з спец≥альним режимом використанн¤ постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом.

—ума збитк≥в перераховуЇтьс¤ споживачем на поточний рахунок постачальника електричноњ енерг≥њ або електропередавальноњ орган≥зац≥њ.

7.33. ” раз≥ несплати нарахованих сум у визначений строк постачальник електричноњ енерг≥њ або електропередавальна орган≥зац≥¤ маЇ право подати позов до суду. ” раз≥ необх≥дност≥ матер≥али передаютьс¤ в органи прокуратури.

7.34. ” раз≥ непередбаченого умовами договору перериванн¤ постачанн¤ електричноњ енерг≥њ з вини постачальника електричноњ енерг≥њ та/або в≥дпуску електричноњ енерг≥њ, параметри ¤кост≥ ¤коњ перебувають поза межами показник≥в, зазначених у договор≥, споживач маЇ право на поверненн¤ йому кошт≥в в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

7.35. ” раз≥ порушенн¤ цих ѕравил або умов договору постачальником електричноњ енерг≥њ та/або електропередавальною орган≥зац≥Їю споживач, у ¤кого укладен≥ ≥з зазначеними суб'Їктами господарюванн¤ в≥дпов≥дн≥ договори, викликаЇ представника постачальника електричноњ енерг≥њ та/або електропередавальноњ орган≥зац≥њ дл¤ складанн¤ двостороннього акта порушень.

јкт складаЇтьс¤ в двох прим≥рниках, один з ¤ких передаЇтьс¤ або надсилаЇтьс¤ постачальнику електричноњ енерг≥њ або електропередавальн≥й орган≥зац≥њ. ѕредставник постачальника електричноњ енерг≥њ та/або електропередавальноњ орган≥зац≥њ маЇ право внести до акта своњ зауваженн¤. ” раз≥ в≥дмови представника постачальника електричноњ енерг≥њ або електропередавальноњ орган≥зац≥њ в≥д п≥дпису або неприбутт¤ у визначений споживачем терм≥н в акт≥ робитьс¤ в≥дпов≥дний запис.

7.36. ” раз≥ перериванн¤ електропостачанн¤ представниками споживача, постачальника електричноњ енерг≥њ та електропередавальноњ орган≥зац≥њ (основного споживача) складаЇтьс¤ акт, у ¤кому зазначаютьс¤ час перерви та обс¤ги недов≥дпущеноњ споживачу електричноњ енерг≥њ, ≥нш≥ необх≥дн≥ дан≥. —торони можуть додати до акта документи, ¤к≥ п≥дтверджують вину ≥ншоњ сторони або в≥дсутн≥сть своЇњ вини.

„ас перериванн¤ визначаЇтьс¤ сп≥льно за документац≥Їю споживача, постачальника електричноњ енерг≥њ та електропередавальноњ орган≥зац≥њ (основного споживача) з моменту припиненн¤ або обмеженн¤ постачанн¤ електричноњ енерг≥њ до в≥дновленн¤ електропостачанн¤.

якщо перериванн¤ в електропостачанн≥ викликане технолог≥чними порушенн¤ми в робот≥ мереж електропередавальноњ орган≥зац≥њ, то у раз≥ визначенн¤ обс¤гу недов≥дпущеноњ електричноњ енерг≥њ час перерви зменшуЇтьс¤ на пром≥жок часу, ¤кий регламентуЇтьс¤ ѕ”≈ в≥дпов≥дно до категор≥њ над≥йност≥ електропостачанн¤ струмоприймач≥в.

„ас спрацюванн¤ пристроњв автоматичного включенн¤ резерву та автоматичного повторного включенн¤ не вважаЇтьс¤ перериванн¤м електроспоживанн¤.

ќбс¤г електричноњ енерг≥њ, що недов≥дпущена споживачу з вини постачальника електричноњ енерг≥њ, визначаЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤ м≥ж обс¤гом електричноњ енерг≥њ, ¤кий мав бути поставлений споживачев≥ у пер≥од обмеженн¤ в≥дпов≥дно до договору, ≥ фактично отриманим споживачем обс¤гом електричноњ енерг≥њ за цей пер≥од.

Ќарахована зг≥дно з погодженим постачальником електричноњ енерг≥њ актом величина в≥дшкодуванн¤ за перерву в електропостачанн≥ враховуЇтьс¤ в наступному розрахунковому пер≥од≥ або за за¤вою споживача перераховуЇтьс¤ на поточний рахунок останнього.

7.37. ” раз≥ отриманн¤ в≥д споживача пов≥домленн¤ про в≥дхиленн¤ показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ в≥д догов≥рних значень сторони у дводенний терм≥н мають орган≥зувати сп≥льн≥ вим≥рюванн¤, провести њх анал≥з та оформити двосторонн≥й акт про постачанн¤ не¤к≥сноњ електричноњ енерг≥њ.

” випадку нев≥дпов≥дност≥ параметр≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ показникам, передбаченим договором про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, внасл≥док д≥й (безд≥¤льност≥) постачальника електричноњ енерг≥њ, споживач маЇ право на в≥дшкодуванн¤ у в≥дпов≥дност≥ до законодавства ”крањни за розрахунковий пер≥од, в ¤кому проводилис¤ зам≥ри.

” раз≥ в≥дмови постачальника електричноњ енерг≥њ провести необх≥дн≥ вим≥рюванн¤ параметр≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ споживач маЇ право сам орган≥зувати так≥ вим≥рюванн¤ ≥з залученн¤м орган≥зац≥й, ¤к≥ мають в≥дпов≥дн≥ повноваженн¤, надан≥ ƒержавним ком≥тетом ”крањни з питань техн≥чного регулюванн¤ та споживчоњ пол≥тики. «а результатами вим≥рювань складаЇтьс¤ акт про постачанн¤ не¤к≥сноњ електричноњ енерг≥њ, ¤кий п≥дписуЇтьс¤ споживачем та представником орган≥зац≥њ, що брала участь у вим≥рюванн¤х. јкт подаЇтьс¤ (надсилаЇтьс¤) постачальнику електричноњ енерг≥њ дл¤ вжитт¤ в≥дпов≥дних заход≥в та проведенн¤ перерахунку оплати за не¤к≥сну електричну енерг≥ю. ” випадку постачанн¤ не¤к≥сноњ електричноњ енерг≥њ постачальник електричноњ енерг≥њ маЇ в≥дшкодувати витрати споживача на проведенн¤ вим≥рювань.

” раз≥ в≥дмови постачальника електричноњ енерг≥њ або звол≥канн¤ щодо вжитт¤ в≥дпов≥дних заход≥в з приведенн¤ показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ у в≥дпов≥дн≥сть до визначених ƒержавним ком≥тетом ”крањни з питань техн≥чного регулюванн¤ та споживчоњ пол≥тики, проведенн¤ перерахунку оплати за не¤к≥сну електричну енерг≥ю, в≥дшкодуванн¤ витрат споживача на проведенн¤ вим≥рювань споживач на п≥дстав≥ оформленого належним чином акта про постачанн¤ не¤к≥сноњ електричноњ енерг≥њ маЇ право виставити постачальнику електричноњ енерг≥њ плат≥жну вимогу-дорученн¤ та звернутис¤ до суду за захистом порушених прав.

7.38. Ќа п≥дстав≥ погодженого акта порушень представник споживача визначаЇ завдан≥ споживачу внасл≥док д≥й (безд≥¤льност≥) постачальника електричноњ енерг≥њ (електропередавальноњ орган≥зац≥њ) збитки ≥ виписуЇ останн≥м в≥дпов≥дн≥ плат≥жн≥ вимоги-дорученн¤.

” раз≥ несплати нарахованих сум у визначений терм≥н споживач маЇ право подати позов до суду.

” випадку необх≥дност≥ матер≥али передаютьс¤ в органи прокуратури.

7.39. “имчасове безобл≥кове користуванн¤ електричною енерг≥Їю за за¤вою споживача може бути дозволено постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом на терм≥н до 15 д≥б, ¤кий може бути продовжений на такий же терм≥н, ¤кщо споживач звернувс¤ до зак≥нченн¤ терм≥ну д≥њ дозволу до постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом щодо продовженн¤ терм≥ну д≥њ дозволу. ƒозв≥л на тимчасове безобл≥кове користуванн¤ електричною енерг≥Їю Ї нев≥д'Їмним додатком до договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ.

ƒозв≥л на тимчасове безобл≥кове користуванн¤ електричною енерг≥Їю видаЇтьс¤ у випадках, коли у замовника в≥дсутн¤ можлив≥сть встановити розрахунков≥ засоби обл≥ку електричноњ енерг≥њ через в≥дсутн≥сть пристосованого дл¤ цього прим≥щенн¤ або встановленн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ недоц≥льне внасл≥док одноразового короткотривалого користуванн¤ електричною енерг≥Їю.

ƒозв≥л на тимчасове безобл≥кове користуванн¤ електричною енерг≥Їю надаЇтьс¤ замовнику в раз≥ виконанн¤ ним таких умов:

проведено попередню оплату за за¤влений обс¤г електричноњ енерг≥њ, визначений постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом;

проведено оплату за тимчасове п≥дключенн¤ його електроустановок до д≥ючоњ електричноњ мереж≥ в обс¤гах, визначених зг≥дно з кошторисом електропередавальноњ орган≥зац≥њ (основного споживача);

представлено електропередавальн≥й орган≥зац≥њ (основному споживачу) протокол вим≥рюванн¤ тимчасового контуру заземленн¤ (у випадках п≥дключенн¤ електроустановок, ¤к≥ вимагають захисного заземленн¤ у в≥дпов≥дност≥ до умов експлуатац≥њ цих електроустановок).

” дозвол≥ на тимчасове безобл≥кове користуванн¤ електричною енерг≥Їю вказуЇтьс¤:

назва та потужн≥сть струмоприймач≥в;

дозволений терм≥н п≥дключенн¤;

точка п≥дключенн¤;

умови п≥дключенн¤ (монтаж комутац≥йного апарата, кабелю тощо);

обс¤ги проведеного ≥нструктажу ≥з замовником щодо безпечного користуванн¤ електроустановками.

ѕ≥дключенн¤ струмоприймач≥в замовника в раз≥ отриманн¤ в≥д постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом дозволу на тимчасове безобл≥кове користуванн¤ електричною енерг≥Їю зд≥йснюЇтьс¤ власником електричноњ мереж≥.

8. ”мови припиненн¤ або обмеженн¤ постачанн¤ та передач≥ електричноњ енерг≥њ

8.1. ≈лектрична енерг≥¤ постачаЇтьс¤ споживачу безперервно, кр≥м випадк≥в, передбачених договором та чинними нормативними документами, в тому числ≥ цими ѕравилами.

ќбмеженн¤ в споживанн≥ електричноњ енерг≥њ, а також вживанн¤ заход≥в щодо регулюванн¤ постачанн¤ електричноњ енерг≥њ споживачам зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку, встановленому д≥ючими нормативними документами.

” раз≥, коли споживач на п≥дстав≥ законодавства та двосторонн≥х акт≥в маЇ погоджену технолог≥чну та авар≥йну броню електропостачанн¤, оперативне обмеженн¤ може бути виконано не нижче р≥вн¤ авар≥йноњ брон≥.

ќбмеженн¤ в споживанн≥ електричноњ енерг≥њ внасл≥док в≥д'Їднанн¤ або в≥дключенн¤ споживача маЇ проводитис¤ за умови одночасного забезпеченн¤ збереженн¤ необх≥дних р≥вн≥в над≥йност≥ ≥ ¤кост≥ електропостачанн¤ ≥нших споживач≥в та субспоживач≥в.

8.2. ” раз≥ незадов≥льного стану електроустановок споживач≥в, ¤кий загрожуЇ авар≥Їю, пожежею ≥ створюЇ загрозу життю обслуговуючого персоналу, населенню ≥ с≥льськогосподарським тваринам, у випадку невиконанн¤ вимог щодо усуненн¤ недол≥к≥в в електроустановках, уповноважений представник державного органу, на ¤кий покладено в≥дпов≥дн≥ обов'¤зки зг≥дно ≥з законодавством ”крањни, зобов'¤заний видати споживачу припис щодо припиненн¤ споживанн¤ електроенерг≥њ та направл¤Ї в≥дпов≥дний припис електропередавальн≥й орган≥зац≥њ та/або постачальнику електричноњ енерг≥њ.

Ќевиконанн¤ споживачем або електропередавальною орган≥зац≥Їю та/або постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом припису т¤гне за собою в≥дпов≥дальн≥сть, установлену законодавством ”крањни.

8.3. ѕостачальник електричноњ енерг≥њ (електропередавальна орган≥зац≥¤) зобов'¤зан≥, попередивши споживача не п≥зн≥ше н≥ж за три робочих дн≥, припинити повн≥стю або частково постачанн¤ (передачу) йому електричноњ енерг≥њ (у тому числ≥ на виконанн¤ припису представника в≥дпов≥дного органу виконавчоњ влади) у раз≥:

1) в≥дсутност≥ персоналу дл¤ обслуговуванн¤ електроустановок споживача або договору на обслуговуванн¤ електроустановок;

2) зниженн¤ показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ з вини споживача до величин, ¤к≥ порушують нормальне функц≥онуванн¤ електроустановок електропередавальноњ орган≥зац≥њ та ≥нших споживач≥в;

3) недопущенн¤ до електроустановок споживача, пристроњв релейного захисту, автоматики ≥ зв'¤зку, ¤к≥ забезпечують регулюванн¤ навантаженн¤ в енергосистем≥, та/або розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ уповноважених посадових ос≥б державних орган≥в та/або електропередавальноњ орган≥зац≥њ, на ¤ких покладено зг≥дно з законодавством ”крањни та договором в≥дпов≥дн≥ обов'¤зки;

4) несплати за електричну енерг≥ю у терм≥ни ≥ за умов, передбачених у договор≥;

5) несплати за недовраховану електричну енерг≥ю, визначену у в≥дпов≥дност≥ до погодженого споживачем акта про порушенн¤;

6) невиконанн¤ припис≥в щодо приведенн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку у в≥дпов≥дн≥сть до вимог нормативних документ≥в;

7) зак≥нченн¤ терм≥ну д≥њ, роз≥рванн¤ або неукладенн¤ м≥ж суб'Їктами господарюванн¤ договор≥в, на¤вн≥сть ¤ких передбачена цими ѕравилами.

8.4. ” раз≥ порушенн¤, а саме самов≥льного приЇднанн¤ або п≥дключенн¤ споживачем струмоприймач≥в до мереж≥ електропередавальноњ орган≥зац≥њ або зб≥льшенн¤ потужност≥ понад догов≥рн≥ (граничн≥) величини, приЇднанн¤ струмоприймач≥в поза розрахунковими засобами обл≥ку або порушенн¤ розрахункового обл≥ку електричноњ енерг≥њ, зриву чи пошкодженн¤ пломб, споживанн¤ електричноњ енерг≥њ без укладенн¤ в≥дпов≥дного договору (договор≥в) або п≥сл¤ зак≥нченн¤ терм≥ну д≥њ договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, невиконанн¤ припису уповноваженого представника в≥дпов≥дного органу державноњ влади, ¤кий стосуЇтьс¤ вищенаведених порушень, постачальник електричноњ енерг≥њ (електропередавальна орган≥зац≥¤) зобов'¤зан≥ в установленому пор¤дку повн≥стю припинити споживачу електропостачанн¤ (техн≥чне забезпеченн¤ електропостачанн¤ споживача) п≥сл¤ складанн¤ у встановленому пор¤дку акта про порушенн¤.

8.5. ѕ≥сл¤ усуненн¤ споживачем порушень, зазначених у пунктах 8.3 та 8.4 цих ѕравил, оплати послуг з в≥дновленн¤ електропостачанн¤, постачальник електричноњ енерг≥њ (електропередавальна орган≥зац≥¤) прот¤гом 5 робочих дн≥в з дн¤ оплати споживачем вартост≥ послуг з в≥дновленн¤ електропостачанн¤ (техн≥чного забезпеченн¤ електропостачанн¤ споживача) в≥дновлюЇ споживачев≥ в≥дпуск електричноњ енерг≥њ в обс¤гах, що передували частковому або повному обмеженню постачанн¤ електричноњ енерг≥њ (техн≥чного забезпеченн¤ електропостачанн¤).

8.6. ” раз≥ в≥дсутност≥ резервного живленн¤ дл¤ проведенн¤ планових роб≥т, пов'¤заних з ремонтом устаткуванн¤ та п≥дключенн¤м нових споживач≥в, у договор≥ про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ обумовлюЇтьс¤ к≥льк≥сть ≥ тривал≥сть в≥дключень споживач≥в з ц≥Їю метою. ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ попереджаЇ споживача про оч≥куване в≥дключенн¤ не п≥зн≥ше н≥ж за 10 дн≥в дл¤ узгодженн¤ з ним точноњ дати (дн¤ ≥ години) перерви в подач≥ електроенерг≥њ. якщо в п'¤тиденний терм≥н п≥сл¤ одержанн¤ попередженн¤ споживач не узгодить час перерви в подач≥ електроенерг≥њ, електропередавальна орган≥зац≥¤ зобов'¤зана самост≥йно встановити цей час з повторним попередженн¤м споживача про це не п≥зн≥ше н≥ж за 24 години до в≥дключенн¤.

8.7. ” раз≥ перевищенн¤ споживачем догов≥рноњ (граничноњ) величини потужност≥ прот¤гом 30 хвилин ≥ б≥льше в години максимуму навантаженн¤ енергосистеми електропередавальна орган≥зац≥¤ або ƒерженергонагл¤д зобов'¤зан≥ вимагати в≥д споживача зниженн¤ навантаженн¤ до встановленоњ догов≥рноњ (граничноњ) величини.

¬имога електропередавальноњ орган≥зац≥њ та ƒерженерго нагл¤ду щодо зниженн¤ навантаженн¤ до встановленого договором р≥вн¤ або до заданого обмеженн¤ маЇ бути виконана споживачем негайно. ” раз≥ невиконанн¤ вимог щодо зниженн¤ навантаженн¤ прот¤гом 10 хвилин п≥сл¤ попередженн¤, електропередавальна орган≥зац≥¤ може самост≥йно або на вимогу ƒерженергонагл¤ду провести часткове в≥дключенн¤ споживача в≥д мереж≥ на пер≥од максимуму навантаженн¤ (у раз≥ неможливост≥ часткового в≥дключенн¤ застосовуЇтьс¤ обмеженн¤ до величини авар≥йноњ брон≥ електропостачанн¤).

8.8. ” раз≥ порушенн¤ споживачем установлених режим≥в електроспоживанн¤ електропередавальна орган≥зац≥¤ зобов'¤зана, попередивши споживача, частково або повн≥стю припинити йому передачу електричноњ енерг≥њ.

8.9. ѕ≥сл¤ одержанн¤ попередженн¤ споживач зобов'¤заний вжити комплекс заход≥в, спр¤мованих на запоб≥ганн¤ травматизму, загибел≥ тварин, пошкодженню обладнанн¤, негативним еколог≥чним та ≥ншим насл≥дкам.

ƒл¤ споживач≥в, ¤к≥ мають на п≥дстав≥ законодавства та двостороннього акта погоджен≥ технолог≥чну та авар≥йну броню електропостачанн¤, обмеженн¤ може бути застосовано лише до р≥вн¤, за ¤кий внесено авансовий плат≥ж.

8.10. ” раз≥ деф≥циту потужност≥, виникненн¤ авар≥йноњ ситуац≥њ застосовуютьс¤ граф≥ки обмежень ≥ авар≥йних в≥дключень в≥дпов≥дно до акт≥в законодавства. ѕор¤док введенн¤ ≥ тривал≥сть њх д≥њ, величини зниженн¤ зазначаютьс¤ в договор≥. ѕостачальник електричноњ енерг≥њ на вимогу споживача прот¤гом наступного розрахункового пер≥оду маЇ зб≥льшити догов≥рний обс¤г постачанн¤ електричноњ енерг≥њ та р≥вень потужност≥ на величину зд≥йсненого обмеженн¤.

ƒо споживач≥в, ¤к≥ зд≥йснюють попередню оплату ≥ не мають заборгованост≥ за спожиту електричну енерг≥ю, та/або закуповують електричну енерг≥ю у постачальника електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом, граф≥ки обмежень та в≥дключень застосовуютьс¤ за згодою споживача.

” раз≥ примусового застосуванн¤ граф≥к≥в обмежень та в≥дключень безпосередньо постачальником електричноњ енерг≥њ або за його пр¤мою вказ≥вкою, споживач≥, ¤к≥ зд≥йснюють попередню оплату ≥ не мають заборгованост≥ за попередн≥ розрахунков≥ пер≥оди, та/або закуповують електричну енерг≥ю у постачальника електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом, мають право вимагати в≥д постачальника електричноњ енерг≥њ в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, завданих внасл≥док обмежень та в≥дключень.

8.11. «аходи з припиненн¤ або обмеженн¤ постачанн¤ (передач≥) електричноњ енерг≥њ споживачев≥ постачальником електричноњ енерг≥њ (електропередавальною орган≥зац≥Їю) мають зд≥йснюватис¤ шл¤хом поетапного обмеженн¤ в≥дпов≥дно до пор¤дку переведенн¤ споживача на технолог≥чну броню дл¤ можливост≥ завершенн¤ технолог≥чного циклу виробництва та поступового розвантаженн¤ струмоприймач≥в до р≥вн¤ авар≥йноњ брон≥.

ѕочаток виведенн¤ з технолог≥чноњ до авар≥йноњ брон≥ визначаЇтьс¤ датою одержанн¤ попередженн¤ про обмеженн¤.

8.12. —поживач≥, р≥вень споживанн¤ електричноњ енерг≥њ ¤ких за заборгован≥сть з оплати за електричну енерг≥ю обмежено до р≥вн¤ авар≥йноњ брон≥ електроспоживанн¤ та ¤к≥ не зд≥йснюють поточну оплату обс¤г≥в електричноњ енерг≥њ на р≥вн≥ авар≥йноњ брон≥, зобов'¤зан≥ прот¤гом терм≥ну, передбаченого актом авар≥йноњ та технолог≥чноњ брон≥, повн≥стю припинити споживанн¤ електричноњ енерг≥њ.

9. ѕрава, обов'¤зки та в≥дпов≥дальн≥сть постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом

9.1. ѕостачальник електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом маЇ право:

1) на отриманн¤ в≥д споживача своЇчасноњ оплати за електричну енерг≥ю та ≥нших платеж≥в в≥дпов≥дно до умов договору та законодавства ”крањни;

2) на вс≥ види забезпеченн¤ виконанн¤ зобов'¤зань споживачем щодо оплати догов≥рних (граничних) обс¤г≥в споживанн¤ електричноњ енерг≥њ у форм≥ ≥ видах, передбачених законодавством ”крањни;

3) на доступ до розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ, що встановлен≥ на об'Їктах споживач≥в, дл¤ проведенн¤ техн≥чноњ перев≥рки, зн¤тт¤ показ≥в, виконанн¤ ≥нших роб≥т в≥дпов≥дно до договору;

4) на отриманн¤ в≥д споживача п≥двищеноњ оплати за електричну енерг≥ю за обс¤ги перевищенн¤ споживачем догов≥рних (граничних) величин споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та потужност≥ за розрахунковий пер≥од в≥дпов≥дно до акт≥в законодавства;

5) на ст¤гненн¤ пен≥ або ≥нших санкц≥й за несвоЇчасну оплату спожитоњ електричноњ енерг≥њ;

6) на в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, завданих постачальнику електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом д≥¤ми споживача або постачальника електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом;

7) вимагати в≥д споживача дотриманн¤ на належному р≥вн≥ показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ на меж≥ балансового розпод≥лу електромереж в≥дпов≥дно до умов договору;

8) припин¤ти постачанн¤, обмежувати обс¤ги використанн¤ електричноњ енерг≥њ споживачем у випадках та пор¤дку, передбачених положенн¤ми розд≥лу 8 цих ѕравил та законодавством ”крањни;

9) перев≥р¤ти схеми приЇднанн¤ струмоприймач≥в споживача, ¤к≥ беруть участь у регулюванн≥ навантаженн¤ в електромереж≥, а також перев≥р¤ти працездатн≥сть установлених у споживача пристроњв протиавар≥йноњ автоматики та ≥нших пристроњв, що забезпечують регулюванн¤ навантаженн¤ в енергосистем≥;

10) складати акти про нев≥дпов≥дн≥сть д≥й (безд≥¤льност≥) споживача умовам договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ та порушенн¤ вимог «акону ”крањни "ѕро електроенергетику";

11) орган≥зовувати роботу консультац≥йних центр≥в з питань постачанн¤ електричноњ енерг≥њ та енергозбуту.

9.2. ѕостачальник електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом зобов'¤заний:

1) пропонувати постачанн¤ електричноњ енерг≥њ вс≥м споживачам, розташованим на територ≥њ його д≥¤льност≥;

2) забезпечувати постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, ¤к≥сн≥ характеристики ¤коњ в≥дпов≥дають параметрам, визначеним державними стандартами, та зазначен≥ в договор≥;

3) укладати договори про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ з ус≥ма споживачами, ¤к≥ розташован≥ на територ≥њ його д≥¤льност≥ ≥ за¤вили про бажанн¤ купувати електричну енерг≥ю;

4) розгл¤дати та зм≥нювати догов≥рн≥ (граничн≥) величини обс¤гу споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та р≥вн¤ потужност≥ прот¤гом д≥њ договору у пор¤дку, передбаченому нормативно-правовими актами, в тому числ≥ цими ѕравилами;

5) не протид≥¤ти постачальникам електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом у постачанн≥ електричноњ енерг≥њ споживачам;

6) оперативно, у в≥дпов≥дност≥ до умов договору, пов≥домл¤ти споживач≥в та постачальник≥в електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом про застосуванн¤ граф≥к≥в обмежень ≥ авар≥йних в≥дключень, час њх початку та зак≥нченн¤, величину зниженн¤ споживанн¤ електроенерг≥њ та потужност≥;

7) на вимогу споживача надавати ≥нформац≥ю щодо ц≥н ≥ тариф≥в на електричну енерг≥ю, ¤кост≥, пор¤дку оплати та режим≥в споживанн¤ електричноњ енерг≥њ;

8) ознайомити споживач≥в з цими ѕравилами та, за необх≥дност≥, проводити пост≥йну методолог≥чно-консультац≥йну роботу ≥з споживачами.

9.3. ѕостачальник електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом несе в≥дпов≥дальн≥сть у пор¤дку, передбаченому законодавством ”крањни, за завдан≥ споживачу збитки внасл≥док порушенн¤ постачальником електричноњ енерг≥њ умов договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ та ѕравил користуванн¤ електричною енерг≥Їю, спричиненого д≥¤ми (безд≥¤льн≥стю) постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом.

9.4. ѕостачальник електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом несе в≥дпов≥дальн≥сть перед споживачем електричноњ енерг≥њ у розм≥р≥ п'¤тикратноњ вартост≥ недов≥дпущеноњ електричноњ енерг≥њ у раз≥ перериванн¤ електропостачанн¤, спричиненого д≥¤ми (безд≥¤льн≥стю) постачальника електричноњ енерг≥њ.

ѕостачальник електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом несе в≥дпов≥дальн≥сть перед споживачем за дотриманн¤ погодженого р≥вн¤ над≥йност≥ електропостачанн¤ у в≥дпов≥дност≥ до умов договору.

«битки споживача внасл≥док перерви в електропостачанн≥ та недотриманн¤ пор¤дку переведенн¤ на авар≥йну та технолог≥чну броню з вини постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом в≥дшкодовуютьс¤ останн≥м в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

ѕостачальник електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом несе в≥дпов≥дальн≥сть за дотриманн¤ умов договору та цих ѕравил щодо припиненн¤ або часткового обмеженн¤ електропостачанн¤.

9.5. ” раз≥ постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, параметри ¤кост≥ ¤коњ перебувають поза межами показник≥в, зазначених у договор≥ про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, постачальник електричноњ енерг≥њ несе в≥дпов≥дальн≥сть перед споживачем у розм≥р≥ двадц¤ти п'¤ти в≥дсотк≥в вартост≥ обс¤гу такоњ енерг≥њ.

ѕостачальник електричноњ енерг≥њ не несе в≥дпов≥дальност≥ перед споживачем за постачанн¤ електричноњ енерг≥њ низькоњ ¤кост≥ за той час, прот¤гом ¤кого споживач не дотримувавс¤ встановленого договором режиму електропостачанн¤, допускав перевищенн¤ встановленоњ догов≥рноњ (граничноњ) потужност≥ та не виконував ≥нш≥ умови договору, що п≥дтверджено в≥дпов≥дними документами.

9.6. ѕостачальник електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом не несе в≥дпов≥дальност≥ перед споживачем за обмеженн¤ у постачанн≥ електричноњ енерг≥њ понад обумовлених договором обс¤г≥в електроенерг≥њ та матер≥альн≥ або моральн≥ збитки, ¤к≥ викликан≥:

1) протиправними д≥¤ми трет≥х ос≥б;

2) форс-мажорними обставинами (насл≥дки форс-мажорних обставин п≥дтверджуЇтьс¤ в≥дпов≥дним актом);

3) неквал≥ф≥кованими д≥¤ми персоналу споживача;

4) умовами обмеженн¤ або припиненн¤ постачанн¤ електричноњ енерг≥њ споживачам, передбаченими у розд≥лах 5 та 8 цих ѕравил, введеними у в≥дпов≥дност≥ до законодавства ”крањни;

5) пошкодженн¤м устаткуванн¤ споживача, що спричинило автоматичне в≥дключенн¤ л≥н≥њ живленн¤;

6) недотриманн¤м споживачем встановленого договором режиму електроспоживанн¤ та перевищенн¤ догов≥рноњ (граничноњ) величини потужност≥;

7) перервами у електропостачанн≥ споживача при спрацюванн≥ пристроњв протиавар≥йноњ автоматики автоматичного частотного розвантаженн¤ (ј„–), а також системи автоматичного в≥дключенн¤ навантаженн¤ (—ј¬Ќ), ¤ка маЇ автоматичний ≥ ручний запуск, на час, передбачений нормативними документами, за умов нормальноњ роботи енергосистеми, та на час, необх≥дний дл¤ стаб≥л≥зац≥њ режиму в умовах надзвичайного стану в енергетиц≥, ¤кий вводитьс¤ в установленому законодавством ”крањни пор¤дку;

8) ≥ншими причинами, ¤к≥ виникли не з вини постачальника електричноњ енерг≥њ.

—торони можуть передбачити в умовах договору, ¤к≥ саме умови мають бути п≥дтверджен≥ документально.

ѕостачальник електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом маЇ навести докази щодо в≥дсутност≥ його вини у раз≥ њх на¤вност≥.

10. ѕрава, обов'¤зки та в≥дпов≥дальн≥сть постачальника електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом

10.1. ѕостачальник електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом маЇ право:

1) пропонувати послуги з електропостачанн¤ вс≥м споживачам електричноњ енерг≥њ;

2) отримувати в≥д споживача своЇчасну оплату електричноњ енерг≥њ в≥дпов≥дно до умов договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ;

3) на вс≥ види забезпеченн¤ виконанн¤ зобов'¤зань споживачем щодо оплати догов≥рних обс¤г≥в споживанн¤ електричноњ енерг≥њ у форм≥ ≥ видах, передбачених законодавством ”крањни;

4) на доступ до розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ, розташованих на об'Їктах споживач≥в та електропередавальноњ орган≥зац≥њ виключно дл¤ контролю за обс¤гами споживанн¤ електричноњ енерг≥њ;

5) на повну ≥ достов≥рну ≥нформац≥ю в≥д споживача, з ¤ким укладено догов≥р про постачанн¤ електроенерг≥њ, щодо режим≥в споживанн¤ електричноњ енерг≥њ.

10.2. ѕостачальник електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом зобов'¤заний:

1) укласти догов≥р з електропередавальною орган≥зац≥Їю, а за необх≥дност≥ ≥ з основним споживачем, про наданн¤ послуг з передач≥ електричноњ енерг≥њ до мереж споживача, з ¤ким укладено догов≥р про куп≥влю-продаж електричноњ енерг≥њ;

2) зд≥йснювати оплату послуг з передач≥ електричноњ енерг≥њ мережами електропередавальноњ орган≥зац≥њ та основного споживача, а також ≥нших послуг в обс¤гах та у строки, що обумовлен≥ договором;

3) узгодити з постачальниками електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом граф≥ки добового навантаженн¤ споживача, з ¤ким укладено догов≥р про куп≥влю-продаж електричноњ енерг≥њ.

10.3. ѕостачальник електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом за порушенн¤ ним догов≥рних умов несе матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть перед споживачем ≥ електропередавальною орган≥зац≥Їю в обс¤гах, передбачених договорами м≥ж сторонами та чинним законодавством.

10.4. ѕостачальник електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом не несе в≥дпов≥дальност≥ за недов≥дпущену споживачу електричну енерг≥ю у раз≥ перерви електропостачанн¤ внасл≥док д≥й або безд≥¤льност≥ електропередавальноњ орган≥зац≥њ.

11. ѕрава, обов'¤зки та в≥дпов≥дальн≥сть споживач≥в електричноњ енерг≥њ

11.1. —поживач≥ електричноњ енерг≥њ мають право:

1) на приЇднанн¤ до мереж електропередавальноњ орган≥зац≥њ у пор¤дку, передбаченому розд≥лом 2 цих ѕравил;

2) на виб≥р постачальника електричноњ енерг≥њ;

3) на отриманн¤ електричноњ енерг≥њ, ¤к≥сн≥ характеристики ¤коњ зазначен≥ в договор≥;

4) на отриманн¤ ≥нформац≥њ щодо ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ, тариф≥в, пор¤дку оплати, умов та режим≥в њњ споживанн¤, ц≥н на послуги постачальника електричноњ енерг≥њ (електропередавальноњ орган≥зац≥њ);

5) на в≥дшкодуванн¤ зг≥дно з законодавством ”крањни збитк≥в, завданих унасл≥док порушенн¤ його прав;

6) на передачу функц≥й експлуатац≥њ своњх електроустановок на п≥дстав≥ окремого договору ≥нш≥й спец≥ал≥зован≥й орган≥зац≥њ, ¤ка несе в≥дпов≥дальн≥сть за дотриманн¤ чинного законодавства ”крањни щодо експлуатац≥њ електроустановок;

7) на приЇднанн¤ до власних мереж субспоживач≥в у межах потужност≥, дозволеноњ до використанн¤ в≥дпов≥дно до договору з постачальником електричноњ енерг≥њ;

8) на отриманн¤ в≥дшкодуванн¤ в≥д субспоживача в межах фактичних витрат на утриманн¤ технолог≥чних електричних мереж, ¤к≥ сп≥льно використовуютьс¤ споживачем та субспоживачем;

9) на зверненн¤ до постачальника електричноњ енерг≥њ з питанн¤ зм≥н догов≥рних умов у пор¤дку, передбаченому цими ѕравилами;

10) на пов≥домленн¤ Ќ –≈ про порушенн¤ постачальником електричноњ енерг≥њ ”мов та правил зд≥йсненн¤ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ з постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, електропередавальною орган≥зац≥Їю ”мов та правил зд≥йсненн¤ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ з передач≥ електричноњ енерг≥њ м≥сцевими (локальними) електричними мережами або ”мов та правил зд≥йсненн¤ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ з передач≥ електричноњ енерг≥њ маг≥стральними та м≥ждержавними електричними мережами;

11) на складанн¤ акта про нев≥дпов≥дн≥сть д≥й (безд≥¤льност≥) постачальника електричноњ енерг≥њ, електропередавальноњ орган≥зац≥њ умовам договору та про порушенн¤ «акону ”крањни "ѕро електроенергетику", цих ѕравил;

12) на ст¤гненн¤ ф≥нансовоњ санкц≥њ у розм≥р≥ п'¤тикратноњ вартост≥ недов≥дпущеноњ електричноњ енерг≥њ у раз≥ перериванн¤ (не передбаченого умовами договору) постачанн¤ електричноњ енерг≥њ внасл≥док д≥й (безд≥¤льност≥) постачальника електричноњ енерг≥њ;

13) на поверненн¤ кошт≥в у розм≥р≥ двадц¤ти п'¤ти в≥дсотк≥в вартост≥ електричноњ енерг≥њ у раз≥ в≥дпуску електричноњ енерг≥њ, параметри ¤кост≥ ¤коњ перебувають поза межами показник≥в, зазначених у договор≥ про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ.

11.2. —поживач≥ електричноњ енерг≥њ зобов'¤зан≥:

1) користуватис¤ електричною енерг≥Їю виключно на п≥дстав≥ договору (договор≥в);

2) оплачувати обс¤ги електричноњ енерг≥њ, а також зд≥йснювати ≥нш≥ платеж≥ в≥дпов≥дно до умов договору та погоджених споживачем акт≥в про порушенн¤ цих ѕравил та умов договору;

3) додержуватись вимог нормативно-техн≥чних документ≥в та умов договору;

4) забезпечити належний техн≥чний стан та безпечну експлуатац≥ю своњх електроустановок та струмоприймач≥в шл¤хом:

вдосконаленн¤ схеми електропостачанн¤ з вид≥ленн¤м навантажень з п≥двищеними вимогами щодо над≥йност≥ електропостачанн¤ на зарезервован≥ зовн≥шн≥ л≥н≥њ живленн¤, що забезпечують подачу електричноњ енерг≥њ дл¤ покритт¤ технолог≥чноњ та авар≥йноњ брон≥ п≥д час проведенн¤ в енергосистем≥ авар≥йних розвантажень;

виконанн¤ вимог електропередавальноњ орган≥зац≥њ щодо характеристик та встановленн¤ прилад≥в релейного захисту та автоматики, а також встановленн¤ автомат≥в та запоб≥жних пристроњв в≥дпов≥дно до вимог "ѕравил устройства электроустановок";

узгодженн¤ з електропередавальною орган≥зац≥Їю застосуванн¤ схеми автоматичного включенн¤ резерву (ј¬–) та схем автоматичного частотного розвантаженн¤ (ј„–);

5) рац≥онально використовувати електричну енерг≥ю, не допускати марнотратного (неефективного) використанн¤ електричноњ енерг≥њ;

6) п≥дтримувати параметри ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ у своњх мережах в≥дпов≥дно до параметр≥в, визначених державними стандартами;

7) забезпечувати необх≥дн≥ умови дл¤ належного функц≥онуванн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ в≥дпов≥дно до вимог ѕ”≈ та ≥нших нормативно-техн≥чних документ≥в;

8) вживати протиавар≥йних, протипожежних заход≥в та заход≥в щодо безпечноњ експлуатац≥њ;

9) забезпечувати в будь-¤кий час доби безперешкодний доступ уповноважених представник≥в в≥дпов≥дних орган≥в виконавчоњ влади (за њх службовим посв≥дченн¤м), ¤ким зг≥дно з чинним законодавством надано право контролювати режими електроспоживанн¤, рац≥ональне та економне використанн¤ електричноњ енерг≥њ, нагл¤ду за техн≥чним станом електрогосподарства, перев≥рки л≥цензованоњ д≥¤льност≥, а також виконувати њх приписи;

10) забезпечувати доступ уповноважених представник≥в електропередавальноњ орган≥зац≥њ та (або) постачальника електричноњ енерг≥њ (за њх службовим посв≥дченн¤м) дл¤ виконанн¤ њх службових обов'¤зк≥в в≥дпов≥дно до цих ѕравил та умов договору;

11) узгоджувати з постачальником електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом зм≥ну категор≥йност≥ струмоприймач≥в та розм≥щенн¤ пристроњв автоматичного включенн¤ резерву (ј¬–);

12) у встановлен≥ строки надавати постачальнику електричноњ енерг≥њ граф≥ки споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та потужност≥;

13) застосовувати розрахунков≥ засоби погодинного обл≥ку електричноњ енерг≥њ у раз≥ укладенн¤ договору про куп≥влю-продаж електричноњ енерг≥њ з постачальником електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом;

14) у раз≥ передач≥ електричноњ енерг≥њ субспоживачам забезпечити окремий розрахунковий обл≥к електричноњ енерг≥њ на власне споживанн¤ та електричноњ енерг≥њ, що передаЇтьс¤ субспоживачам;

15) своЇчасно вживати в≥дпов≥дних заход≥в дл¤ усуненн¤ ви¤влених порушень;

16) забезпечувати виконанн¤ встановлених режим≥в електроспоживанн¤, виконанн¤ заданих обс¤г≥в обмеженн¤ та авар≥йних в≥дключень, зазначених у договор≥ про постачанн¤ та/або куп≥влю-продаж електричноњ енерг≥њ;

17) п≥дключати у встановленому пор¤дку на вимогу електропередавальноњ орган≥зац≥њ своњ струмоприймач≥ п≥д д≥ю автоматичного частотного розвантаженн¤ (ј„–) та системи автоматичного в≥дключенн¤ навантаженн¤ (—ј¬Ќ).

11.3. —поживач зобов'¤заний оперативно пов≥домл¤ти органи ƒерженергонагл¤ду ”крањни, ƒержнагл¤дохоронпрац≥ ”крањни, постачальника електричноњ енерг≥њ та електропередавальну орган≥зац≥ю в≥дпов≥дно до њх повноважень про:

1) порушенн¤ схеми розрахункового обл≥ку електричноњ енерг≥њ, несправност≥ в робот≥ автоматизованих систем обл≥ку ≥ розрахункових засоб≥в обл≥ку;

2) порушенн¤, ¤к≥ пов'¤зан≥ з в≥дключенн¤м л≥н≥й живленн¤, пошкодженн¤м основного устаткуванн¤, ураженн¤ електричним струмом людей ≥ тварин, а також пожеж≥, викликан≥ несправн≥стю електроустановок;

3) випадки несправност≥ устаткуванн¤ ≥ пристроњв релейноњ захисноњ автоматики (–«ј) та пристроњв автоматичного частотного розвантаженн¤ (ј„–), ¤к≥ належать електропередавальн≥й орган≥зац≥њ та розташован≥ в прим≥щенн≥ або в електроустановках споживача;

4) порушенн¤ умов застосуванн¤ граничних р≥вн≥в споживанн¤ електричноњ енерг≥њ, граф≥к≥в обмежень та авар≥йних в≥дключень.

11.4. ¬иведенн¤ в ремонт, а також введенн¤ в д≥ю п≥сл¤ ремонту технолог≥чних електричних мереж споживача, ¤кими передаЇтьс¤ електроенерг≥¤ субспоживачам, виконуЇтьс¤ лише з дозволу постачальника електричноњ енерг≥њ. ѕор¤док видач≥ вказаного дозволу визначаЇтьс¤ постачальником електричноњ енерг≥њ ≥ може бути зазначений в договор≥. —троки, тривал≥сть, умови та ≥нш≥ вимоги до проведенн¤ вказаних роб≥т передбачаютьс¤ у договор≥ про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ м≥ж постачальником електричноњ енерг≥њ та основним споживачем.

11.5. —поживач маЇ забезпечити доступ персоналу постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом дл¤ виконанн¤ оперативних переключень, в≥д'Їднанн¤ та в≥дключень електроустановок постачальника електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом, обслуговуванн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ, протиавар≥йноњ системноњ автоматики, виконанн¤ роб≥т, пов'¤заних ≥з спорудженн¤м ≥ ремонтом електричних мереж електропередавальноњ орган≥зац≥њ, що розташован≥ на його територ≥њ.

—поживач забезпечуЇ охорону елемент≥в електричних мереж електропередавальноњ орган≥зац≥њ, ¤к≥ розташован≥ на його територ≥њ.

11.6. —поживач несе в≥дпов≥дальн≥сть за недов≥дпуск електричноњ енерг≥њ ≥ншим споживачам (субспоживачам) в≥дпов≥дно до умов договору.

11.7. ” раз≥ ви¤вленн¤ уповноваженими представниками орган≥в виконавчоњ влади, ¤ким законодавством ”крањни надано в≥дпов≥дн≥ повноваженн¤ д≥й споживача, в≥дпов≥дальн≥сть за ¤к≥ передбачена законодавством ”крањни, до посадових ос≥б споживача застосовуютьс¤ санкц≥њ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

11.8. ” раз≥ порушенн¤ схеми розрахункового обл≥ку електроенерг≥њ, пошкодженн¤ або викраденн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ внасл≥док д≥й (безд≥¤льност≥) споживача њх ремонт, зам≥на ≥ перев≥рка зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок споживача.

” житлових будинках в≥дпов≥дальн≥сть за збереженн¤ ≥ ц≥л≥сн≥сть поквартирних розрахункових засоб≥в обл≥ку та пломб, установлених на сходових кл≥тинах, ≥ розрахункових засоб≥в обл≥ку, що враховують витрату електричноњ енерг≥њ на загальнобудинков≥ потреби, покладаЇтьс¤ на власника будинку.

11.9. —поживач≥, ¤к≥ в≥дпов≥дно до техн≥чних умов мають у своњй власност≥ резервн≥ джерела електропостачанн¤, несуть повну в≥дпов≥дальн≥сть за њх техн≥чний стан ≥ готовн≥сть до своЇчасного пуску.

”с≥ збитки та можлив≥ негативн≥ насл≥дки в≥д несвоЇчасного або несанкц≥онованого пуску резервних джерел електропостачанн¤ несуть њх власники.

12. ѕрава, обов'¤зки та в≥дпов≥дальн≥сть електропередавальноњ орган≥зац≥њ

12.1. ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ маЇ право:

1) отримувати в≥д постачальника електричноњ енерг≥њ або споживача оплату послуг з техн≥чного забезпеченн¤ електропостачанн¤ та ≥нших послуг в≥дпов≥дно до договору;

2) на доступ до розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ, що встановлен≥ на об'Їктах споживач≥в, дл¤ проведенн¤ техн≥чноњ перев≥рки, зн¤тт¤ показ≥в, виконанн¤ ≥нших роб≥т в≥дпов≥дно до договору;

3) вимагати в≥д споживача дотриманн¤ на належному р≥вн≥ показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ на меж≥ балансового розпод≥лу електромереж в≥дпов≥дно до умов договору;

4) припин¤ти передачу або обмежувати обс¤ги передач≥ електричноњ енерг≥њ споживачу у випадках та пор¤дку, передбачених положенн¤ми розд≥лу 8 цих ѕравил;

5) перев≥р¤ти схеми приЇднанн¤ струмоприймач≥в споживача, ¤к≥ беруть участь у регулюванн≥ навантаженн¤ в електромереж≥, а також перев≥р¤ти працездатн≥сть установлених у споживача пристроњв протиавар≥йноњ автоматики та ≥нших пристроњв, що забезпечують регулюванн¤ навантаженн¤ в енергосистем≥;

6) отримувати в≥д суб'Їкт≥в господарюванн¤, електричн≥ мереж≥ ¤ких приЇднан≥ до мереж електропередавальноњ орган≥зац≥њ, плату за наданн¤ послуг з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ електричноњ енерг≥њ;

7) вимагати в≥д споживача приведенн¤ розрахункових схем обл≥ку електричноњ енерг≥њ у в≥дпов≥дн≥сть до вимог нормативних документ≥в.

12.2. ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ зобов'¤зана:

1) не протид≥¤ти постачальникам електричноњ енерг≥њ за нерегульованим тарифом у постачанн≥ електричноњ енерг≥њ споживачам;

2) приЇднувати до своњх електромереж електроустановки споживач≥в (субспоживач≥в) в≥дпов≥дно до умов, передбачених цими ѕравилами;

3) вдосконалювати схему та режими електропостачанн¤ дл¤ зменшенн¤ технолог≥чних витрат електричноњ енерг≥њ;

4) зд≥йснювати контроль за показниками ¤кост≥ та вживати заход≥в щодо пол≥пшенн¤ ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ у своњх мережах;

5) забезпечувати розрахунковий обл≥к електричноњ енерг≥њ та потужност≥, ¤кий Ї необх≥дним ≥ достатн≥м дл¤ визначенн¤ обс¤г≥в передач≥ та постачанн¤ електричноњ енерг≥њ постачальниками електричноњ енерг≥њ;

6) припин¤ти передачу або обмежувати обс¤ги передач≥ електричноњ енерг≥њ споживачу за вимогою постачальника електричноњ енерг≥њ у в≥дпов≥дност≥ до нормативно-правових акт≥в, цих ѕравил та умов договору;

7) перев≥р¤ти стан розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ ≥ потужност≥ та зд≥йснювати виб≥ркову техн≥чну перев≥рку розрахункових засоб≥в обл≥ку на м≥сц≥ зг≥дно з граф≥ком постачальника електричноњ енерг≥њ, але не р≥дше одного разу на ш≥сть м≥с¤ц≥в;

8) зд≥йснювати перев≥рку та зам≥ну своњх розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ у терм≥ни, встановлен≥ ƒержавним ком≥тетом ”крањни з питань техн≥чного регулюванн¤ та споживчоњ пол≥тики;

9) забезпечувати доступ персоналу споживача дл¤ обслуговуванн¤ та ремонту його електрообладнанн¤, розташованого на територ≥њ або у прим≥щенн≥ електроустановок електропередавальноњ орган≥зац≥њ. —поживач за св≥й рахунок приводить територ≥ю ≥ прим≥щенн¤, де проводились роботи, в належний стан п≥сл¤ зак≥нченн¤ роб≥т.

ѕ≥д час проведенн¤ роб≥т на територ≥њ споживача електропередавальна орган≥зац≥¤ маЇ виконувати встановлен≥ дл¤ ц≥Їњ територ≥њ норми та правила. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ роб≥т електропередавальна орган≥зац≥¤ за св≥й рахунок приводить у належний стан територ≥ю ≥ прим≥щенн¤, де проводились роботи;

10) оперативно пов≥домл¤ти споживач≥в та постачальника електричноњ енерг≥њ:

а) про вс≥ порушенн¤ схеми розрахункового обл≥ку електричноњ енерг≥њ, пошкодженн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ на в≥дх≥дних до споживача л≥н≥¤х електропередач≥ та струмопроводах;

б) про порушенн¤, що пов'¤зан≥ з перериванн¤м електропостачанн¤, њх причини ≥ терм≥ни в≥дновленн¤ режиму електропостачанн¤;

в) про вс≥ пошкодженн¤ устаткуванн¤, пристроњв релейного захисту автоматики (–«ј), живильних та розпод≥льних л≥н≥й споживача, ¤к≥ знаход¤тьс¤ в прим≥щенн≥ або в електроустановках електропередавальноњ орган≥зац≥њ.

12.3. ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ несе в≥дпов≥дальн≥сть у пор¤дку, передбаченому законодавством ”крањни, за завдан≥ споживачу збитки у раз≥ порушенн¤ нею умов договору та законодавства ”крањни, в тому числ≥ цих ѕравил.

12.4. «битки споживача внасл≥док перерви в електропостачанн≥ та недотриманн¤ пор¤дку переведенн¤ на авар≥йну та технолог≥чну броню внасл≥док д≥й (безд≥¤льност≥) електропередавальноњ орган≥зац≥њ в≥дшкодовуютьс¤ останньою в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

12.5. ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ не несе в≥дпов≥дальност≥ перед споживачем за обмеженн¤ обс¤г≥в передач≥ електричноњ енерг≥њ у пор≥вн¤нн≥ з обумовленими договором та матер≥альн≥ або моральн≥ збитки, ¤к≥ викликан≥:

1) протиправними д≥¤ми трет≥х ос≥б;

2) форс-мажорними обставинами, ¤к≥ не передбачен≥ в проектн≥й та ≥нш≥й нормативн≥й документац≥њ, насл≥дки форс-мажорних обставин п≥дтверджуютьс¤ в≥дпов≥дним актом;

3) д≥¤ми персоналу споживача;

4) умовами обмеженн¤ або припиненн¤ передач≥ електроенерг≥њ споживачам, передбаченими у розд≥лах 5 та 8 цих ѕравил, введеними директивними документами чи обумовленими в договор≥;

5) пошкодженн¤м устаткуванн¤ споживача, що спричинило автоматичне в≥дключенн¤ л≥н≥њ живленн¤;

6) недотриманн¤м споживачем установленого договором режиму електроспоживанн¤ та перевищенн¤м догов≥рноњ (граничноњ) величини потужност≥;

7) перервами в передач≥ електричноњ енерг≥њ споживачу в раз≥ спрацюванн¤ пристроњв протиавар≥йноњ автоматики автоматичного частотного розвантаженн¤ (ј„–), а також системи автоматичного в≥дключенн¤ навантаженн¤ (—ј¬Ќ), ¤ка маЇ автоматичний ≥ ручний запуск, на час, передбачений нормативними документами, за умов нормальноњ роботи енергосистеми, та на час, необх≥дний дл¤ стаб≥л≥зац≥њ режиму в умовах надзвичайного стану в енергетиц≥, ¤кий вводитьс¤ в установленому законом пор¤дку;

8) ≥ншими причинами, ¤к≥ виникли не з вини електропередавальноњ орган≥зац≥њ.

—торони можуть передбачити в умовах договору, ¤к≥ саме умови мають бути п≥дтверджен≥ документально.

≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ маЇ навести докази щодо в≥дсутност≥ њњ вини у випадку на¤вност≥ цих доказ≥в.

 

Ќачальник управл≥нн¤
техн≥чноњ пол≥тики Ќ –≈ 

 
Ћ. —имоненко 


 

ƒодаток 1
до ѕравил користуванн¤ електричною енерг≥Їю 


“»ѕќ¬»… ƒќ√ќ¬≤–
про техн≥чне забезпеченн¤ електропостачанн¤ споживача
N _______

__________________
(м≥сце укладенн¤) 

__________
(дата) 


_________________________________________________________________
                                                         (назва електропередавальноњ орган≥зац≥њ) 

що д≥Ї на п≥дстав≥ л≥ценз≥њ N ________________, дал≥ - ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤, в особ≥
_________________________________________________________________
                                                             (посада, пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥)
__________________________________________________________, що д≥Ї
на п≥дстав≥ —татуту, та

_________________________________________________________________
                                                              (орган≥зац≥йно-правова форма)
_________________________________________________________________,
                                                                  (найменуванн¤ споживача)

дал≥ - —поживач, в особ≥
_________________________________________________________________,
                                                        (посада, пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥)

що д≥Ї на п≥дстав≥
_________________________________________________________________,
              (найменуванн¤, реЇстрац≥йний номер та дата реЇстрац≥њ установчого документа) 

дал≥ - сторони, уклали цей догов≥р про техн≥чне забезпеченн¤ електропостачанн¤ споживача (дал≥ - ƒогов≥р).

ѕ≥д час виконанн¤ умов цього ƒоговору, а також вир≥шенн¤ вс≥х питань, що не обумовлен≥ цим ƒоговором, сторони зобов'¤зуютьс¤ керуватис¤ чинним законодавством ”крањни, зокрема ѕравилами користуванн¤ електричною енерг≥Їю (дал≥ - ѕ ≈≈), затвердженими в установленому пор¤дку.

1. ѕредмет ƒоговору

1.1. ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ зобов'¤зуЇтьс¤ забезпечити техн≥чну можлив≥сть передач≥ електричноњ енерг≥њ —поживачу в обс¤гах зг≥дно з договором про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ та дозволеною потужн≥стю _______ к¬т з показниками допустимих в≥дхилень в≥д стандартних умов наданн¤ обс¤гу електричноњ енерг≥њ та р≥вн¤ дозволеноњ потужност≥ за класами напруги живленн¤, а —поживач - своЇчасно сплачувати за отриман≥ послуги, в тому числ≥ за перет≥канн¤ реактивноњ електричноњ енерг≥њ.

—торони зобов'¤зуютьс¤ виконувати ≥нш≥ умови, визначен≥ цим ƒоговором та додатками до нього, ¤к≥ Ї його нев≥д'Їмними частинами.

1.2. ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ забезпечуЇ передачу електричноњ енерг≥њ п≥сл¤ укладенн¤ цього ƒоговору та договору —поживача з постачальником електричноњ енерг≥њ про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ. ѕередача електричноњ енерг≥њ забезпечуЇтьс¤ в≥дпов≥дно до однол≥н≥йноњ схеми, наведеноњ в додатку "ќднол≥н≥йна схема".

1.3. ѕриЇднана потужн≥сть струмоприймач≥в споживача _______ к¬Јј (к¬т). 

2. ќбов'¤зки ≈лектропередавальноњ орган≥зац≥њ

≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ зобов'¤зана:

2.1. «абезпечувати техн≥чну можлив≥сть дл¤ передач≥ —поживачу електричноњ енерг≥њ в межах ______ к¬Јј (к¬т) потужност≥ на ___ клас≥ (класах) напруги (ступ≥нь напруги _____ к¬) в обс¤гах, визначених в≥дпов≥дно до договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, шл¤хом формуванн¤ електричноњ схеми в≥дпов≥дноњ пропускноњ здатност≥. 

2.2. «абезпечувати на меж≥ балансовоњ належност≥ електромереж п≥дтриманн¤ параметр≥в ¤кост≥ електроенерг≥њ та узгодженого р≥вн¤ над≥йност≥ електропостачанн¤ в≥дпов≥дно до категор≥њ струмоприймач≥в —поживача зг≥дно з "ѕравилами устройства электроустановок" (дал≥ - ѕ”≈).

3. ѕрава ≈лектропередавальноњ орган≥зац≥њ

≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ маЇ право:

3.1. Ќа доступ до розрахункових засоб≥в та систем обл≥ку електричноњ енерг≥њ, що встановлен≥ на об'Їктах —поживача, дл¤ проведенн¤ техн≥чноњ перев≥рки, зн¤тт¤ показ≥в, зам≥р≥в потужност≥ в години максимуму навантаженн¤ енергосистеми та виконанн¤ ≥нших роб≥т в≥дпов≥дно до цього ƒоговору.

3.2. ¬имагати в≥д —поживача дотриманн¤ на належному р≥вн≥ показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ на меж≥ балансового розпод≥лу електромереж в≥дпов≥дно до умов цього ƒоговору.

3.3. Ќа припиненн¤ передач≥, обмеженн¤ обс¤г≥в використанн¤ електричноњ енерг≥њ —поживачем у випадках та пор¤дку, передбачених розд≥лом 6 цього ƒоговору.

3.4. Ќа перев≥рку схем приЇднанн¤ струмоприймач≥в —поживача, ¤к≥ беруть участь у регулюванн≥ навантаженн¤ в електромереж≥, а також перев≥рку працездатност≥ встановлених у —поживача пристроњв протиавар≥йноњ автоматики та ≥нших пристроњв, що забезпечують регулюванн¤ навантаженн¤ в енергосистем≥.

3.5. Ќа нарахуванн¤ —поживачу плати за послуги з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ електричноњ енерг≥њ.

4. ќбов'¤зки —поживача

—поживач зобов'¤зуЇтьс¤:

4.1. «д≥йснювати оплату за перет≥канн¤ реактивноњ енерг≥њ на меж≥ балансовоњ належност≥ електромереж зг≥дно з додатком "ѕор¤док розрахунк≥в за наданн¤ послуг з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ електроенерг≥њ" та за техн≥чне обслуговуванн¤ електричних установок —поживача (¤кщо таке обслуговуванн¤ передбачене договором) в≥дпов≥дно до додатка "¬иконанн¤ додаткових роб≥т з техн≥чного обслуговуванн¤ електричних установок споживача".

4.2. «абезпечувати безперешкодний доступ у робочий час уповноважених прац≥вник≥в ≈лектропередавальноњ орган≥зац≥њ та постачальника електричноњ енерг≥њ (за њх службовим посв≥дченн¤м) до систем та засоб≥в обл≥ку ≥ засоб≥в контролю потужност≥ та ¤кост≥ електроенерг≥њ, а також дл¤ контролю встановлених режим≥в споживанн¤ електроенерг≥њ.

4.3. ” раз≥ припиненн¤ споживанн¤ електричноњ енерг≥њ внасл≥док зв≥льненн¤ —поживачем займаного об'Їкта останн≥й пов≥домл¤Ї про це ≈лектропередавальну орган≥зац≥ю за 7 дн≥в ≥ зд≥йснюЇ повний розрахунок зг≥дно з умовами цього ƒоговору до дн¤ вињзду включно, п≥сл¤ чого ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ припин¤Ї передачу електричноњ енерг≥њ.

5. ѕрава —поживача

—поживач маЇ право:

5.1. Ќа отриманн¤ електричноњ енерг≥њ, ¤к≥сн≥ характеристики ¤коњ зазначен≥ в договор≥ у в≥дпов≥дност≥ до державних стандарт≥в.

5.2. Ќа отриманн¤ ≥нформац≥њ щодо тариф≥в на передачу електроенерг≥њ, коеф≥ц≥Їнт≥в витрат та, у раз≥ необх≥дност≥, ≥нформац≥њ щодо виконанн¤ техн≥чних умов, необх≥дних додаткових роб≥т, дозвол≥в, вимог до обл≥ку електроенерг≥њ, обробки ≥нформац≥њ, розм≥ру плати, умов укладанн¤ договор≥в, строк≥в д≥њ договор≥в.

5.3. Ќа в≥дшкодуванн¤, зг≥дно з законодавством ”крањни, збитк≥в, завданих унасл≥док порушенн¤ його прав.

5.4. Ќа передачу функц≥й експлуатац≥њ своњх електроустановок ≈лектропередавальн≥й орган≥зац≥њ або ≥нш≥й спец≥ал≥зован≥й орган≥зац≥њ, ¤ка несе в≥дпов≥дальн≥сть за дотриманн¤ чинних ѕ”≈, ѕравил безпечноњ експлуатац≥њ електроустановок споживач≥в та ≥нших нормативно-техн≥чних документ≥в. ѕри цьому —поживач сам несе в≥дпов≥дальн≥сть за дотриманн¤ умов цього ƒоговору.

5.5. ѕов≥домл¤ти Ќ –≈ про порушенн¤ ≈лектропередавальною орган≥зац≥Їю ”мов та ѕравил зд≥йсненн¤ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ з передач≥ електричноњ енерг≥њ м≥сцевими (локальними) електричними мережами.

6. ѕор¤док обмеженн¤ та припиненн¤ електропостачанн¤

ѕостачанн¤ електричноњ енерг≥њ споживачу може бути припинено або обмежено ≈лектропередавальною орган≥зац≥Їю:

6.1. Ѕез попередженн¤, з дотриманн¤м процедури, передбаченоњ ѕ ≈≈, у раз≥:

виникненн¤ авар≥йних ситуац≥й в електроустановках ≈лектропередавальноњ орган≥зац≥њ на час, що не перевищуЇ визначеного ѕ”≈ дл¤ струмоприймач≥в —поживача в≥дпов≥дноњ категор≥њ;

споживанн¤ електроенерг≥њ —поживачем п≥сл¤ зак≥нченн¤ терм≥ну д≥њ цього ƒоговору;

приЇднанн¤ —поживачем власних струмоприймач≥в або струмоприймач≥в трет≥х ос≥б до мереж ≈лектропередавальноњ орган≥зац≥њ поза розрахунковими засобами обл≥ку;

самов≥льного внесенн¤ зм≥н у схеми обл≥ку електроенерг≥њ.

6.2. « пов≥домленн¤м —поживача не п≥зн≥ше н≥ж за 10 хвилин у раз≥ перевищенн¤ —поживачем граничноњ величини потужност≥ в години максимуму навантаженн¤ прот¤гом 30 хвилин ≥ довше.

6.3. « пов≥домленн¤м —поживача не п≥зн≥ше н≥ж за 3 робочих дн≥ у раз≥:

непризначенн¤ —поживачем персоналу дл¤ обслуговуванн¤ електроустановок або в≥дсутност≥ договору на обслуговуванн¤ електроустановок;

зниженн¤ показник≥в ¤кост≥ електроенерг≥њ з вини —поживача до величин, ¤к≥ порушують нормальне функц≥онуванн¤ електроустановок електропередавальноњ орган≥зац≥њ та ≥нших споживач≥в;

недопущенн¤ —поживачем посадових ос≥б орган≥в, на ¤ких покладено в≥дпов≥дн≥ обов'¤зки зг≥дно з чинним законодавством, до власних електроустановок або розрахункових засоб≥в обл≥ку електроенерг≥њ.

6.4. ” раз≥ несплати за спожиту електричну енерг≥ю у терм≥ни, встановлен≥ постачальником електричноњ енерг≥њ (припиненн¤ або обмеженн¤ споживанн¤ електричноњ енерг≥њ маЇ зд≥йснюватис¤ лише за дорученн¤м постачальника електричноњ енерг≥њ).

6.5. ” випадку незадов≥льного стану електроустановок —поживача, що загрожуЇ авар≥Їю, пожежею, створюЇ загрозу життю, а також у раз≥ невиконанн¤ вимог щодо усуненн¤ недол≥к≥в в електроустановках —поживача - за приписом (поданн¤м) представник≥в орган≥в виконавчоњ влади, на ¤к≥ покладен≥ в≥дпов≥дн≥ обов'¤зки зг≥дно з чинним законодавством.

6.6. « пов≥домленн¤м не п≥зн≥ше н≥ж за 10 дн≥в дл¤ проведенн¤ планових ремонтних роб≥т в електроустановках ≈лектропередавальноњ орган≥зац≥њ або дл¤ приЇднанн¤ нових споживач≥в, у раз≥ в≥дсутност≥ резервного живленн¤ —поживача.

7. ќбл≥к електричноњ енерг≥њ та пор¤док розрахунк≥в

7.1. ќбл≥к активноњ та реактивноњ енерг≥њ у —поживача, струмоприймач≥ ¤кого приЇднан≥ до електричних мереж ≈лектропередавальноњ орган≥зац≥њ, зд≥йснюЇтьс¤ зг≥дно з вимогами ѕ”≈ та ѕ ≈≈.

7.2. якщо середньом≥с¤чне споживанн¤ електроенерг≥њ —поживачем за будь-¤кою точкою обл≥ку прот¤гом 2 посл≥довних м≥с¤ц≥в нижче визначеного п. 1.5.17 ѕ”≈, —поживач прот¤гом 10 дн≥в наступного розрахункового м≥с¤ц¤ звертаЇтьс¤ до ≈лектропередавальноњ орган≥зац≥њ щодо приведенн¤ обл≥ку у в≥дпов≥дн≥сть до вимог ѕ”≈.

7.3. ” раз≥ застосуванн¤ дл¤ обл≥ку спожитоњ електроенерг≥њ багатотарифних засоб≥в обл≥ку, зм≥на тарифних зон електронних багатофункц≥ональних засоб≥в обл≥ку зд≥йснюЇтьс¤ електропередавальною орган≥зац≥Їю або орган≥зац≥Їю, ¤ка уповноважена електропередавальною орган≥зац≥Їю на виконанн¤ таких роб≥т у присутност≥:
_________________________________________________________________,
                         (представники постачальника електричноњ енерг≥њ ≥ споживача) 

та оформлюЇтьс¤ в≥дпов≥дним актом за п≥дписом стор≥н.

7.4. Ќа п≥дстав≥ показ≥в засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ у терм≥ни, передбачен≥ додатком "√раф≥к зн¤тт¤ показ≥в засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ", —поживачем та ≈лектропередавальною орган≥зац≥Їю оформлюютьс¤ так≥ документи:

акт про обс¤г переданоњ споживачу електричноњ енерг≥њ;

акт результат≥в зам≥р≥в електричноњ потужност≥.

«а на¤вност≥ ввод≥в на р≥зних ступен¤х напруги та р≥зних системах обл≥ку значенн¤ показ≥в надаютьс¤ окремо за кожною точкою обл≥ку.

7.5. ” раз≥ встановленн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку не на меж≥ балансовоњ належност≥ електричних мереж ≈лектропередавальноњ орган≥зац≥њ та —поживача обс¤г спожитоњ електроенерг≥њ визначаЇтьс¤ шл¤хом зб≥льшенн¤ (зменшенн¤) обс¤г≥в електричноњ енерг≥њ, визначених в≥дпов≥дно до показ≥в розрахункових засоб≥в обл≥ку, на величину обс¤гу розрахункових втрат електроенерг≥њ у д≥л¤нц≥ електричноњ мереж≥ (з урахуванн¤м трансформатор≥в) в≥д меж≥ балансовоњ належност≥ до м≥сц¤ встановленн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку. –озрахунки втрат виконуютьс¤ на п≥дстав≥ галузевих нормативно-техн≥чних документ≥в та оформлюютьс¤ додатком "–озрахунок втрат електричноњ енерг≥њ в мережах споживача".

7.6. ” раз≥ необх≥дност≥ проведенн¤ роб≥т, пов'¤заних з порушенн¤м або зм≥ною схеми обл≥ку електричноњ енерг≥њ, зам≥ною типу розрахункового засобу обл≥ку електричноњ енерг≥њ, ц≥ роботи провод¤тьс¤ —поживачем за погодженн¤м з ≈лектропередавальною орган≥зац≥Їю, у присутност≥ представник≥в обох стор≥н та оформлюютьс¤ в≥дпов≥дним актом.

7.7. ќплата —поживачем за обслуговуванн¤ ≈лектропередавальною орган≥зац≥Їю його електроустановок зд≥йснюЇтьс¤ зг≥дно ≥з узгодженим сторонами кошторисом.

8. ¬≥дпов≥дальн≥сть стор≥н

8.1. ¬≥дпов≥дальн≥сть ≈лектропередавальноњ орган≥зац≥њ

8.1.1. ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ несе в≥дпов≥дальн≥сть за безперервну передачу електричноњ енерг≥њ —поживачу:

≥з забезпеченн¤м догов≥рних величин, визначених зг≥дно з умовами договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ;

≥з дотриманн¤м вимог щодо категор≥њ струмоприймач≥в —поживача та гарантованим р≥внем над≥йност≥ електропостачанн¤ зг≥дно з додатком "јкт розмежуванн¤ балансовоњ належност≥ електромереж та експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ стор≥н";

≥з дотриманн¤м граничних показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ на меж≥ балансовоњ належност≥ стор≥н.

8.1.2. ” раз≥ перерви в електропостачанн≥ —поживача з вини ≈лектропередавальноњ орган≥зац≥њ понад терм≥ни, визначен≥ ѕ”≈ дл¤ струмоприймач≥в в≥дпов≥дноњ категор≥њ, ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ несе в≥дпов≥дальн≥сть перед —поживачем у розм≥р≥ п'¤тикратноњ вартост≥ недов≥дпущеноњ електричноњ енерг≥њ.

8.1.3. ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ не несе в≥дпов≥дальност≥ перед —поживачем за порушенн¤ вимог пункту 8.1.1 цього ƒоговору в раз≥ порушенн¤ —поживачем вимог розд≥лу 4 цього ƒоговору.

8.1.4. ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ не несе матер≥альноњ в≥дпов≥дальност≥ перед —поживачем за обмеженн¤ (припиненн¤) постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, ¤ке викликане:

1) форс-мажорними обставинами;

2) неправильними д≥¤ми персоналу —поживача;

3) умовами обмеженн¤ або припиненн¤ постачанн¤ електроенерг≥њ у випадках, передбачених ѕравилами користуванн¤ електричною енерг≥Їю;

4) автоматичним в≥дключенн¤м л≥н≥њ живленн¤ внасл≥док пошкодженн¤ устаткуванн¤ або д≥¤ми —поживача, ¤к≥ викликали спрацюванн¤ автоматики за умови справност≥ системи автоматичного в≥дключенн¤;

5) д≥¤ми постачальника електричноњ енерг≥њ щодо обмеженн¤ (припиненн¤) постачанн¤ електричноњ енерг≥њ —поживачу.

8.2. ¬≥дпов≥дальн≥сть —поживача

” раз≥ внесенн¤ платеж≥в, передбачених пунктом 4.2 цього ƒоговору, з порушенн¤м терм≥н≥в, —поживач сплачуЇ ≈лектропередавальн≥й орган≥зац≥њ пеню в розм≥р≥ ____ % за кожний день простроченн¤ платежу, враховуючи день фактичноњ оплати. —ума пен≥ зазначаЇтьс¤ в розрахунковому документ≥ окремим р¤дком.

8.3. ‘орс-мажорн≥ обставини

8.3.1. —торони не несуть в≥дпов≥дальност≥ за повне або часткове невиконанн¤ своњх зобов'¤зань за цим ƒоговором, ¤кщо воно Ї результатом д≥њ обставин непереборноњ сили. ƒо обставин непереборноњ сили належать:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

що перешкоджають виконанню догов≥рних зобов'¤зань у ц≥лому або частково. “ерм≥н виконанн¤ зобов'¤зань за цим ƒоговором у такому раз≥ в≥дкладаЇтьс¤ на строк д≥њ обставин непереборноњ сили.

8.3.2. —торона, дл¤ ¤коњ виконанн¤ зобов'¤зань стало неможливим унасл≥док д≥њ обставин непереборноњ сили, маЇ прот¤гом п'¤ти календарних дн≥в письмово пов≥домити ≥ншу сторону про початок, можливу тривал≥сть та в≥рог≥дну дату припиненн¤ д≥њ обставин непереборноњ сили.

8.4. ” раз≥ ви¤вленн¤ одн≥Їю ≥з стор≥н ƒоговору порушень ≥ншою стороною умов ƒоговору, за ¤к≥ законодавством передбачене застосуванн¤ санкц≥й чи ¤к≥ т¤гнуть за собою збитки, недоотриману продукц≥ю, вигоду тощо, на м≥сц≥ оформлюЇтьс¤ двосторонн≥й акт порушень. јкт складаЇтьс¤ у присутност≥ представник≥в обох стор≥н ƒоговору в двох прим≥рниках. —торона, д≥њ або безд≥¤льн≥сть ¤коњ стала причиною складанн¤ акта, маЇ право внести до акта своњ зауваженн¤.

—торона, ¤ка ви¤вила порушенн¤ своњх прав, зобов'¤зана письмово попередити ≥ншу сторону про необх≥дн≥сть складанн¤ акта. ≤нша сторона не може без поважних причин в≥дмовитись в≥д складанн¤ та п≥дписанн¤ акта.

” раз≥ в≥дмови в≥дпов≥дальноњ сторони в≥д п≥дписанн¤ акта в акт≥ робитьс¤ запис про в≥дмову. ” цьому раз≥ акт вважаЇтьс¤ д≥йсним, ¤кщо його на м≥сц≥ складанн¤ п≥дписали не менше трьох представник≥в сторони ƒоговору, що складала акт.

9. ¬≥дносини з постачальником електричноњ енерг≥њ

9.1. ¬≥дносини м≥ж —поживачем та постачальником електричноњ енерг≥њ регулюютьс¤ умовами договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ.

ƒодатки до цього договору "√раф≥к зн¤тт¤ показ≥в засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ", "ѕор¤док розрахунк≥в за наданн¤ послуг з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ електричноњ енерг≥њ", "–озрахунок втрат електричноњ енерг≥њ в мережах споживача" д≥йсн≥ у раз≥ њх погодженн¤ постачальником електричноњ енерг≥њ.

9.2. ” раз≥ заборгованост≥ —поживача за спожиту електричну енерг≥ю ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ в≥дключаЇ електроустановки —поживача у терм≥ни ≥ на строк, установлен≥ та доведен≥ постачальником електричноњ енерг≥њ до ≈лектропередавальноњ орган≥зац≥њ в≥дпов≥дним розпор¤дженн¤м.

9.3. —торони ƒоговору забезпечують доступ постачальника електричноњ енерг≥њ до розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ —поживача.

9.4. ƒл¤ п≥дтриманн¤ працездатност≥ та ст≥йкост≥ енергосистеми при виникненн≥ авар≥йного деф≥циту енерг≥њ або потужност≥ —поживач уводить за вказ≥вкою ѕостачальника електричноњ енерг≥њ обмеженн¤ споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та потужност≥, що передбачено спец≥альними граф≥ками обмежень та авар≥йних в≥дключень.

9.5. ѕро вс≥ обмеженн¤ та в≥дключенн¤ —поживача, передбачен≥ розд≥лом шостим цього ƒоговору, ≈лектропередавальна орган≥зац≥¤ пов≥домл¤Ї постачальника електричноњ енерг≥њ.

10. ≤нш≥ умови

10.1. ” раз≥ розташуванн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ, ¤к≥ перебувають на баланс≥ одн≥Їњ ≥з стор≥н, на територ≥њ ≥ншоњ сторони, сторони зобов'¤зуютьс¤ допускати представник≥в ≥ншоњ сторони на свою територ≥ю в кожному раз≥ потреби доступу до засоб≥в обл≥ку.

10.2. ћежа в≥дпов≥дальност≥ за стан та обслуговуванн¤ електроустановок визначаЇтьс¤ актом розмежуванн¤ балансовоњ належност≥ електромереж (експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ стор≥н), визначеноњ в додатку "јкт розмежуванн¤ балансовоњ належност≥ електромереж та експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ стор≥н".

10.3. —троки проведенн¤ ремонт≥в в електромережах ≈лектропередавальноњ орган≥зац≥њ, п≥д час ¤ких —поживач буде в≥дключений, обмежений або буде знижена над≥йн≥сть електропостачанн¤ ≥нших споживач≥в, довод¤тьс¤ письмовим пов≥домленн¤м ≈лектропередавальноњ орган≥зац≥њ, узгодженим з постачальником електричноњ енерг≥њ.

10.4. ƒодатки до цього договору:
_________________________________________________________________
                                                         (надаЇтьс¤ перел≥к додатк≥в) 

Ї нев≥д'Їмними частинами цього ƒоговору.

”с≥ зм≥ни та доповненн¤ до цього ƒоговору оформлюютьс¤ письмово, п≥дписуютьс¤ уповноваженими особами та скр≥плюютьс¤ печатками обох стор≥н.

10.5. ”с≥ майнов≥ суперечки з питань цього ƒоговору вир≥шуютьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

–озб≥жност≥ щодо техн≥чних питань розв'¤зуютьс¤ органами ƒержавного енергетичного нагл¤ду зг≥дно з д≥ючими ѕ ≈≈, ѕ”≈, ѕравилами техн≥ки безпеки, ѕравилами техн≥чноњ експлуатац≥њ установок споживач≥в.

10.6. ÷ей ƒогов≥р укладаЇтьс¤ на строк до __________, набираЇ чинност≥ з дн¤ його п≥дписанн¤ та вважаЇтьс¤ продовженим на наступний календарний р≥к, ¤кщо за м≥с¤ць до зак≥нченн¤ строку не буде за¤влено одн≥Їю ≥з стор≥н про в≥дмову в≥д цього ƒоговору або його перегл¤д. ƒогов≥р може бути роз≥рвано ≥ в ≥нш≥й терм≥н за ≥н≥ц≥ативою будь-¤коњ ≥з стор≥н у пор¤дку, визначеному законодавством.

10.7. ÷ей ƒогов≥р укладено у двох прим≥рниках, ¤к≥ мають однакову юридичну силу, один з них збер≥гаЇтьс¤ в ≈лектропередавальноњ орган≥зац≥њ, другий - у —поживача. —торони зобов'¤зуютьс¤ письмово своЇчасно спов≥щати про вс≥ зм≥ни рекв≥зит≥в (найменуванн¤ орган≥зац≥њ, адреса, розрахунковий рахунок та ≥нше).

11. ћ≥сцезнаходженн¤ та банк≥вськ≥ рекв≥зити стор≥н

≈лектропередавальна орган≥зац≥¤:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
тел: ______________ 

—поживач:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
тел: ______________ 


ћ. ѕ.
_________________________
                    (п≥дпис, ѕ. ≤. Ѕ.)

"___" ____________ 200_ р. 

ћ. ѕ.
_________________________
                     (п≥дпис, ѕ. ≤. Ѕ.)

"___" ____________ 200_ р. 


 

ƒодаток 2
до ѕравил користуванн¤ електричною енерг≥Їю  


“»ѕќ¬»… ƒќ√ќ¬≤–
про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ
N ___________

__________________
(м≥сце укладенн¤) 

_____________
(дата) 


_________________________________________________________________,
                                           (найменуванн¤ постачальника електричноњ енерг≥њ) 

що д≥Ї на п≥дстав≥ л≥ценз≥њ N _______, дал≥ - ѕостачальник електричноњ енерг≥њ, в особ≥

_________________________________________________________________
                                                      (посада, пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥) 

_________________________________________, що д≥Ї на п≥дстав≥ —татуту,

та ______________________________________________________________
                                                                (орган≥зац≥йно-правова форма) 

________________________________________________________________,
                                                                    (найменуванн¤ споживача) 

дал≥ - —поживач, в особ≥ ___________________________________________,
                                                                               (посада, пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥) 

що д≥Ї на п≥дстав≥ _________________________________________________,
                      (найменуванн¤, реЇстрац≥йний номер та дата реЇстрац≥њ установчого документа) 

дал≥ - сторони, уклали цей догов≥р про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ (дал≥ - ƒогов≥р).

1. ѕредмет ƒоговору

ѕостачальник електричноњ енерг≥њ постачаЇ електричну енерг≥ю —поживачу, а —поживач оплачуЇ постачальнику електричноњ енерг≥њ њњ варт≥сть та зд≥йснюЇ ≥нш≥ платеж≥ зг≥дно з умовами цього ƒоговору та додатками до ƒоговору, що Ї його нев≥д'Їмними частинами.

2. «обов'¤занн¤ стор≥н

ѕ≥д час виконанн¤ умов цього ƒоговору, а також вир≥шенн¤ вс≥х питань, що не обумовлен≥ цим ƒоговором, сторони зобов'¤зуютьс¤ керуватис¤ чинним законодавством ”крањни, зокрема ѕравилами користуванн¤ електричною енерг≥Їю (дал≥ - ѕ ≈≈), затвердженими в установленому пор¤дку.

2.1. ѕостачальник електричноњ енерг≥њ зобов'¤зуЇтьс¤:

2.1.1. ¬иконувати умови цього ƒоговору.

2.1.2. ѕостачати —поживачу електроенерг≥ю, ¤к р≥зновид товару:

в обс¤гах, визначених в≥дпов≥дно до розд≥лу 5, та з урахуванн¤м умов розд≥лу 6 цього ƒоговору (додаток "ќбс¤ги постачанн¤ електричноњ енерг≥њ споживачу та субспоживачу");

зг≥дно з категор≥Їю струмоприймач≥в —поживача в≥дпов≥дно до ѕ”≈ та гарантованого р≥вн¤ над≥йност≥ електропостачанн¤ схем електропостачанн¤, визначених додатком "јкт розмежуванн¤ балансовоњ належност≥ електромереж та експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ стор≥н";

≥з дотриманн¤м граничних показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ, визначених державними стандартами.

2.1.3. ѕов≥домл¤ти —поживача про вс≥ зм≥ни тариф≥в на електричну енерг≥ю письмово або через засоби масовоњ ≥нформац≥њ за п'¤ть дн≥в до введенн¤ њх у д≥ю.

2.2. —поживач зобов'¤зуЇтьс¤:

2.2.1. ¬иконувати умови цього ƒоговору;

2.2.2. ƒотримуватис¤ режиму споживанн¤ електричноњ енерг≥њ зг≥дно з умовами розд≥лу 5 цього ƒоговору.

2.2.3. ќплачувати ѕостачальнику електричноњ енерг≥њ варт≥сть електричноњ енерг≥њ зг≥дно з умовами додатк≥в "ѕор¤док розрахунк≥в" та "√раф≥к зн¤тт¤ показ≥в засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ".

2.2.4. «д≥йснювати оплату за послуги з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ електричноњ енерг≥њ м≥ж електромережею ѕостачальника електричноњ енерг≥њ та електроустановками —поживача зг≥дно з додатком "ѕор¤док розрахунк≥в за наданн¤ послуг з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ електроенерг≥њ".

2.2.5. «абезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представник≥в ѕостачальника електричноњ енерг≥њ за пред'¤вленн¤м службового посв≥дченн¤ до засоб≥в (систем) обл≥ку електроенерг≥њ, вим≥рюванн¤ потужност≥ та контролю показник≥в ¤кост≥ електроенерг≥њ.

2.2.6. ”живати комплекс заход≥в, спр¤мованих на запоб≥ганн¤ загроз≥ життю або травматизму, пошкодженню обладнанн¤ та продукц≥њ, негативним еколог≥чним насл≥дкам тощо у раз≥ отриманн¤ пов≥домленн¤ про припиненн¤ (обмеженн¤) електропостачанн¤ зг≥дно з умовами розд≥лу 6 цього ƒоговору.

2.2.7. ”згоджувати з ѕостачальником електричноњ енерг≥њ використанн¤ електроенерг≥њ в електронагр≥вальних установках зг≥дно з вимогами додатка "ѕор¤док та режим роботи електронагр≥вальних установок".

2.3. —торони зобов'¤зуютьс¤ укласти додатково договори, передбачен≥ чинним законодавством та ѕравилами користуванн¤ електричною енерг≥Їю, у раз≥ обірунтованоњ присутност≥ у процес≥ забезпеченн¤ —поживача електричною енерг≥Їю третьоњ сторони (основного споживача, електропередавальноњ орган≥зац≥њ).

2.4. —торони зобов'¤зуютьс¤ письмово пов≥домл¤ти про зм≥ну рекв≥зит≥в (м≥сцезнаходженн¤, найменуванн¤, орган≥зац≥йно-правовоњ форми, банк≥вських рекв≥зит≥в тощо) не п≥зн≥ше н≥ж через 10 дн≥в п≥сл¤ настанн¤ таких зм≥н.

2.5. ” раз≥ зв≥льненн¤ —поживачем займаного прим≥щенн¤, реорган≥зац≥њ, л≥кв≥дац≥њ (у т. ч. шл¤хом банкрутства), в≥дчуженн¤ в будь-¤к≥й спос≥б займаного прим≥щенн¤ —поживач зобов'¤заний пов≥домити ѕостачальника електричноњ енерг≥њ за 7 д≥б до дн¤ зм≥ни власника прим≥щенн¤ ≥ в цей самий терм≥н зд≥йснити сплату ус≥х вид≥в платеж≥в, передбачених цим ƒоговором до дн¤ зм≥ни власника прим≥щенн¤ включно, а ѕостачальник електричноњ енерг≥њ зобов'¤заний припинити постачанн¤ електричноњ енерг≥њ з дн¤ зв≥льненн¤ —поживачем прим≥щенн¤.

3. ѕрава стор≥н

3.1. ѕостачальник електричноњ енерг≥њ маЇ право:

3.1.1. ќдержувати в≥д —поживача плату за поставлену електричну енерг≥ю за роздр≥бними тарифами, розрахованими зг≥дно з ”мовами та правилами зд≥йсненн¤ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ з постачанн¤ електричноњ енерг≥њ за регульованим тарифом, та ≥нш≥ платеж≥, обумовлен≥ цим ƒоговором.

3.1.2. ќбмежувати або припин¤ти постачанн¤ електричноњ енерг≥њ —поживачу зг≥дно з умовами розд≥лу 6 цього ƒоговору у в≥дпов≥дност≥ до пор¤дку, передбаченого ѕ ≈≈.

3.1.3. ¬изначати у пор¤дку, передбаченому розд≥лом 5 цього ƒоговору, величини споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та потужност≥.

3.1.4. ¬имагати в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, завданих ѕостачальнику електричноњ енерг≥њ внасл≥док порушенн¤ —поживачем умов цього ƒоговору.

3.1.5. ƒоступу до засоб≥в (систем) обл≥ку електроенерг≥њ, вим≥рюванн¤ потужност≥, контролю показник≥в ¤кост≥ електроенерг≥њ —поживача дл¤ контролю дотриманн¤ встановлених режим≥в споживанн¤ енерг≥њ.

3.2. —поживач маЇ право:

3.2.1. Ќа зм≥ну (коригуванн¤) догов≥рних величин споживанн¤ електричноњ енерг≥њ у пор¤дку, визначеному умовами розд≥лу 5 цього ƒоговору.

3.2.2. ¬имагати в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, завданих —поживачу внасл≥док порушенн¤ ѕостачальником електричноњ енерг≥њ умов цього ƒоговору.

3.2.3. ¬имагати поновленн¤ постачанн¤ електричноњ енерг≥њ в установленому пор¤дку п≥сл¤ усуненн¤ порушень, ¤кщо припиненн¤ електропостачанн¤ в≥дбулос¤ без роз≥рванн¤ цього ƒоговору.

3.2.4. ќдержувати в≥д ѕостачальника електричноњ енерг≥њ плату за використанн¤ мереж —поживача.

4. ¬≥дпов≥дальн≥сть стор≥н

4.1. ¬≥дпов≥дальн≥сть ѕостачальника електричноњ енерг≥њ

4.1.1. ѕостачальник електричноњ енерг≥њ несе в≥дпов≥дальн≥сть за постачанн¤ електричноњ енерг≥њ —поживачу:

в обс¤гах та ≥з забезпеченн¤м догов≥рноњ величини потужност≥, визначеними зг≥дно з вимогами розд≥лу 5 цього ƒоговору;

≥з дотриманн¤м вимог щодо фактичноњ категор≥њ струмоприймач≥в —поживача та гарантованим р≥внем над≥йност≥ електропостачанн¤;

≥з дотриманн¤м граничних показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ на меж≥ балансовоњ належност≥ електромереж.

4.1.2. ” раз≥ перерви в постачанн≥ електричноњ енерг≥њ —поживачу з вини ѕостачальника понад терм≥ни, визначен≥ ѕ”≈ дл¤ струмоприймач≥в в≥дпов≥дноњ категор≥њ, ѕостачальник електричноњ енерг≥њ несе в≥дпов≥дальн≥сть перед —поживачем у розм≥р≥ п'¤тикратноњ вартост≥ недов≥дпущеноњ електричноњ енерг≥њ.

4.1.3. ” раз≥ в≥дпуску електричноњ енерг≥њ, параметри ¤кост≥ ¤коњ перебувають поза межами показник≥в, визначених державними стандартами, ѕостачальник електричноњ енерг≥њ несе в≥дпов≥дальн≥сть перед —поживачем у розм≥р≥ двадц¤ти п'¤ти в≥дсотк≥в вартост≥ такоњ електроенерг≥њ.

4.1.4. ѕостачальник електричноњ енерг≥њ не несе в≥дпов≥дальност≥ перед —поживачем за порушенн¤ вимог пункту 4.1.1 цього ƒоговору, ¤кщо доведе, що порушенн¤ виникли з вини —поживача або внасл≥док д≥њ обставин непереборноњ сили.

4.2. ¬≥дпов≥дальн≥сть споживача

4.2.1. «а внесенн¤ платеж≥в, передбачених пунктами 2.2.3 - 2.2.4 цього ƒоговору, з порушенн¤м терм≥н≥в, визначених додатком "ѕор¤док розрахунк≥в", —поживач сплачуЇ ѕостачальнику електричноњ енерг≥њ пеню у розм≥р≥ ______ % за кожний день простроченн¤ платежу, враховуючи день фактичноњ оплати. —ума пен≥ зазначаЇтьс¤ у розрахунковому документ≥ окремим р¤дком.

4.2.2. «а перевищенн¤ догов≥рних величин споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та потужност≥, визначених зг≥дно ≥з вимогами розд≥лу 5 цього ƒоговору, —поживач сплачуЇ ѕостачальнику електричноњ енерг≥њ п'¤тикратну варт≥сть р≥зниц≥ фактично спожитоњ та догов≥рноњ величин. ѕри цьому плата за перевищенн¤ догов≥рноњ величини потужност≥ ст¤гуЇтьс¤ ≥з споживач≥в з приЇднаною потужн≥стю 150 к¬Јј ≥ б≥льше.

4.2.3. —поживач сплачуЇ ѕостачальнику електричноњ енерг≥њ варт≥сть електроенерг≥њ, розраховану, виход¤чи ≥з приЇднаноњ потужност≥ струмоприймач≥в та к≥лькост≥ годин њх використанн¤ (зг≥дно з методикою, затвердженою Ќ –≈), у раз≥ таких д≥й споживача:

самов≥льного внесенн¤ зм≥н у схеми обл≥ку електроенерг≥њ;

пошкодженн¤ засоб≥в обл≥ку електроенерг≥њ, втручанн¤ в њх роботу, зн¤тт¤ пломб з засоб≥в обл≥ку;

споживанн¤ електроенерг≥њ поза засобами обл≥ку;

≥нших умов, визначених методичними рекомендац≥¤ми Ќ –≈.

4.2.4. —поживач не несе в≥дпов≥дальност≥ перед ѕостачальником електричноњ енерг≥њ у в≥дпов≥дност≥ до вимог пункт≥в 4.2.1 - 4.2.3 цього ƒоговору, ¤кщо доведе, що порушенн¤ виникли з вини ѕостачальника електричноњ енерг≥њ або внасл≥док д≥њ обставин непереборноњ сили.

4.3. ‘орс-мажорн≥ обставини

4.3.1. —торони не несуть в≥дпов≥дальност≥ за повне або часткове невиконанн¤ своњх зобов'¤зань за цим ƒоговором, ¤кщо воно Ї результатом д≥њ обставин непереборноњ сили. ƒо обставин непереборноњ сили належать: _______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
що перешкоджають виконанню догов≥рних зобов'¤зань у ц≥лому або частково.

“ерм≥н виконанн¤ зобов'¤зань за цим ƒоговором у такому раз≥ в≥дкладаЇтьс¤ на строк д≥њ обставин непереборноњ сили.

4.3.2. —торона, дл¤ ¤коњ виконанн¤ зобов'¤зань стало неможливим унасл≥док д≥њ обставин непереборноњ сили, маЇ не п≥зн≥ше н≥ж через п'¤ть календарних дн≥в письмово пов≥домити ≥ншу сторону про початок, тривал≥сть та в≥рог≥дну дату припиненн¤ д≥њ обставин непереборноњ сили.

4.4. ” раз≥ ви¤вленн¤ одн≥Їю ≥з стор≥н договору порушень умов договору ≥ншою стороною, за ¤к≥ законодавством передбачене застосуванн¤ санкц≥й чи ¤к≥ т¤гнуть за собою збитки, недоотриману продукц≥ю або вигоду тощо, на м≥сц≥ оформлюЇтьс¤ двосторонн≥й акт порушень. јкт складаЇтьс¤ у присутност≥ представник≥в обох стор≥н договору в двох прим≥рниках. —торона, д≥њ або безд≥¤льн≥сть ¤коњ стала причиною складанн¤ акта, маЇ право внести до акта своњ зауваженн¤.

—торона, ¤ка ви¤вила порушенн¤ своњх прав, зобов'¤зана попередити ≥ншу сторону про необх≥дн≥сть складанн¤ акта. ≤нша сторона не може без поважних причин в≥дмовитись в≥д складанн¤ та п≥дписанн¤ акта.

” раз≥ в≥дмови в≥дпов≥дальноњ сторони в≥д п≥дписанн¤ акта в акт≥ робитьс¤ запис про в≥дмову. ” цьому випадку акт вважаЇтьс¤ д≥йсним, ¤кщо його на м≥сц≥ складанн¤ п≥дписали не менше двох уповноважених представник≥в сторони договору, що складала акт.

5. ѕор¤док визначенн¤ догов≥рних величин споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та потужност≥

5.1. ƒл¤ визначенн¤ догов≥рних величин споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та потужност≥ на наступний р≥к —поживач не п≥зн≥ше "___" ____________ поточного року надаЇ ѕостачальнику електричноњ енерг≥њ в≥домост≥ про розм≥р оч≥куваного споживанн¤ електричноњ енерг≥њ (додаток "ќбс¤ги постачанн¤ електричноњ енерг≥њ споживачу та субспоживачу").

” раз≥ ненаданн¤ —поживачем зазначених в≥домостей у встановлений терм≥н розм≥р оч≥куваного споживанн¤ електричноњ енерг≥њ (потужност≥) на наступний р≥к установлюЇтьс¤ ѕостачальником електричноњ енерг≥њ на р≥вн≥ в≥дпов≥дних пер≥од≥в поточного року.

5.2. ƒогов≥рна величина споживанн¤ електричноњ енерг≥њ визначаЇтьс¤ на р≥вн≥:

за¤вленоњ —поживачем зг≥дно з пунктом 5.1 цього ƒоговору - у раз≥ в≥дсутност≥ у —поживача заборгованост≥ за використану електричну енерг≥ю або в раз≥ виконанн¤ боргових зобов'¤зань та проведенн¤ поточних платеж≥в у визначен≥ терм≥ни;

забезпеченому обс¤гом попередньоњ оплати —поживача;

передбаченому кошторисом доход≥в та видатк≥в на оплату спожитоњ електроенерг≥њ - дл¤ установ та орган≥зац≥й, що ф≥нансуютьс¤ з бюджету.

ƒогов≥рн≥ (граничн≥) величини довод¤тьс¤ ѕостачальником електричноњ енерг≥њ до в≥дома —поживача письмовим пов≥домленн¤м, що Ї нев≥д'Їмною частиною цього ƒоговору, не п≥зн≥ше н≥ж за 10 дн≥в до початку наступного розрахункового пер≥оду.

«а п≥дсумками розрахункового пер≥оду догов≥рна величина споживанн¤ електричноњ енерг≥њ коригуЇтьс¤ ѕостачальником електричноњ енерг≥њ до р≥вн¤ фактично оплаченоњ за цей розрахунковий пер≥од величини спожитоњ електричноњ енерг≥њ та в≥дпов≥дно зд≥йснюЇтьс¤ коригуванн¤ догов≥рноњ величини р≥вн¤ електричноњ потужност≥.

5.3. ƒогов≥рн≥ величини споживанн¤ електричноњ потужност≥ на розрахунковий пер≥од визначаютьс¤ на години максимуму навантажень енергосистеми дл¤ споживач≥в з приЇднаною потужн≥стю б≥льше 150 к¬Јј, виход¤чи ≥з установленого енергосистемою завданн¤ щодо граничного споживанн¤ електричноњ потужност≥.

” раз≥, коли споживач на п≥дстав≥ двостороннього акта маЇ погоджену технолог≥чну та авар≥йну броню електропостачанн¤, догов≥рна величина споживанн¤ електричноњ потужност≥ в години максимуму навантаженн¤ маЇ бути не нижче обумовленоњ актом технолог≥чноњ брон≥ електропостачанн¤.

5.4. √одини максимуму навантажень енергосистеми (меж≥ тарифних зон) установлюютьс¤ Ќ≈  "”кренерго" ≥ довод¤тьс¤ ѕостачальником електричноњ енерг≥њ до в≥дома —поживача письмовими пов≥домленн¤ми.

ƒл¤ споживач≥в, ¤к≥ мають к≥лька територ≥ально в≥докремлених п≥дрозд≥л≥в з приЇднаною потужн≥стю понад 150 к¬Јј, догов≥рн≥ величини споживанн¤ електричноњ потужност≥ визначаютьс¤ окремо за кожним п≥дрозд≥лом.

6. ѕор¤док обмеженн¤ та припиненн¤ електропостачанн¤

≈лектропостачанн¤ —поживача може бути обмежено або припинено ѕостачальником електричноњ енерг≥њ:

6.1. Ѕез попередженн¤ у раз≥:

виникненн¤ авар≥йних ситуац≥й в електроустановках ѕостачальника електричноњ енерг≥њ - на час, що не перевищуЇ визначеного ѕ”≈ дл¤ струмоприймач≥в —поживача в≥дпов≥дноњ категор≥њ;

споживанн¤ електроенерг≥њ —поживачем п≥сл¤ зак≥нченн¤ терм≥ну д≥њ цього ƒоговору;

приЇднанн¤ —поживачем власних струмоприймач≥в або струмоприймач≥в трет≥х ос≥б до мереж ѕостачальника електричноњ енерг≥њ поза розрахунковими засобами обл≥ку;

самов≥льного внесенн¤ зм≥н у схеми обл≥ку електроенерг≥њ.

6.2. « пов≥домленн¤м —поживача не п≥зн≥ше н≥ж за 10 хвилин у раз≥ перевищенн¤ —поживачем граничноњ величини потужност≥ в години максимуму навантаженн¤ прот¤гом 30 хвилин ≥ б≥льше.

6.3. « пов≥домленн¤м —поживача не п≥зн≥ше н≥ж за три робочих дн≥ у раз≥:

в≥дсутност≥ у —поживача персоналу дл¤ обслуговуванн¤ електроустановок або договору на обслуговуванн¤ електроустановок;

зниженн¤ показник≥в ¤кост≥ електроенерг≥њ з вини —поживача до величин, ¤к≥ порушують нормальне функц≥онуванн¤ електроустановок електропередавальноњ орган≥зац≥њ та ≥нших споживач≥в;

недопущенн¤ —поживачем посадових ос≥б орган≥в, на ¤ких покладено в≥дпов≥дн≥ обов'¤зки зг≥дно з чинним законодавством, до власних електроустановок або розрахункових засоб≥в обл≥ку електроенерг≥њ;

несплати —поживачем за електроенерг≥ю у терм≥н, установлений додатком "ѕор¤док розрахунк≥в" з дотриманн¤м процедури, передбаченоњ ѕ ≈≈.

6.4. ” раз≥ незадов≥льного стану електроустановок —поживача, що загрожуЇ авар≥Їю, пожежею, створюЇ загрозу життю, а також при невиконанн≥ вимог щодо усуненн¤ недол≥к≥в в електроустановках —поживача - за поданн¤м представник≥в державних орган≥в, на ¤к≥ покладен≥ в≥дпов≥дн≥ обов'¤зки зг≥дно з чинним законодавством.

6.5. ” раз≥ введенн¤ в установленому пор¤дку граф≥к≥в обмежень та в≥дключень унасл≥док недостатност≥ електричноњ енерг≥њ та (або) потужност≥ в енергетичн≥й систем≥ - зг≥дно з додатком "ѕор¤док участ≥ споживача в граф≥ках обмеженн¤ електроспоживанн¤ та граф≥ках в≥дключень".

6.6. « пов≥домленн¤м не менше н≥ж за 10 дн≥в дл¤ проведенн¤ планових ремонтних роб≥т в електроустановках ѕостачальника електричноњ енерг≥њ або дл¤ приЇднанн¤ нових споживач≥в, у раз≥ в≥дсутност≥ резервного живленн¤ —поживача.

7. ќбл≥к електричноњ енерг≥њ та пор¤док розрахунк≥в

7.1. ќбл≥к електроенерг≥њ, спожитоњ —поживачем та (або) субспоживачами, приЇднаними до електричних мереж —поживача, зд≥йснюЇтьс¤ зг≥дно з вимогами ѕ”≈ та ѕ ≈≈. ” раз≥ порушенн¤ —поживачем вимог нормативно-техн≥чних документ≥в щодо встановленн¤ та експлуатац≥њ засоб≥в обл≥ку, њх покази не використовуютьс¤ при розрахунках за спожиту електроенерг≥ю, а обс¤ги спожитоњ електроенерг≥њ визначаютьс¤ ѕостачальником електричноњ енерг≥њ розрахунковим шл¤хом зг≥дно з вимогами додатка "ѕор¤док розрахунк≥в".

7.2. ” раз≥ встановленн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку не на меж≥ балансовоњ належност≥ електричних мереж ≈лектропередавальноњ орган≥зац≥њ та —поживача обс¤г спожитоњ електроенерг≥њ визначаЇтьс¤ шл¤хом зб≥льшенн¤ (зменшенн¤) обс¤г≥в електричноњ енерг≥њ, визначених в≥дпов≥дно до показ≥в розрахункових засоб≥в обл≥ку, на величину обс¤гу розрахункових втрат електроенерг≥њ у д≥л¤нц≥ електричноњ мереж≥ (з урахуванн¤м трансформатор≥в) в≥д меж≥ балансовоњ належност≥ до м≥сц¤ встановленн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку. –озрахунки втрат виконуютьс¤ на п≥дстав≥ галузевих нормативно-техн≥чних документ≥в та оформлюютьс¤ додатком "–озрахунок втрат електричноњ енерг≥њ в мережах споживача".

7.3. якщо середньом≥с¤чне споживанн¤ електроенерг≥њ —поживачем за будь-¤кою точкою обл≥ку прот¤гом 2 посл≥довних м≥с¤ц≥в нижче визначеного п. 1.5.17 ѕ”≈, —поживач прот¤гом 10 дн≥в наступного розрахункового м≥с¤ц¤ звертаЇтьс¤ до ѕостачальника електричноњ енерг≥њ щодо приведенн¤ обл≥ку у в≥дпов≥дн≥сть до вимог ѕ”≈.

7.4. «ам≥на, ремонт, перепрограмуванн¤ засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок власника цих засоб≥в обл≥ку.

7.5. Ќа п≥дстав≥ показ≥в засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ та умов додатка "√раф≥к зн¤тт¤ показ≥в засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ" оформлюютьс¤ так≥ документи:

акт про використану електричну енерг≥ю;

акт результат≥в зам≥р≥в електричноњ потужност≥.

«а на¤вност≥ ввод≥в на р≥зних ступен¤х напруги та р≥зних системах обл≥ку покази надаютьс¤ окремо за кожною точкою обл≥ку.

7.6. ” раз≥ заборгованост≥ —поживача за електричну енерг≥ю, уповноваженими представниками стор≥н складаЇтьс¤ граф≥к погашенн¤ заборгованост≥, що Ї додатком до цього ƒоговору.

” раз≥ порушенн¤ —поживачем граф≥ка погашенн¤ заборгованост≥ ѕостачальник електричноњ енерг≥њ маЇ право у пор¤дку, визначеному пунктом 6.3 цього ƒоговору припинити постачанн¤ електричноњ енерг≥њ —поживачу до повного погашенн¤ заборгованост≥.

7.7. –озм≥р авансового платежу за обс¤ги електричноњ енерг≥њ, необх≥дн≥ на терм≥н д≥њ авар≥йноњ брон≥ до повного в≥дключенн¤ —поживача, визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до акт≥в авар≥йноњ ≥ технолог≥чноњ брон≥.

8. —тосунки ≥з третьою стороною, об'Їктивно присутньою у процес≥ забезпеченн¤ —поживача електричною енерг≥Їю

8.1. —тосунки ≥з субспоживачами (дл¤ споживач≥в, ¤к≥ мають приЇднаних до њхн≥х мереж субспоживач≥в)

8.1.1. якщо до електромереж —поживача приЇднан≥ в установленому пор¤дку електроустановки ≥нших споживач≥в (дал≥ - субспоживач≥в), стосунки м≥ж ними регулюютьс¤ ƒоговором про сп≥льне використанн¤ технолог≥чних мереж основного споживача або ƒоговором про техн≥чне забезпеченн¤ електропостачанн¤ споживача.

8.1.2. —поживач передаЇ електричну енерг≥ю субспоживачам, перел≥к ¤ких визначений у додатку "ƒан≥ про в≥дпуск електроенерг≥њ субспоживачам", у межах догов≥рноњ величини потужност≥ та в обс¤гах, визначених в≥дпов≥дно до розд≥лу 5 та з урахуванн¤м умов розд≥лу 6 цього ƒоговору (додаток "ќбс¤ги постачанн¤ електричноњ енерг≥њ споживачу та субспоживачу").

8.1.3. —поживач передаЇ ѕостачальнику електричноњ енерг≥њ дан≥ про обс¤ги споживанн¤ електричноњ енерг≥њ субспоживачами у пор¤дку, визначеному в≥дпов≥дно до розд≥лу 5, а також зв≥т про використану субспоживачами електричну енерг≥ю.

8.1.4. ¬≥дключенн¤ (кр≥м авар≥йних), виведенн¤ в ремонт та вв≥мкненн¤ п≥сл¤ ремонту електроустановок —поживач≥в, ¤к≥ беруть участь у передач≥ електричноњ енерг≥њ субспоживачам, зд≥йснюЇтьс¤ —поживачем лише за погодженн¤м з ѕостачальником електричноњ енерг≥њ.

8.1.5. —поживач маЇ право приЇднувати в установленому пор¤дку нових субспоживач≥в до власних електричних мереж.

8.1.6. ” раз≥ заборгованост≥ субспоживача за електричну енерг≥ю на вимогу ѕостачальника електричноњ енерг≥њ —поживач в≥дключаЇ електроустановки субспоживача у терм≥ни, ¤к≥ довод¤тьс¤ —поживачев≥ ѕостачальником електричноњ енерг≥њ в≥дпов≥дним розпор¤дженн¤м, або п≥сл¤ складанн¤ в≥дпов≥дного акта надаЇ можлив≥сть ѕостачальнику електричноњ енерг≥њ в≥дключити електроустановки субспоживача.

8.1.7. —поживач забезпечуЇ доступ ѕостачальника електричноњ енерг≥њ до розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ субспоживач≥в, ¤к≥ знаход¤тьс¤ на його територ≥њ, у пор¤дку та у терм≥ни, встановлен≥ договором про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, укладеним м≥ж ѕостачальником електричноњ енерг≥њ та субспоживачем.

8.1.8. ” раз≥ передбаченн¤ у тарифах ѕостачальника електричноњ енерг≥њ необх≥дних витрат ѕостачальник електричноњ енерг≥њ зобов'¤зуЇтьс¤ оплачувати —поживачу послуги з передач≥ електроенерг≥њ його мережами населенню, субспоживачам та у мережу електропередавальноњ орган≥зац≥њ за ц≥ною, розрахованою в≥дпов≥дно до кошторису —поживача та додатка "ѕор¤док розрахунку оплати обірунтованих витрат споживача на передачу електричноњ енерг≥њ". ќдночасно —поживач укладаЇ ≥з субспоживачами договори про техн≥чне забезпеченн¤ електропостачанн¤ субспоживач≥в.

8.2. ¬≥дносини м≥ж —поживачем та електропередавальною орган≥зац≥Їю (дл¤ споживач≥в, ¤к≥ приЇднан≥ до мереж електропередавальноњ орган≥зац≥њ, що не маЇ л≥ценз≥њ на постачанн¤ електричноњ енерг≥њ) регулюютьс¤ умовами договору про техн≥чне забезпеченн¤ електропостачанн¤ споживача, ¤кий укладаЇтьс¤ м≥ж ними.

8.3. ƒодатки до цього договору "√раф≥к зн¤тт¤ показ≥в засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ", "ѕор¤док розрахунк≥в за наданн¤ послуг з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ електроенерг≥њ", "–озрахунок втрат електроенерг≥њ в мережах споживача" д≥йсн≥ у раз≥ њх погодженн¤ ≥з електропередавальною орган≥зац≥Їю.

8.4. —тосунки ≥з основним споживачем (дл¤ субспоживач≥в)

8.4.1. ¬≥дносини м≥ж ѕостачальником електричноњ енерг≥њ та основним споживачем у частин≥ передач≥ електричноњ енерг≥њ —поживачу (субспоживачу) регулюютьс¤ договором про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, укладеним ѕостачальником електричноњ енерг≥њ ≥з основним споживачем.

8.4.2. ¬≥дносини м≥ж —поживачем, ¤кий Ї субспоживачем, та основним споживачем регулюютьс¤ умовами договору про сп≥льне використанн¤ електричних мереж основного споживача.

якщо обірунтован≥ витрати на утриманн¤ технолог≥чних електричних мереж основного споживача оплачуютьс¤ ѕостачальником електричноњ енерг≥њ, ¤кий постачаЇ —поживачу (¤к субспоживачу) електричну енерг≥ю, взаЇмов≥дносини ѕостачальника електричноњ енерг≥њ та основного споживача обумовлюЇтьс¤ в договор≥ про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, ¤кий укладаЇтьс¤ м≥ж ѕостачальником електричноњ енерг≥њ та основним споживачем.

8.4.3. ƒодатки до цього договору "ќбс¤ги постачанн¤ електричноњ енерг≥њ споживачу та субспоживачу", "√раф≥к зн¤тт¤ показ≥в засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ", "–озрахунок втрат електроенерг≥њ в мережах споживача" д≥йсн≥ у раз≥ њх доведенн¤ до в≥дома основного споживача.

9. ≤нш≥ умови

9.1. ƒодатки до цього ƒоговору:
________________________________________________________________,
                                                            (надаЇтьс¤ перел≥к назв додатк≥в) 

а також пов≥домленн¤ про встановленн¤ догов≥рних (граничних) величин споживанн¤ електричноњ енерг≥њ та потужност≥ Ї нев≥д'Їмними частинами цього ƒоговору.

”с≥ зм≥ни та доповненн¤ до цього ƒоговору оформлюютьс¤ письмово, п≥дписуютьс¤ уповноваженими особами та скр≥плюютьс¤ печатками обох стор≥н.

9.2. ћежа в≥дпов≥дальност≥ за стан та обслуговуванн¤ електроустановок визначаютьс¤ в≥дпов≥дно до додатка "јкт розмежуванн¤ балансовоњ належност≥ електромереж та експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ стор≥н" (кр≥м випадк≥в, передбачених п. 8.2 ≥ 8.4).

9.3. —п≥рн≥ питанн¤ та розб≥жност≥ щодо виконанн¤ умов цього ƒоговору, щодо ¤ких сторонами не буде дос¤гнуто згоди, вир≥шуютьс¤ у пор¤дку, встановленому законодавством ”крањни.

9.4. ÷ей ƒогов≥р набираЇ чинност≥ з дн¤ його п≥дписанн¤ ≥ укладаЇтьс¤ на терм≥н до _________. ƒогов≥р уважаЇтьс¤ продовженим на наступний календарний р≥к, ¤кщо за м≥с¤ць до зак≥нченн¤ терм≥ну д≥њ ƒоговору жодною ≥з стор≥н не буде за¤влено про припиненн¤ його д≥њ або перегл¤д його умов.

ƒогов≥р може бути роз≥рвано ≥ в ≥нший терм≥н за ≥н≥ц≥ативою будь-¤коњ ≥з стор≥н у пор¤дку, визначеному законодавством ”крањни.

9.5. ÷ей ƒогов≥р укладено у двох прим≥рниках, ¤к≥ мають однакову юридичну силу, один з них збер≥гаЇтьс¤ у ѕостачальника електричноњ енерг≥њ, другий - у —поживача.

10. ћ≥сцезнаходженн¤ та банк≥вськ≥ рекв≥зити стор≥н

ѕостачальник електричноњ енерг≥њ:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
тел: ______________ 

—поживач:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
тел: ______________ 


ћ. ѕ.
_________________________
                    (п≥дпис, ѕ. ≤. Ѕ.)

"___" ____________ 200_ р. 

ћ. ѕ.
_________________________
                   (п≥дпис, ѕ. ≤. Ѕ.)

"___" ____________ 200_ р. 


 

ƒодаток 3
до ѕравил користуванн¤ електричною енерг≥Їю 


“»ѕќ¬»… ƒќ√ќ¬≤–
про сп≥льне використанн¤ технолог≥чних мереж основного споживача
N ______

__________________
(м≥сце укладенн¤) 

_____________
(дата) 


________________________________________________________________
                                                     (найменуванн¤ основного споживача) 

дал≥ - ќсновний споживач, в особ≥
________________________________________________________________
                                                      (посада, пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥)
________________________________________________________________,

що д≥Ї на п≥дстав≥ _________________________________________________,
                                                                         (назва установчого документа) 

та ______________________________________________________________,
                                                             (найменуванн¤ субспоживача) 

дал≥ - —убспоживач, в особ≥

________________________________________________________________,
                                                      (посада, пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥) 

що д≥Ї на п≥дстав≥ _________________________________________________,
                     (найменуванн¤, реЇстрац≥йний номер та дата реЇстрац≥њ установчого документа) 

дал≥ - сторони, уклали цей догов≥р про сп≥льне використанн¤ технолог≥чних мереж основного споживача (дал≥ - ƒогов≥р).

ѕ≥д час виконанн¤ умов цього ƒоговору, а також вир≥шенн¤ вс≥х питань, що не обумовлен≥ цим ƒоговором, сторони зобов'¤зуютьс¤ керуватис¤ чинним законодавством ”крањни та ѕравилами користуванн¤ електричною енерг≥Їю (ѕ ≈≈), затвердженими в установленому пор¤дку.

1. ѕредмет ƒоговору

1.1. ќсновний споживач зобов'¤зуЇтьс¤ забезпечити передачу електричноњ енерг≥њ в межах величин, дозволених —убспоживачу до використанн¤, а —убспоживач - своЇчасно сплачувати за використанн¤ електричноњ мереж≥, отриман≥ послуги, в тому числ≥ за послуги з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ електричноњ енерг≥њ.

—торони зобов'¤зуютьс¤ виконувати ≥нш≥ умови, визначен≥ цим ƒоговором та додатками до ƒоговору, ¤к≥ Ї його нев≥д'Їмними частинами.

1.2. ќсновний споживач забезпечуЇ передачу електричноњ енерг≥њ п≥сл¤ укладенн¤ цього ƒоговору та договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, ¤кий укладаЇтьс¤ м≥ж —убспоживачем та постачальником електричноњ енерг≥њ.

ѕередача електричноњ енерг≥њ забезпечуЇтьс¤ в≥дпов≥дно до однол≥н≥йноњ схеми, наведеноњ в додатку "ќднол≥н≥йна схема".

2. ќбов'¤зки ќсновного споживача

ќсновний споживач зобов'¤заний:

2.1. «абезпечувати техн≥чну можлив≥сть дл¤ передач≥ —убспоживачу електричноњ енерг≥њ в межах ______ к¬Јј (к¬т) потужност≥ на ____ клас≥ напруги (ступ≥нь напруги ____ к¬) в обс¤гах, визначених в≥дпов≥дно до договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, шл¤хом формуванн¤ електричноњ схеми в≥дпов≥дноњ пропускноњ здатност≥. 

2.2. «абезпечувати на меж≥ балансовоњ належност≥ електромереж п≥дтриманн¤ параметр≥в ¤кост≥ електроенерг≥њ та узгодженого р≥вн¤ над≥йност≥ електропостачанн¤ в≥дпов≥дно до категор≥њ струмоприймач≥в —убспоживача зг≥дно з "ѕравилами устройства электроустановок" (дал≥ - ѕ”≈).

3. ѕрава ќсновного споживача

ќсновний споживач маЇ право:

3.1. Ќа в≥дшкодуванн¤ частини (в≥дпов≥дно до обс¤гу переданоњ —убспоживачу електричноњ енерг≥њ) витрат на утриманн¤ електричних мереж, ¤кими зд≥йснюЇтьс¤ передача електричноњ енерг≥њ —убспоживачу, зг≥дно з кошторисом, наведеним у додатку "ѕор¤док розрахунку оплати обірунтованих витрат споживача на передачу електричноњ енерг≥њ".

3.2. Ќа доступ до розрахункових засоб≥в та систем обл≥ку електричноњ енерг≥њ, що розташован≥ на об'Їктах —убспоживача, дл¤ проведенн¤ техн≥чноњ перев≥рки, зн¤тт¤ показ≥в, виконанн¤ ≥нших роб≥т в≥дпов≥дно до цього ƒоговору.

3.3. ¬имагати в≥д —убспоживача дотриманн¤ на належному р≥вн≥ показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ на меж≥ балансового розпод≥лу електромереж в≥дпов≥дно до умов цього ƒоговору.

3.4. Ќа припиненн¤ передач≥ та/або обмеженн¤ обс¤г≥в використанн¤ електричноњ енерг≥њ —убспоживачем у випадках та пор¤дку, передбачених розд≥лом 6 цього ƒоговору.

3.5. Ќа отриманн¤ в≥д —убспоживача плати за послуги з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ електричноњ енерг≥њ.

4. ќбов'¤зки —убспоживача

—убспоживач зобов'¤зуЇтьс¤:

4.1. «д≥йснювати оплату за використанн¤ електричних мереж ќсновного споживача за розрахунковий пер≥од. –озрахунок плати за використанн¤ електричних мереж ќсновного споживача зд≥йснюЇтьс¤ зг≥дно з додатками "ѕор¤док розрахунк≥в" та "ѕор¤док розрахунку оплати обірунтованих витрат споживача на передачу електричноњ енерг≥њ".

ѕлата за використанн¤ електричних мереж ќсновного споживача вноситьс¤ —убспоживачем на п≥дстав≥ рахунка, одержаного в≥д ќсновного споживача. “ривал≥сть пер≥оду дл¤ оплати отриманого рахунка становить ____ дн≥в (тривал≥сть пер≥оду оплати маЇ не перевищувати 5 дн≥в дл¤ споживач≥в, ¤к≥ зд≥йснюють плату за використанн¤ електричних мереж основного споживача самост≥йно, ≥ 10 дн≥в - дл¤ споживач≥в, ¤к≥ зд≥йснюють розрахунки через свою територ≥ально в≥докремлену головну орган≥зац≥ю).

«а час, прот¤гом ¤кого ќсновним споживачем припин¤лась передача електричноњ енерг≥њ з вини —убспоживача, плата за використанн¤ електричних мереж ќсновного споживача ст¤гуЇтьс¤ в повному обс¤з≥.

4.2. «д≥йснювати оплату за наданн¤ послуг з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ енерг≥њ на меж≥ балансовоњ належност≥ електромереж в≥дпов≥дно до додатка "ѕор¤док розрахунк≥в за наданн¤ послуг з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ електроенерг≥њ".

4.3. Ќадавати ќсновному споживачу ор≥Їнтовн≥ величини обс¤гу споживанн¤ електричноњ енерг≥њ на наступний р≥к, ¤к≥ узгоджен≥ ≥з постачальником електричноњ енерг≥њ на наступний р≥к, не п≥зн≥ше "___" ____________ поточного року.

” раз≥ неуточненн¤ ор≥Їнтовних величин обс¤гу споживанн¤ електричноњ енерг≥њ до зазначеного строку ќсновний споживач маЇ право встановлювати на розрахунковий пер≥од догов≥рн≥ величини, що д≥¤ли в поточному роц≥, або т≥, ¤к≥ були фактично дос¤гнут≥ —убспоживачем у поточному роц≥, ¤кщо вони перевищили догов≥рн≥ величини поточного року.

4.4. «абезпечувати безперешкодний доступ уповноважених ос≥б ќсновного споживача до систем та засоб≥в обл≥ку ≥ засоб≥в контролю потужност≥ та ¤кост≥ електроенерг≥њ, а також дл¤ контролю встановлених режим≥в споживанн¤ електроенерг≥њ.

4.5. ” раз≥ припиненн¤ споживанн¤ електричноњ енерг≥њ внасл≥док зв≥льненн¤ —убспоживачем займаного об'Їкта останн≥й пов≥домл¤Ї про це ќсновного споживача за 7 дн≥в ≥ зд≥йснюЇ повний розрахунок за використанн¤ електричних мереж до дн¤ вињзду включно. ќсновний споживач припин¤Ї передачу електричноњ енерг≥њ в день зв≥льненн¤ об'Їкта.

5. ѕрава —убспоживача

—убспоживач маЇ право:

5.1. Ќе сплачувати за використанн¤ електричних мереж за час перерви в електропостачанн≥, ¤кщо перерва в≥дбулас¤ не з вини —убспоживача.

5.2. Ќа отриманн¤ в≥д ќсновного споживача ≥нформац≥њ щодо ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ, пор¤дку визначенн¤ плати за використанн¤ електричних мереж ќсновного споживача, умов та режим≥в передач≥ електричноњ енерг≥њ.

5.3. Ќа в≥дшкодуванн¤ зг≥дно з законодавством ”крањни збитк≥в, запод≥¤них унасл≥док порушенн¤ його прав.

5.4. Ќа передачу функц≥й експлуатац≥њ своњх електроустановок ≥нш≥й спец≥ал≥зован≥й орган≥зац≥њ, ¤к≥й на п≥дстав≥ в≥дпов≥дного договору делегуЇ в≥дпов≥дальн≥сть за дотриманн¤ вимог законодавства ”крањни щодо експлуатац≥њ електроустановок: _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
                                                                (перел≥к електроустановок) 

6. ѕор¤док обмеженн¤ та припиненн¤ електропостачанн¤

≈лектропостачанн¤ —убспоживача може бути припинено або обмежено ќсновним споживачем:

6.1. Ѕез попередженн¤ у раз≥:

виникненн¤ авар≥йних ситуац≥й в електроустановках ќсновного споживача на час, що не перевищуЇ визначеного ѕ”≈ дл¤ струмоприймач≥в в≥дпов≥дноњ категор≥њ —убспоживача;

споживанн¤ електроенерг≥њ —убспоживачем п≥сл¤ зак≥нченн¤ терм≥ну д≥њ цього ƒоговору або договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ;

приЇднанн¤ —убспоживачем власних струмоприймач≥в або струмоприймач≥в трет≥х ос≥б до мереж ќсновного споживача поза розрахунковими засобами обл≥ку;

самов≥льного внесенн¤ зм≥н у схеми обл≥ку електроенерг≥њ.

6.2. « пов≥домленн¤м —убспоживача не п≥зн≥ше н≥ж за 10 хвилин у раз≥ перевищенн¤ —убспоживачем граничноњ величини потужност≥ в години максимуму навантаженн¤ прот¤гом 30 хвилин ≥ б≥льше.

6.3. « пов≥домленн¤м —убспоживача не п≥зн≥ше н≥ж за три робочих дн≥ у раз≥:

в≥дсутност≥ у —убспоживача персоналу дл¤ обслуговуванн¤ електроустановок або договору на обслуговуванн¤ електроустановок;

зниженн¤ показник≥в ¤кост≥ електроенерг≥њ з вини —убспоживача до величин, ¤к≥ порушують нормальне функц≥онуванн¤ електроустановок електропередавальноњ орган≥зац≥њ та ≥нших споживач≥в;

недопущенн¤ —убспоживачем уповноважених посадових орган≥в виконавчоњ влади, на ¤к≥ покладено в≥дпов≥дн≥ обов'¤зки зг≥дно з чинним законодавством, до власних електроустановок або розрахункових засоб≥в обл≥ку електроенерг≥њ;

несплати —убспоживачем за використанн¤ електричних мереж ќсновного споживача у встановлений терм≥н, з дотриманн¤м процедури, передбаченоњ ѕ ≈≈.

6.4. ” раз≥ незадов≥льного стану електроустановок —убспоживача, що загрожуЇ авар≥Їю, пожежею, створюЇ загрозу життю, а також при невиконанн≥ вимог щодо усуненн¤ недол≥к≥в в електроустановках —убспоживача - за поданн¤м представник≥в державних орган≥в, на ¤к≥ покладен≥ в≥дпов≥дн≥ обов'¤зки зг≥дно з чинним законодавством.

6.5. ” раз≥ в≥дсутност≥ резервного живленн¤ з пов≥домленн¤м не п≥зн≥ше н≥ж за 10 дн≥в дл¤ проведенн¤ планових ремонтних роб≥т в електроустановках постачальника електричноњ енерг≥њ, ќсновного споживача або дл¤ приЇднанн¤ нових споживач≥в.

6.6. Ќа вимогу постачальника електричноњ енерг≥њ у раз≥ заборгованост≥ —убспоживача за спожиту електричну енерг≥ю.

7. ќбл≥к електричноњ енерг≥њ та пор¤док розрахунк≥в

7.1. ќбл≥к електроенерг≥њ, спожитоњ ќсновним споживачем та —убспоживачем, приЇднаним до електричних мереж ќсновного споживача, зд≥йснюЇтьс¤ зг≥дно з вимогами ѕ”≈ та ѕ ≈≈. ” раз≥ порушенн¤ —убспоживачем вимог нормативно-техн≥чних документ≥в щодо встановленн¤ та експлуатац≥њ засоб≥в обл≥ку њх покази не використовуютьс¤ при розрахунках за спожиту електроенерг≥ю, а обс¤ги спожитоњ електроенерг≥њ визначаютьс¤ ќсновним споживачем розрахунковим шл¤хом зг≥дно з вимогами додатка "ѕор¤док розрахунк≥в" та "√раф≥к зн¤тт¤ показ≥в засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ".

7.2. ” раз≥ встановленн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку не на меж≥ балансовоњ належност≥ електричних мереж ќсновного споживача та —убспоживача обс¤г спожитоњ електричноњ енерг≥њ визначаЇтьс¤ шл¤хом зб≥льшенн¤ (зменшенн¤) показ≥в розрахункових засоб≥в обл≥ку на величину розрахункових втрат електроенерг≥њ на д≥л¤нц≥ електричноњ мереж≥ (з урахуванн¤м трансформатор≥в) в≥д меж≥ балансовоњ належност≥ до м≥сц¤ встановленн¤ розрахункових засоб≥в обл≥ку.

–озрахунки втрат виконуютьс¤ ќсновним споживачем на п≥дстав≥ галузевих нормативно-техн≥чних документ≥в та оформлюютьс¤ за формою додатка "–озрахунок втрат електричноњ енерг≥њ в мережах споживача".

7.3. якщо середньом≥с¤чне споживанн¤ електроенерг≥њ —убспоживачем за будь-¤кою точкою обл≥ку прот¤гом 2 посл≥довних м≥с¤ц≥в нижче визначеного п. 1.5.17 ѕ”≈, —убспоживач прот¤гом 10 дн≥в наступного розрахункового м≥с¤ц¤ звертаЇтьс¤ до ќсновного споживача щодо приведенн¤ обл≥ку у в≥дпов≥дн≥сть до вимог ѕ”≈.

7.4. Ќа п≥дстав≥ показ≥в засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ оформлюютьс¤ так≥ документи:

акт про обс¤г переданоњ електричноњ енерг≥њ;

акт про результати зам≥р≥в електричноњ потужност≥.

ѕор¤док наданн¤ зазначених документ≥в визначений додатком "√раф≥к зн¤тт¤ показ≥в засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ".

«а на¤вност≥ ввод≥в на р≥зних ступен¤х напруги та р≥зних системах обл≥ку покази надаютьс¤ окремо за кожною точкою обл≥ку.

8. ¬≥дпов≥дальн≥сть стор≥н

8.1. ¬≥дпов≥дальн≥сть ќсновного споживача

8.1.1. ќсновний споживач несе в≥дпов≥дальн≥сть за передачу електричноњ енерг≥њ —убспоживачу:

≥з забезпеченн¤м р≥вн¤ догов≥рних величин, визначених зг≥дно з вимогами розд≥лу 5 цього ƒоговору;

≥з дотриманн¤м вимог щодо категор≥њ струмоприймач≥в —поживача та гарантованим р≥внем над≥йност≥ електропостачанн¤;

≥з дотриманн¤м граничнодопустимих показник≥в ¤кост≥ електричноњ енерг≥њ на меж≥ балансовоњ належност≥ стор≥н.

8.1.2. ” раз≥ перерви в електропостачанн≥ —убспоживача з вини ќсновного споживача понад терм≥ни, визначен≥ ѕ”≈ дл¤ струмоприймач≥в в≥дпов≥дноњ категор≥њ, ќсновний споживач несе в≥дпов≥дальн≥сть перед —убспоживачем у розм≥р≥ ______________________________________________________________.

8.1.3. ќсновний споживач не несе в≥дпов≥дальност≥ перед —убспоживачем за порушенн¤ вимог пункту 8.1 цього ƒоговору у раз≥ порушенн¤ —убспоживачем вимог розд≥лу 4 цього ƒоговору.

8.1.4. ќсновний споживач не несе матер≥альноњ в≥дпов≥дальност≥ перед —убспоживачем за обмеженн¤ (припиненн¤) постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, ¤ке викликане:

1) форс-мажорними обставинами;

2) неправильними д≥¤ми персоналу —убспоживача;

3) умовами обмеженн¤ або припиненн¤ постачанн¤ електроенерг≥њ у випадках, передбачених ѕравилами користуванн¤ електричною енерг≥Їю;

4) автоматичним в≥дключенн¤м л≥н≥њ живленн¤ внасл≥док пошкодженн¤ устаткуванн¤ або д≥й —убспоживача, ¤к≥ викликали спрацюванн¤ автоматики за умови справност≥ системи автоматичного в≥дключенн¤;

5) д≥¤ми постачальника електричноњ енерг≥њ.

8.2. ¬≥дпов≥дальн≥сть —убспоживача:

8.2.1. «а внесенн¤ платеж≥в, передбачених пунктом 4.1 цього ƒоговору, з порушенн¤м терм≥н≥в, визначених додатком "ѕор¤док розрахунк≥в" до цього ƒоговору, —убспоживач сплачуЇ ќсновному споживачу пеню у розм≥р≥ ____ % за кожний день простроченн¤ платежу, враховуючи день фактичноњ оплати. —ума пен≥ зазначаЇтьс¤ у розрахунковому документ≥ окремим р¤дком.

8.2.2. ќсновний споживач маЇ право визначити дл¤ —убспоживача обс¤г переданоњ електроенерг≥њ, виход¤чи ≥з приЇднаноњ потужност≥ струмоприймач≥в та к≥лькост≥ годин њх використанн¤ (зг≥дно з методикою, затвердженою Ќ –≈ у в≥дпов≥дност≥ до повноважень, наданих Ќ –≈ законодавством ”крањни, дал≥ - ћетодика), у раз≥ таких д≥й —убспоживача:

самов≥льного внесенн¤ зм≥н у схеми обл≥ку електроенерг≥њ;

втручанн¤ у роботу засоб≥в обл≥ку електроенерг≥њ, зн¤тт¤ з них пломб;

споживанн¤ електроенерг≥њ поза засобами обл≥ку;

≥нших умов, передбачених ћетодикою, та надати в≥дпов≥дну ≥нформац≥ю постачальнику електричноњ енерг≥њ.

8.3. ‘орс-мажорн≥ обставини

8.3.1. —торони не несуть в≥дпов≥дальност≥ за повне або часткове невиконанн¤ своњх зобов'¤зань за цим ƒоговором, ¤кщо воно Ї результатом д≥њ обставин непереборноњ сили. ƒо обставин непереборноњ сили належать:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

що перешкоджають виконанню догов≥рних зобов'¤зань у ц≥лому або частково.

“ерм≥н виконанн¤ зобов'¤зань за цим ƒоговором у такому раз≥ в≥дкладаЇтьс¤ на строк д≥њ обставин непереборноњ сили.

8.3.2. —торона, дл¤ ¤коњ виконанн¤ зобов'¤зань стало неможливим внасл≥док д≥њ обставин непереборноњ сили, маЇ прот¤гом п'¤ти календарних дн≥в письмово пов≥домити ≥ншу сторону про початок, тривал≥сть та ймов≥рну дату припиненн¤ д≥њ обставин непереборноњ сили.

9. ¬≥дносини з постачальником електричноњ енерг≥њ

9.1. ” раз≥ заборгованост≥ —убспоживача за спожиту електричну енерг≥ю ќсновний споживач в≥дключаЇ електроустановки —убспоживача у терм≥ни ≥ на строк, установлен≥ постачальником електричноњ енерг≥њ.

9.2. —торони ƒоговору забезпечують доступ постачальника електричноњ енерг≥њ до розрахункових засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ —убспоживача у терм≥ни, встановлен≥ договором про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, укладеним м≥ж постачальником та —убспоживачем.

9.3. ¬≥дносини ќсновного споживача та постачальника електричноњ енерг≥њ у частин≥ передач≥ електричноњ енерг≥њ —убспоживачу регулюютьс¤ договором про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ, ¤кий укладений м≥ж постачальником електричноњ енерг≥њ та ќсновним споживачем.

10. ≤нш≥ умови

10.1. ћежа в≥дпов≥дальност≥ за стан та обслуговуванн¤ електроустановок визначаЇтьс¤ актом розмежуванн¤ балансовоњ належност≥ електромереж та експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ стор≥н, визначеноњ у додатку "јкт розмежуванн¤ балансовоњ належност≥ електромереж та експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ стор≥н".

10.2. —троки проведенн¤ ремонт≥в в електромережах ќсновного споживача, п≥д час ¤ких —убспоживач буде в≥дключений, обмежений або буде знижена над≥йн≥сть електропостачанн¤ ≥нших споживач≥в, довод¤тьс¤ до в≥дома за≥нтересованих стор≥н письмовим пов≥домленн¤м ќсновного споживача, узгодженим з постачальником електричноњ енерг≥њ.

10.3. ”с≥ майнов≥ суперечки з питань цього ƒоговору вир≥шуютьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

10.4. ÷ей ƒогов≥р укладаЇтьс¤ на терм≥н до ____________, набираЇ чинност≥ з дн¤ його п≥дписанн¤ та вважаЇтьс¤ продовженим на наступний календарний р≥к, ¤кщо за м≥с¤ць до зак≥нченн¤ цього терм≥ну не буде за¤влено одн≥Їю ≥з стор≥н про в≥дмову в≥д цього ƒоговору або його перегл¤д. ƒогов≥р може бути роз≥рвано ≥ в ≥нш≥й терм≥н за ≥н≥ц≥ативою будь-¤коњ ≥з стор≥н у пор¤дку, визначеному законодавством.

10.5. ƒодатки до цього ƒоговору "√раф≥к зн¤тт¤ показ≥в засоб≥в обл≥ку електричноњ енерг≥њ", "ѕор¤док участ≥ споживача в граф≥ках обмеженн¤ електроспоживанн¤ та граф≥ках в≥дключень", "ѕор¤док розрахунк≥в за наданн¤ послуг з компенсац≥њ перет≥канн¤ реактивноњ електроенерг≥њ", "–озрахунок втрат електроенерг≥њ в мережах споживача" д≥йсн≥ у раз≥ њх погодженн¤ постачальником електричноњ енерг≥њ.

10.6. —торони зобов'¤зуютьс¤ письмово своЇчасно спов≥щати про вс≥ зм≥ни рекв≥зит≥в (найменуванн¤ орган≥зац≥њ, адреса, розрахунковий рахунок тощо).

10.7. ÷ей ƒогов≥р укладений у двох прим≥рниках, ¤к≥ мають однакову юридичну силу, один з них збер≥гаЇтьс¤ в ќсновного споживача, другий - у —убспоживача.

11. ћ≥сцезнаходженн¤ та банк≥вськ≥ рекв≥зити стор≥н

ќсновний споживач:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
тел: ______________ 

—убспоживач:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
тел: ______________ 


ћ. ѕ.
_________________________
                   (п≥дпис, ѕ. ≤. Ѕ.)

"___" ____________ 200_ р. 

ћ. ѕ.
_________________________
                   (п≥дпис, ѕ. ≤. Ѕ.)

"___" ____________ 200_ р. 


 

ƒодаток 4
до ѕравил користуванн¤ електричною енерг≥Їю 


“иповий догов≥р
про приЇднанн¤ до електричних мереж
N _________

__________________
(м≥сце укладенн¤) 

_____________
(дата) 


________________________________________________________________,
                               (назва електропередавальноњ орган≥зац≥њ (основного споживача)) 

в особ≥ __________________________________________________________,
                                                                           (посада, пр≥звище та ≥н≥ц≥али) 

що д≥Ї на п≥дстав≥ л≥ценз≥њ N _________________________________________
                                                                              (дл¤ основного споживача не зазначаЇтьс¤) 

та _____________________________________________, дал≥ - ¬иконавець,
                                         (назва установчого документа) 

та ______________________________________________________________,
                                                   (найменуванн¤ замовника або споживача) 

дал≥ - «амовник, в особ≥
__________________________________________________________, що д≥Ї
                                                        (посада, пр≥звище та ≥н≥ц≥али) 

на п≥дстав≥ ______________________________________________________,
                   (найменуванн¤, реЇстрац≥йний номер та дата реЇстрац≥њ установчого документа) 

дал≥ - сторони, уклали цей догов≥р на приЇднанн¤ електроустановок «амовника до електричних мереж ¬иконавц¤ (дал≥ - ƒогов≥р).

ѕри виконанн≥ умов цього ƒоговору, а також вир≥шенн≥ вс≥х питань, що не обумовлен≥ цим ƒоговором, сторони зобов'¤зуютьс¤ керуватис¤ ѕравилами користуванн¤ електричною енерг≥Їю (дал≥ - ѕ ≈≈), ≥ншими законодавчими актами ”крањни.

1. ѕредмет ƒоговору

1.1. «амовник виконуЇ в повному обс¤з≥ вимоги техн≥чних умов N _______ (додаток 1 до цього ƒоговору - дл¤ населенн¤ або додаток 2 до цього ƒоговору - дл¤ юридичних ос≥б) на п≥дключенн¤ власних електроустановок до електромереж ¬иконавц¤ в терм≥н до _____________ року.

1.2. ¬иконавець зд≥йснюЇ п≥дключенн¤ електроустановок «амовника до своњх електричних мереж п≥сл¤ укладенн¤ «амовником договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ та/або договору про куп≥влю-продаж електричноњ енерг≥њ та оплати ним послуг з п≥дключенн¤.

1.3. ≈лектромереж≥, ¤к≥ були побудован≥ чи реконструйован≥ у в≥дпов≥дност≥ до вимог техн≥чних умов, зазначених у п. 1.1 цього ƒоговору, «амовник передаЇ ¬иконавцю у в≥дпов≥дност≥ до процедури, передбаченоњ законодавством ”крањни.

«азначений пункт записуЇтьс¤ у ƒоговор≥ за згодою стор≥н. ” випадках, коли реконструкц≥¤ виконувалась на об'Їктах ¬иконавц¤, в≥н може напол¤гати на обов'¤зковому включенн≥ такоњ вимоги в ƒогов≥р.

1.4. ѕрогнозована межа балансовоњ належност≥ електромереж встановлюЇтьс¤ на ___________________________________________________ _____________________________________________________________________
                                                     (вказуЇтьс¤ точка розмежуванн¤) 

1.5.  лас напруги споживача визначаЇтьс¤ напругою на меж≥ балансовоњ належност≥ ≥ буде становити _____ к¬, ________ клас.

2. ќбов'¤зки стор≥н

2.1. ¬иконавц¤:

2.1.1. ѕ≥дключити електроустановки «амовника (—поживача) до своњх електромереж прот¤гом 5 робочих дн≥в п≥сл¤ виконанн¤ «амовником вимог пункту 2.2 цього ƒоговору, прийн¤тт¤ устаткуванн¤ державною ком≥с≥Їю та оформленн¤ акта-допуску електроустановок замовника в експлуатац≥ю.

2.1.2. «а окремими договорами надавати замовнику додатков≥ послуги з реал≥зац≥њ вимог техн≥чних умов на приЇднанн¤ електроустановок замовника до своњх електромереж, ¤кщо це вказано в розд≥л≥ "ќсоблив≥ умови" цього ƒоговору.

2.2. «амовника:

2.2.1. ¬иконати вимоги техн≥чних умов N _______ на приЇднанн¤ електроустановок до електромереж ¬иконавц¤ в повному обс¤з≥ ≥ в передбачен≥ терм≥ни.

2.2.2. ќплатити варт≥сть наданих ¬иконавцем послуг з видач≥ техн≥чних умов та зг≥дно з погодженим обома сторонами кошторисом, ¤кий Ї нев≥д'Їмною частиною цього ƒоговору, послуг з приЇднанн¤.

2.2.3. ѕередати ___________________________________________________
                                    (на баланс, в експлуатац≥ю, в оренду, в оперативне обслуговуванн¤ тощо 
                                                                                          (необх≥дне зазначити)) 
¬иконавцю побудован≥ чи реконструйован≥ об'Їкти електромереж з дотриманн¤м вимог, передбачених законодавством ”крањни.

ѕункт 2.2.3 записуЇтьс¤ у ƒоговор≥ за згодою стор≥н. ” випадках, коли реконструкц≥¤ виконувалась на об'Їктах ¬иконавц¤, в≥н може напол¤гати на обов'¤зковому включенн≥ ц≥Їњ вимоги в ƒогов≥р.

2.2.4. ƒо п≥дключенн¤ (поданн¤ напруги на власн≥ електроустановки) укласти догов≥р про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ та (за необх≥дност≥) ≥нш≥ договори, передбачен≥ ѕравилами користуванн¤ електричною енерг≥Їю.

3. ќсоблив≥ умови

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. ”мови тимчасового електропостачанн¤ на пер≥од буд≥вництва

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5. ѕор¤док розрахунк≥в

5.1. ¬арт≥сть роб≥т з приЇднанн¤ електроустановок «амовника становить зг≥дно з погодженими «амовником кошторисами

____________________________________ грн., у т. ч. ѕƒ¬ __________ грн.
                                (сума словами) 

ќплата рахунк≥в зд≥йснюЇтьс¤ «амовником прот¤гом ______ операц≥йних дн≥в п≥сл¤ њх одержанн¤.

5.2. –озрахунки за послуги з приЇднанн¤ електроустановок «амовника (споживача) до електромереж ¬иконавц¤ провод¤тьс¤ «амовником попередньою оплатою, але не п≥зн≥ше н≥ж за 5 робочих дн≥в до проведенн¤ приЇднанн¤.

6. ¬≥дпов≥дальн≥сть стор≥н

6.1. ¬иконавець несе в≥дпов≥дальн≥сть за зм≥ст та обірунтован≥сть виданих техн≥чних умов, в≥дпов≥дн≥сть вартост≥ роб≥т, зазначених у п. 5.1 цього ƒоговору, затвердженим методикам ≥ калькул¤ц≥¤м та чинним нормативним документам.

6.2. «амовник несе в≥дпов≥дальн≥сть за своЇчасне та в повному обс¤з≥ виконанн¤ вимог техн≥чних умов ≥ своЇчасну оплату вартост≥ роб≥т, виконаних ¬иконавцем.

6.3. –озм≥ри майновоњ в≥дпов≥дальност≥ одн≥Їњ ≥з стор≥н договору перед ≥ншою встановлюютьс¤ на р≥вн≥ фактично завданих потерп≥л≥й сторон≥ збитк≥в в≥д невиконанн¤ умов цього договору.

6.4. —торони не несуть в≥дпов≥дальност≥ за збитки, спричинен≥ одна одн≥й внасл≥док д≥њ форс-мажорних обставин.

7. ѕор¤док розгл¤ду спор≥в

”с≥ суперечки з питань цього ƒоговору вир≥шуютьс¤ шл¤хом переговор≥в, а при неможливост≥ дос¤гнути згоди - у в≥дпов≥дност≥ до законодавства ”крањни.

8. “ерм≥н д≥њ ƒоговору

8.1. ÷ей ƒогов≥р набираЇ чинност≥ з моменту п≥дписанн¤ ≥ д≥Ї до його виконанн¤, але не довше ____________ року.

8.2. —торони можуть роз≥рвати цей ƒогов≥р достроково за взаЇмною згодою, попередивши про це одна одну не п≥зн≥ше н≥ж за два м≥с¤ц≥ до роз≥рванн¤.

9. ≤нш≥ умови ƒоговору

9.1. —торони зобов'¤зуютьс¤ письмово своЇчасно ≥нформувати одна одну про вс≥ зм≥ни рекв≥зит≥в.

9.2. ƒогов≥р укладено в двох прим≥рниках. ќдин дл¤ ¬иконавц¤, а другий дл¤ «амовника.

10. ћ≥сцезнаходженн¤ стор≥н

¬иконавець:
______________________________
______________________________
______________________________ 

«амовник:
______________________________
______________________________
______________________________ 

¬иконавець:

____________   __________________
          (п≥дпис)                 (пр≥звище, ≥н≥ц≥али) 

«амовник:

____________   __________________
          (п≥дпис)                 (пр≥звище, ≥н≥ц≥али) 


 

ƒодаток 1
до типового договору про приЇднанн¤ до електричних мереж "___" ____________ року
N ______ 


‘орма техн≥чних умов, що видаютьс¤ ф≥зичним особам (населенню)

ƒата видач≥ "___" ____________ 20__ року, д≥йсн≥ прот¤гом двох рок≥в з дн¤ видач≥.

“≈’Ќ≤„Ќ≤ ”ћќ¬»

на п≥дключенн¤
________________________________________________________________
                            (назва споруди - житловий будинок, гараж, дачний будинок тощо) 

1. ћ≥сцезнаходженн¤ об'Їкта споживача
_________________________________________________________________
             (назва населеного пункту, вулиц≥, N д≥л¤нки у квартал≥ ≥ндив≥дуальноњ забудови) 

2. ƒозволена приЇднана потужн≥сть 

_____ к¬т, 

у тому числ≥ дл¤: 

 

стац≥онарноњ електричноњ плити 

_____ к¬т, 

електричний п≥д≥гр≥в води 

_____ к¬т, 

опаленн¤ прим≥щень 

_____ к¬т. 


3. Ќапруга _______ ¬.
                 (220, 380) 

4. ƒжерело електропостачанн¤: _____________________________________
                                                                                          (“ѕ, власник “ѕ, блок-станц≥¤) 

5. “очка п≥дключенн¤ _________________________, опора N ____________
                                                           (диспетчерська назва Ћ≈ѕ) 

6. ƒл¤ п≥дключенн¤ до електромереж≥ замовнику необх≥дно:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                        (обс¤ги роб≥т, необх≥дн≥ дл¤ п≥дключенн¤ до д≥ючоњ електромереж≥)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7. –озрахунковий обл≥к електричноњ енерг≥њ: ___________________________
_________________________________________________________________
          (рекомендац≥њ до влаштуванн¤ обл≥ку - розташуванн¤, тип засобу обл≥ку, монтаж 
                                                                     до обл≥кового автомата тощо) 

8. ¬лаштуванн¤ захисту в≥д пошкоджень та обмеженн¤ дозволеноњ потужност≥
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
  (тип дообл≥кового та п≥сл¤обл≥кових автомат≥в з зазначенн¤м допустимих величин струм≥в 
         вимкненн¤ пристроњв, пристр≥й захисного вимкненн¤, монтаж контуру заземленн¤, 
                          виконанн¤ силовоњ електропроводки в 3-пров≥дному виконанн≥ тощо) 

9. ѕерел≥к документ≥в, ¤к≥ необх≥дно надати дл¤ п≥дключенн¤
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
    (протоколи випробуванн¤ електропроводки та зам≥ру контуру заземленн¤, акти скритих 
                                                              роб≥т, сертиф≥кат на опори тощо) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

10. ≤нш≥ вимоги, передбачен≥ законодавством ”крањни:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

11. ƒозв≥л на використанн¤ електроенерг≥њ дл¤ електрооб≥гр≥ву отримати в
_________________________________________________________________

12. ƒозв≥л на п≥дключенн¤ оформити в
_________________________________________________________________

√оловний ≥нженер (≥нженер –≈ћ) 

__________
(п≥дпис) 

__________________
(пр≥звище та ≥н≥ц≥али) 


¬иконавець 

__________
(посада) 

тел. _______ 

__________
(п≥дпис) 

__________________
(пр≥звище та ≥н≥ц≥али) 


«амовник: 

¬иконавець: 

ћ. ѕ.
__________ /______________/
    (п≥дпис,                       ѕ. ≤. Ѕ.)

"___" ____________ 200_ р. 

ћ. ѕ.
__________ /_______________/
        (п≥дпис,                    ѕ. ≤. Ѕ.)

"___" ____________ 200_ р. 


 

ƒодаток 2
до типового договору про приЇднанн¤ до електричних мереж _________ року N ___ 


‘орма техн≥чних умов, що видаютьс¤ юридичним особам та ф≥зичним особам - суб'Їктам п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥

ƒата видач≥ "___" ____________ 20__ року, д≥йсн≥ прот¤гом двох рок≥в з дн¤ видач≥

“≈’Ќ≤„Ќ≤ ”ћќ¬»

на електропостачанн¤
_________________________________________________________________
                                                                         (назва об'Їкта споживача) 

1. ћ≥сцезнаходженн¤ об'Їкта споживача:
 ________________________________________________________________

2. ¬становлена потужн≥сть _______ к¬т,
 

у тому числ≥: 

  

  

I категор≥¤ 

  

_____ к¬т, 

у тому числ≥: 

  

  

дл¤ електроопаленн¤ 

_____ к¬т, 

  

авар≥йноњ брон≥ 

_____ к¬т, 

  

технолог≥чноњ брон≥ 

_____ к¬т;

  

II категор≥¤ 

  

_____ к¬т, 

у тому числ≥: 

  

  

дл¤ електроопаленн¤ 

_____ к¬т, 

  

авар≥йноњ брон≥ 

_____ к¬т, 

  

технолог≥чноњ брон≥ 

_____ к¬т. 

  

III категор≥¤  

  

_____ к¬т, 

у тому числ≥: 

  

  

дл¤ електроопаленн¤ 

_____ к¬т, 

  

авар≥йноњ брон≥ 

_____ к¬т, 

  

технолог≥чноњ брон≥ 

_____ к¬т. 

  


3. –≥к буд≥вництва _________________________________________________

4.  атегор≥¤ над≥йност≥ електропостачанн¤ ____________________________

5. ƒжерело електропостачанн¤ ______________________________________
                                                                                        (“ѕ, власник “ѕ, блок-станц≥¤) 

6. “очка п≥дключенн¤ _________________________, опора N ____________
                                                          (диспетчерська назва Ћ≈ѕ) 

7. —трумоприймач≥ споживача можуть бути п≥дключен≥ п≥сл¤ виконанн¤ замовником цих техн≥чних умов, але не ран≥ше укладенн¤ споживачем договору про постачанн¤ електричноњ енерг≥њ та ≥нших договор≥в, укладенн¤ ¤ких передбачено ѕравилами користуванн¤ електричною енерг≥Їю.

8. ƒл¤ одержанн¤ потужност≥ замовнику необх≥дно:

8.1) _____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

8.2) _____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

8.3) _____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

8.4) л≥н≥њ основного живленн¤ _______________________________________
_________________________________________________________________

8.5) л≥н≥њ резервного живленн¤ ______________________________________
_________________________________________________________________

8.6) реконструкц≥¤ джерела живленн¤ ________________________________
_________________________________________________________________

9. –озрахунковий обл≥к електроенерг≥њ ________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

10. –елейний захист ≥ автоматика, захист в≥д коротких замикань та перевантажень
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

11. “елемехан≥зац≥¤ ________________________________________________
_________________________________________________________________

12. ќрган≥зац≥¤ зв'¤зку _____________________________________________
_________________________________________________________________

13.  омпенсац≥¤ реактивноњ потужност≥ ______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

14. ѕлани траси Ћ≈ѕ 0,4 - 10 к¬ ≥ м≥сце розташуванн¤ “ѕ 6-10/0,4 к¬ погодити з ус≥ма за≥нтересованими орган≥зац≥¤ми, землевласниками (землекористувачами) та 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

15. ѕрогнозован≥ меж≥ балансовоњ належност≥ та експлуатац≥йноњ в≥дпов≥дальност≥:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

16. –езервна потужн≥сть дл¤ споживач≥в, ¤к≥ будуть п≥дключен≥ в перспектив≥ на догов≥рних умовах*: ______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

17. ƒо початку буд≥вництва проект погодити з ________________________
_________________________________________________________________

18. ƒодатков≥ техн≥чн≥ умови одержати _______________________________
_________________________________________________________________

19. ќформити дозв≥л на п≥дключенн¤ об'Їкта п≥д напругу ________________
_________________________________________________________________

20. ƒодатков≥ вимоги
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

21. ѕрим≥тки
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

√оловний ≥нженер _____________ ____________

¬ик. ≥нженер _____________ тел. ____________

____________
* «аповнюютьс¤ за згодою споживача.

«амовник: 

¬иконавець: 

ћ. ѕ.
__________ /_______________/
       (п≥дпис,                  ѕ. ≤. Ѕ.)

"___" ____________ 200_ р.

ћ. ѕ.
__________ /_______________/
        (п≥дпис,                  ѕ. ≤. Ѕ.)

"___" ____________ 200_ р.


____________

 

Hosted by uCoz